Danske specialstyrker skal på landjorden i Syrien

Forfatter billede

Det var en konkret henvendelse fra den amerikanskledede koalition, der bekæmper Islamisk Stat i Syrien og Irak, der fredag fik VLAK-regeringen til at søge opbakning i Udenrigspolitisk Nævn til at sende danske specialoperationsstyrker til Syrien.

Den opbakning fik regeringen, og dermed kan danske specialstyrker nu operere i Syrien. I forvejen er styrkerne på landjorden i Irak.

Udover opgaverne i Irak vil det danske bidrag fremadrettet desuden kunne løse sine opgaver i det irakisk-syriske grænseområde, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Men derudover er det ikke specificeret, hvor de danske soldater skal sættes ind eller hvor mange det drejer sig om.

”Indsatsen mod ISIL er en vigtig udenrigs- og sikkerhedspolitisk prioritet for regeringen. Regeringen har derfor på baggrund af en konkret henvendelse fra koalitionen besluttet at udvide opgaverne for specialoperationsstyrkerne i Irak og Syrien. Jeg er glad for, at et flertal af Folketingets partier støtter det. De danske bidrag til koalitionen er også i det kommende år markante – både militært og civilt,” udtaler udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

 

Regeringen har ligeledes inddraget det Udenrigspolitiske Nævn i regeringens planer om at lade den danske fregat Peter Willemoes sejle sammen med en amerikansk hangarskibsgruppe fra februar til maj i år.

”Fra dansk side må vi forholde os til, at vi befinder os i en sikkerhedspolitisk brydningstid. Forberedelse og kompetenceopbygning er alfa og omega. Fregatten Peter Willemoes’ bidrag er med til at ruste det danske Søværn til en usikker fremtid. Det er en vigtig investering. Fregatten vil samtidig kunne yde et indirekte bidrag til kampen mod ISIL – det er jeg glad for,” lyder det fra Anders Samuelsen.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) glæder sig over, at regeringen sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har sikret, at det danske specialoperationsbidrag ”også fremadrettet kan løse de opgaver, som både irakerne og koalitionen efterlyser”, siger han i pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet.

”Det er afgørende, at vi ikke giver ISIL et frirum, men fortsat presser dem fra alle sider. Det er derfor regeringen løbende ser på, hvordan vi kan tilpasse de militære bidrag til koalitionens behov.”

Baggrund:
Styrkebidraget indeholdende specialoperationsstyrker
Det danske styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker er udsendt i medfør af folketingsbeslutning B 108 vedtaget den 19. april 2016. Folketingsbeslutningen giver mandat til specialoperationsopgaver i Irak og Syrien, men ved vedtagelsen blev der indgået politisk aftale om, at aftalepartierne ville blive konsulteret forud for nye opgaver og/eller opgaveløsning i Syrien. Styrkebidraget omfatter op til ca. 60 mand, idet antallet der udsendes løbende tilpasses opgaverne. Bidraget opererer fra Al Asad-luftbasen i Irak, hvor også det danske kapacitetsopbygningsbidrag samt radarbidraget er placeret.

Af hensyn til sikkerheden for de danske soldater, kan der ikke oplyses yderligere om de konkrete opgaver for de danske specialoperationsstyrker.

Peter Willemoes
Det primære formål med deltagelsen i hangarskibsgruppen er at udvikle Søværnets kapacitet til at varetage nye og mere komplekse operative opgaver og samtidigt styrke danske og amerikanske skibes evne til at indgå i fælles operationer.

Under sejladsen, som vil foregå i Middelhavet samt farvandet omkring Den Arabiske Halvø, vil den danske fregat indgå i øvelser og løbende træning med de amerikanske enheder. Desuden vil fregatten undervejs skulle indgå i det samlede forsvar af hangarskibsgruppen samt kunne bidrage til at koordinere og kontrollere fly i luftrummet omkring hangarskibsgruppen.

Den danske fregat vil løse opgaverne, mens hangarskibsgruppen er indsat til støtte for den internationale koalitions indsats mod ISIL i Irak og Syrien samt den internationale koalitionsstyrke Combined Maritime Forces (CMF). CMF varetager en række maritime sikkerhedsopgaver i farvandet omkring Den Arabiske Halvø, herunder bekæmpelse af terrorisme og pirateri. Det er vigtige indsatser, som Danmark med fregatten yder et indirekte bidrag til.

Udenrigsministeriet henviser i øvrigt til bilag for en oversigt over det samlede danske bidrag til koalitionens indsats mod ISIL.