Lær om Verdensmålene sammen med dine – eller andres – børn

victoria_klode_stor_crop
Gerd Kieffer-Døssing

10. marts 2020

Victoria & Verdensmålene

Forfatter: Jesper Tornbjerg

Forlag: Tornmountain

​​​​​​Victoria & Verdensmålene er en serie på i alt 17 bøger, der sætter fokus på hvert af de 17 verdensmål. Bøgerne udkommer ikke kronologisk efter målenes rækkefølge.

Serien henvender sig til børn i alderen 9-12 år.

Bøgerne kan købes i boghandlere i hele landet, eller de kan bestilles direkte på seriens hjemmeside for 75 kroner per bog inklusiv porto.

Siden FN introducerede de 17 bæredygtighedsmål for 2030 – også kaldet Verdensmålene, har organisationer, virksomheder og myndigheder i hele verden haft travlt. Målene gælder nemlig alle verdens lande, der nu i snart fem år har arbejdet for at udbrede kendskabet til den farvestrålende donut, der repræsenterer de 17 mål.

En stor indsats har ligget i at inkorporere målene i skolernes undervisning, så børn tidligt sættes ind i udfordringerne, der knytter sig til de 17 mål, og forstår nødvendigheden bag deres opnåelse.

Men hvordan gør man lige det?

I Danmark er én mulighed at bruge bogserien Victoria & Verdensmålene.

Gennem 17 planlagte bøger, en for hvert mål, pakker serien gennem den 12-årige Victorias oplevelser de enkelte mål ud og går i dybden med, hvad de egentlig indebærer.

’Vandspejlet’, den syvende bog i serien, er netop udkommet; som navnet antyder kigger den på adgangen til rent vand og sanitet (mål 6).

Forskellen på hér og dér
I bogen rejser Victoria ned til den 11-årige Nixon fra Tanzania via spejlbilledet i en vandpyt, der fungerer som en rejseportal. Gennem deres fælles oplevelser kommer bogen omkring forskellige problematikker i forhold til at sikre verdens befolkning adgang til rent vand og sanitet.

I Tanzania hører Victoria om manglende vand i vandhaner, der i sig selv er en sjældenhed. Om strækninger på syv kilometer til den nærmeste vandpost. Hun tisser på et squattoilet, lærer om vandets betydning af en sej skolelærer, om ”dråbe for dråbe”-vandingsmetoder og meget andet.

‘Vandspejlet’ er syvende bog i serien.

Over en telefonforbindelse fra Danmark fortæller Victorias moster Susan, der arbejder på et vandværk, til gengæld om grundvand og giftstoffer, vandpumper og om FN’s motto ’Leave no one behind’. Under et besøg på et dansk renseanlæg får duoen forklaret, hvordan man renser spildevand fra toiletter.

Meget pædagogisk supplerer Victoria og Nixon desuden konstant hinanden og lærer derved med og af hinanden. Et eksempel på det er, da de snakker om, at 1.000 børn dagligt dør af sygdomme, der skyldes manglende adgang til rent vand, gør Nixon tallet konkret ved at påpege, at det er ligeså mange børn, der går på hans skole.

Udover at handle om vand, fungerer bogen som en slags introduktion til Tanzania. Victoria lærer for eksempel, at der også er sne i Afrika (nemlig på Kilimanjaro), at karibu betyder velkommen på swahili, og at tanzanianske skolebørn er langt bedre til at vaske hænder, end danske.

På den måde bygger bogen bro over kulturskel og maner danske fordomme om livet på det afrikanske kontinent i jorden.

”Et rigtigt voksenord”
Selvom Verdensmålene er illustreret med stærke farver, er de 17 mål gjort af kompliceret stof, der kan være svært at formidle.

Det klarer bogen godt, men uden at tale ned til de unge læsere. For eksempel forklares ordet ’sanitet’, som Victoria kalder ”et rigtigt voksenord”.

En anden fin detalje er, at bogen leger med ord – for eksempel forskellen mellem ’en sky’ og ’at være sky’ – og introducerer en række ord og udtryk, som læserne måske ikke kender. Hvornår har du for eksempel sidst læst ordet ’nødtørft’ i en bog eller hørt udtrykket ”det regner skomagerdrenge”?

Finansiering fra bog til bog
Bogserien er udtænkt, skrevet og udgivet af journalist Jesper Tornbjerg, der passer et fuldtidsarbejde ved siden af.

Det er også ham, der søger om støtte til at kunne udgive de enkelte bøger. Her kontakter han virksomheder, organisationer og foreninger, hvis arbejde relaterer sig til den pågældende bogs mål – det er smart og samtidig sympatisk, fordi det netop understreger Verdensmålenes præmis om, at alle skal engagere sig, før vi kan opfylde målene.

’Vandspejlet’ er blandt andet støttet af interesseorganisationen DANVA, Danske vandværker og en oplysningspulje under EU. På grund af den store finansiering, rundsendes knap tre fjerdedele af bogens oplæg til landets skoler.

Når man derudover har in mente, at undervisningsmateriale og quizzer til de forskellige bøger ligger frit tilgængeligt på bogseriens hjemmeside, kan det undre, at Danidas Opysningsbevillig har givet afslag på at støtte projektet.

Serien om Victoria og Verdensmålene er en håndsrækning til lærere og forældre såvel som bedsteforældre og andre voksne, der gerne vil øge børns viden om de 17 verdensmål – og måske selv blive klogere samtidig.