Ny rapport: Dansk import af soja går hårdt ud over Latinamerikas skove

cs7_smoke_from_a_fire_burns_the_last_of_the_cleared_wood_-min
Thomas Jazrawi

Dansk Landbrugsindustri importerer soja, der er produceret i områder, hvor de tropiske skove er under pres, skriver Verdens Skove i en pressemeddelelse tirsdag. 

Det viser en ny rapport fra Verdens Skove. Rapporten viser, hvordan skovområder i Argentina bliver ryddet ulovligt for at give plads til dyrkningen af sojabønner, med store konsekvenser for den lokale natur og den lokale befolkning.

En katastrofe

Gry Bossen, kampagnekoordinator i Verdens Skove, kalder det for en katastrofe:

“Det er en katastrofal udvikling. Den ulovlige skovhugst tærer på værdifulde naturområder som indeholder uvurderlig biodiversitet og har stor betydning for det globale og lokale klima.”

Sojaproduktionen stiger kraftigt, fordi efterspørgslen på kød stiger. Sojaproduktionen beslaglægger enorme mængder landbrugsjord på verdensplan.

Især i Argentina, Brasilien og Paraguay, hvor produktionen nu fylder over 56 mio. hektar i de tre lande. Det er et område større end Frankrig.

Verdens Skoves rapport beskriver sojaplantagernes konsekvenserne for naturen og for de lokale og oprindelige folk.

“Sojaplantagerne bliver ofte anlagt som store monokulturer, altså ensformige marker med brug af en masse kemikalier og sprøjtemidler, uden hensyntagen til den lokale befolkning og dyrelivet,” fortæller Gry Bossen og fortsætter:

“De lokale bliver fortrængt fra deres jord og jagtmarker.. Andre gange bliver deres hjem oversprøjtet med glyfosat fra de flyvere, der sprøjter markerne. Det er enormt giftigt og har store konsekvenser for deres helbred.”

Læs hele rapporten her: Den danske sojaimports mørke skygge.

Danske virksomheder importerede 1,6 mio. ton

I 2016 importerede danske virksomheder som DLG og Danish Agro 1,6 mio. tons soja. Det er 0,7% af den globale sojaproduktion. Den dansk importerede soja kommer primært fra Argentina, Tyskland og Paraguay.

Tyskland producerer ikke selv soja i så store mængder, men importerer isærfra Brasilien og Argentina.

“Størstedelen af den soja vi importerer i Danmark, stammer altså fra Argentina, Paraguay og Brasilien, hvor skovene forsvinder på grund af netop sojadyrkning,” forklarer Gry Bossen.

Verdens Skove har i forbindelse med den nye rapport forsøgt at få det fulde overblik over den danske sojaimport, men de danske importører har ikke været samarbejdsvillige:

“Trods gentagne henvendelser vil de største danske sojaimportører ikke svare på, præcis hvor de henter deres soja fra.” forklarer Gry Bossen og fortsætter;

“Men eftersom vi ved, at Danmark primært importerer fra Argentina, Brasilien og Paraguay, så er det Verdens Skoves vurdering, at den soja vi importerer med stor sandsynlighed har skovrydning og overtrædelse af oprindelige og lokale folks rettigheder med i bagagen.“

Verdens Skove mener derfor, at de danske importører har et forklaringsproblem:

“Så længe de danske importører ikke ved, hvor deres soja kommer fra, har de heller ikke mulighed for at sikre sig, at sojaen ikke har kostet uvurderlig natur og menneskers helbred. Det er ikke acceptabelt,“ understreger Gry Bossen.