EU-kommissionen lægger op til grøn omstilling som værn mod Putin

Flere vindmøller og solceller er vejen til uafhængighed af russisk gas, mener EU-kommissionen.
Foto: Cristina Arias/Cover/Getty Images
Thomas Jazrawi

Forår og sommer er lige rundt om hjørnet. Det betyder, at et stop for russisk gas vil ramme knap så hårdt. Men EU’s lagre af naturgas, der hovedsageligt kommer fra Rusland, er på et historisk lavt niveau, så næste vinter kan blive meget kold.

Det er ikke så enkelt at erstatte den russiske gas, der strømmer ind i Europa, selvom det er målet efter Ruslands invasion af Ukraine. EU-kommissionen arbejder med en plan for at gøre sig fri af leverancerne fra Rusland, og et lækket dokument fra kommissionen viser ifølge EU-mediet Euractiv, at det skal ske ved at sætte mere fart på den grønne omstilling. Det kommer til at tage tid, og på den korte bane lægger kommissionen op til at importere mere flydende naturgas (kendt som LNG), der særligt kommer fra USA og Qatar.

Det svarer til den tilgang, som EU-kommissionens forperson, Ursula von der Leyen, gav udtryk for i en tale til EU-parlamentet tirsdag. I første omgang skal der importeres mere LNG, men på længere sigt er ren energi løsningen.

”I det lange løb er det vores omstilling til vedvarende energi og brint, der vil gøre os reelt uafhængige. Vi må accelerere den grønne omstilling. For hver eneste kilowatt elektricitet, som Europa får fra sol, vind, vandkraft eller biomasse, mindsker vi vores afhængighed af russisk gas,” sagde EU-chefen.

I det lækkede dokument er der et forslag om en “ny energipagt” i EU, der skal opskalere satsningen på vedvarende energi ved at øge investeringerne, fjerne hindringer for udrulning af projekter med ren energi og styrke forbrugerne, så de kan spille en aktiv rolle i markedet for energi.

”Skru ned for varmen”

EU’s planer i det lækkede dokument svarer i høj grad til anbefalinger fra Det Internationale Energiagentur (IEA). Agenturet præsenterede torsdag en plan med 10 punkter, der ved hjælp af tiltag, som kan sættes i værk i år, kan reducere behovet for russisk gas med en tredjedel.

Her er der også en opfordring til at skrue gevaldigt op for den grønne omstilling. Men da det tager tid at erstatte de russiske forsyninger med ren energi, skal der på kort sigt importeres mere LNG. Derudover foreslår agenturet, at der ikke bliver taget flere atomkraftreaktorer ud af drift i den nærmeste fremtid. I 2021 blev adskillige reaktorer midlertidigt lukket ned for vedligeholdelse og sikkerhedstjek. Efter planen skal det samme ske for fire reaktorer i 2022, men en udskydelse af disse midlertidige nedlukninger kan, ifølge IEA, medvirke til at reducere afhængigheden af russisk gas i EU’s energiforsyning.

Et andet forslag fra IEA er at skrue ned for varmen i bygninger. Den gennemsnitlige temperatur i bygninger i EU er over 22 grader, og en justering af termostaterne kunne reducere energiforbruget betragteligt. Dertil kan offentlige oplysningskampagner medvirke til at få borgere og virksomheder til at spare på varmen, lyder det i energiagenturets plan.

EU’s kommissær for energi, Kadri Simson, deltog ved præsentationen af IEA’s plan, og hun nævnte, at planen vil fungere som inspiration for EU-kommissionens strategi. Samtidig sagde hun, at den grønne omstilling er et vigtigt våben mod afhængigheden af den russiske gas. Det endelige forslag til en strategi fra EU-kommissionen forventes at blive præsenteret i den kommende uge, hvorefter det skal drøftes af EU-parlamentet og medlemslandene.