I EU er de forbudt, men tonsvis af skadelige pesticider eksporteres fra Europa til udviklingslande

gettyimages-156543337
Arbejder i bananplantage i Costa Rica
Foto: Jan Sochor/Latincontent/Getty Images
Thomas Jazrawi

3. oktober 2020

Ukrudtsmiddel, sprøjtegift, plantebeskyttelse. Kært barn har mange navne. Det har pesticider også, selvom det ikke er alle, der har et hjerteligt forhold til dem.

I EU er der et forbud mod flere kontroversielle midler til at luge ud i ukrudt, men det forhindrer ikke europæiske virksomheder i at eksportere dem til udviklingslande.

Det sker til trods for, at FN-eksperter flere gange har anmodet stater om at stoppe denne praksis, senest i juli måned.

”Praksissen med, at rige stater eksporterer deres forbudte giftige kemikalier til fattige lande, der mangler kapaciteten til at kontrollere risici, er sørgelig og må stoppe,” lød det fra FN’s ekspert om farligt affald, Baskut Tuncak, i juli.

Erklæringen bliver bakket op af 35 FN-eksperter fra Menneskerettighedsrådet.

Brud på menneskerettigheder
Ifølge erklæringen eksporter mindst 30 stater skadelige pesticider, som er forbudte i hjemlandet, til Afrika, Latinamerika og Asien. Greenpeace Storbritanniens nyhedsportal, Unearthed, har gransket notifikationer, som virksomheder skal sende til myndigheder i EU, når de eksporterer kemikalier, der er forbudt i Europa.

De viser, at der er sendt papirer til Det Europæiske Kemikalieagentur på eksport af 81.000 ton pesticider, som der er forbud mod i EU. Heraf blev de 42.000 ton registreret som eksport til lav- og mellemindkomstlande. Unearthed understreger, at selve mængden af eksporten kan være både højere eller lavere end de tal, der fremgår af notifikationerne, men det er det bedste tilgængelige materiale til at illustrere omfanget.

Flere af de pesticider, som bliver eksporteret, bliver bedømt til at være skadelige for helbredet, grundvandet, fisk, bier eller andre dyr af EU’s egne myndigheder. Det gælder eksempelvis ukrudtsmidlet paraquat, der er så dødeligt, at en tår kan dræbe, skriver Unearthed.

Baskut Tuncak siger til nyhedsportalen, at han er ”chokeret og forfærdet” over at høre om mængderne af paraquat, der bliver eksporteret. Han beskylder substansen for at have dræbt ”utallige mennesker i verden” og føre til sygdomme som Parkinsons.

Denne sommer udtalte han, at eksporten er identisk med et brud på menneskerettighederne.  

”Stater, der eksporterer forbudte kemikalier uden en stærk begrundelse i offentlighedens interesse, bryder med deres internationale forpligtelser til  at respektere menneskerettigheder, herunder deres forpligtelser til et sundt miljø, samt sikre og sunde arbejdsforhold,” lød det i erklæringen fra FN-rapportørerne. 

Frankrig vil forbyde eksporten

Et forbud mod substanser i EU er altså ikke et forbud mod at eksportere de kontroversielle pesticider til andre lande. Der er krav om, at virksomhederne sender notifikationerne til Kemikalieagenturet, som sender dem videre til destinationslandene.

Det er en international forpligtelse under Rotterdamkonventionen, hvor eksporterende lande er forpligtede til at assistere destinationslande med oplysninger og teknisk assistance om de omfattede kemiske substanser. Modtagerlandene skal herefter godkende importen ifølge reglerne om PIC (Prior Informed Consent eller Forudgående Informeret Samtykke).

En unavngiven EU-kilde, som Unearthed har konfronteret, udtaler, at reglerne i EU for eksport af pesticiderne allerede er ”strengere end krævet” af Rotterdamkonventionen. Hun tilføjer, at et forbud i EU mod eksporten ikke nødvendigvis vil få andre lande til at stoppe anvendelsen, da de i så fald kan købe dem andre steder.

Kilden mener, at det vil være langt mere effektivt at tale dem fra at anvende de skadelige stoffer.

Frankrig planlægger som det første EU-medlemsland at forbyde eksport af de kontroversielle pesticider i 2022. Baskut Tuncak mener imidlertid, at forbuddet skal gælde hele EU:

”Hele EU må vise lederskab for andre lande i verden på dette område. Derfra tror jeg, at vi kan bevæge os fremad mod en endnu større konsensus om at stoppe denne afskyelige praksis af diskrimination og udnyttelse”, fortæller FN-eksperten til Unearthed.