Initiativ i Aarhus byråd om dansk støtte til FN-forbud mod atomvåben

Det er ikke første gang, at Aarhus sætter fokus på atomvåben. Påskemarcherne i midten af 1980’erne trak aarhusianerne på gaden i store demonstrationer mod atomoprustningen. Også lokalpolitisk var der opbakning, et flertal i Aarhus’ byråd erklærede i oktober 1985, at kommunen fremover skulle være atomvåbenfri.


Foto: Jens Tønnesen, 1984, Aarhus Stadsarkiv
Forfatter billede

18. januar 2022

Tue Magnussen

Tue Magnussen (født 1955) er cand.phil. i historie fra Københavns Universitet 1981 og tillige cand.mag med fagene geografi og internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitetscenter (RUC) 1983.

Udover kortvarig undervisning i gymnasieskolen underviste han i årene 1983-99 bl.a. på geografi, internationale udviklingsstudier og den samfundsvidenskabelige basisuddannelse på RUC, Institut for Statskundskab (international politik) og Østeuropa-instituttet, KU, og Østasien-studier, Århus Universitet.

Fra 1999-2011 har han været ansat på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT). Fra 1999-2002 som international programkoordinator med ansvar for Balkan og Mellemøsten, og siden som kommunikations- og advocacy-koordinator.

Han har i en årrække arbejdet med globalisering, udenrigspolitik, udvikling, menneskerettigheder og sociale forhold.

Udover Balkan har han et mangeårigt engagement i u-lands- og solidaritetsarbejde samt på venstrefløjen.

Han er eller har været bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, Rådet for Mellemfolkeligt Samvirke og den Danske Helsinki-komité.

Når det nye byråd i Aarhus onsdag samles til sit første møde, skal det tage stilling til et forslag fra Enhedslisten om, at byrådet skal opfordre regeringen til at underskrive FN-traktaten om forbud mod atomvåben. Forslaget stilles efter opfordring fra flere aarhusianske fredsorganisationer. I sit forslag udtrykker Enhedslisten i Aarhus sin bekymring over den alvorlige trussel, som atomvåben udgør mod lokalsamfund overalt i verden og dermed også Aarhus.

Enhedslisten har stillet følgende forslag til beslutning i Aarhus Byråd: 

“Vores kommune er dybt bekymret over den alvorlige trussel, som atomvåben udgør mod lokalsamfund overalt. Vores borgere har ret til at leve i en verden fri for atomvåben. Al brug af atomvåben, hvad enten det sker bevidst eller som følge af fejl eller uheld, vil have katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfund og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten, der forbyder atomvåben og opfordrer den danske regering til at tilslutte sig traktaten.”

Baggrund for forslaget er, at 2/3 af medlemslandene i FN i juli 2017 vedtog en traktat om forbud mod atomvåben. Traktaten forbyder udvikling, test, afprøvning, produktion, lagring, overførsel, brug eller trussel om brug af atomvåben, og udfylder dermed et stort hul i Folkeretten. Den trådte i kraft for et år siden – 22. januar 2021 – efter at de første 50 lande har ratificeret traktaten, og gælder altså nu i kraft af sin status som international konvention som en del af Folkeretten.

Siden har flere stater tilsluttet sig traktaten så man nu er oppe på 59 lande. Blandt andet har Mongoliet på den internationale menneskerettighedsdag 10. december 2021 som 57. land ratificeret. Danmark er – i lighed med de øvrige NATO-lande – ikke blandt de 59 lande.

Byerne kan gøre en forskel

ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, der i 2017 modtog Nobels fredspris har gennem en Cities Appeal opfordret byråd verden over til at deltage i den internationale kampagne for støtte til FN’s traktat om forbud mod atomvåben.

Aarhus’ venskabsby Bergen, Norges næststørste by, tilsluttede sig i april 2019 ICAN’s by-appel og opfordrede Norges regering til at ratificere FN traktaten. Siden har adskillige andre norske byer, også Oslo, tilsluttet sig. Blandt andet i kraft af by-initiativerne er der i Norge en mere aktiv opbakning bag FN-traktaten end hidtil i Danmark. 

Det har senest betydet, at der i grundlaget for den ny Arbejderparti-ledede regering indgår, at Norge som observatør træder ind i kredsen af regeringer, der vil deltage i den kommende konference i Wien 22.- 24. marts 2022 om udrulning og implementering af traktaten. Også den nye socialdemokratisk-ledede tyske koalitionsregering har bebudet, at den vil deltage som observatør i Wien.

“Vi foreslår, at Aarhus Byråd tilslutter sig ICAN’s by-appel og opfordrer den danske regering til at tilslutte sig traktaten og som første skridt at deltage som observatør på konferencen i Wien til marts,” siger Thure Hastrup, nyvalgt byrådsmedlem for Enhedslisten, der på det sidste møde i december for det afgående byråd fremsatte forslaget, som dog blev udskudt til første møde i det ny byråd.

Forslaget fremsættes på baggrund af opfordring fra Forbyd Atomvåben/ICAN Danmark, Fredsgruppen i Enhedslisten Aarhus, Fredsbutikken, Aldrig Mere Krig, Fredsministerium og Århus mod Krig og Terror, som onsdag kl. 15-16 inden byrådsmødet vil stille op foran Aarhus Rådhus med bannere og løbesedler. 

Århus mod Krig og Terror afholder desuden lørdag den 22. januar kl. 13.30 på Dokk 1 i Aarhus et debatmøde i anledning af 1-årsdagen for ikrafttræden af FN’s forbudstraktat mod atomvåben. Et møde, der også kan følges online. Der vil være oplæg og debat om traktaten samt video-indslag fra én af overleverne fra atombomben over Hiroshima i samarbejde med Louise og Rika fra den japanske Peace Boat-organisation.