Dansk støtte til “glemte” kriser i Afrika

Laurits Holdt

Regeringen har afsendt 55 millioner kroner til de internationale indsatser i Centralafrikanske Republik og Sudan og håndteringen af flygtninge fra Sydsudan, Burundi og Demokratiske Republik Congo. Tre glemte kriser, som ministeriet beskriver dem i en pressemeddelelse.

Der gives et bidrag på 20 mio. kr. til FN’s humanitære landefond i Den Centralafrikanske Republik, som er ramt af udbredt konflikt. 

Over 1,1 million mennesker er fordrevet fra deres hjem, heraf næsten halvdelen til nabolandene, og over 2,4 mio. mennesker, svarende til halvdelen af landets befolkning, anslås at være afhængige af humanitær bistand. 41 procent af alle børn mellem 6-59 måneder er kronisk fejlernærede. Det er en meget dyb krise, som desværre ikke får den fornødne opmærksomhed fra det internationale samfund.

25 millioner til Sudan

Danmark yder endvidere 25 mio. kr. til FN’s humanitære landefond i Sudan, som gennem mange år har været ramt af flere samtidige alvorlige konflikter, i Darfur og i de østlige dele af landet. 

Konflikterne har medført omfattende fordrivelser og fødevareusikkerhed, og der er nu mere end 4,8 millioner, der har brug for humanitær assistance, hvoraf 2,3 millioner er internt fordrevet. Sudan er samtidig vært for 460.000 flygtninge fra Sydsudan, hvoraf 183,500 ankom alene i løbet af de første ni måneder af 2017.

Flygtninge i Tanzania

Tanzania huser mere end 500.000 flygtninge, hvoraf 234.000 har forladt Burundi siden april 2015 grundet udbredt uro og overgreb. Dertil kommer over 80.000 flygtninge fra bl.a. DR Congo. Tanzania udviser meget stor gæstfrihed over for de mange flygtninge men har akut brug for hjælp fra det internationale samfund for at håndtere situationen. 

Danmark yder derfor 10 mio. kr. til FN’s Fødevareprogram, som står for maduddeling til de mange flygtninge. Samtidig ydes der også en målrettet sundhedsindsats over det danske udviklingsprogram i Tanzania.

Ulla Tørnæs siger: 

”Det er desværre ikke alle kriser, der får tilstrækkelig opmærksomhed fra det internationale samfund. Det gælder bl.a. situationen for flygtninge og fordrevne i og omkring i Den Centralafrikanske Republik, hvor halvdelen af landets befolkning anslås at være afhængig af humanitær nødhjælp. Derudover bidrager vi til flygtninge og fordrevne i Sudan og i Tanzania, som pt. huser mere end 500.000 flygtninge fra Burundi og Congo.”