Gå til hovedindhold

Mobile menu

Om os

ALLE henvendelser til redaktion og forening bedes sendt pr. e-mail til adressen [email protected]

Henvendelser om ANNONCERING rettes til Jan Treu på tlf. 33 33 06 80 og e-mail: [email protected]

Redaktionen

Globalnyts kerneaktivitet - den daglige redaktion - forestås dels af frivillige medarbejdere, dels af to deltidslønnede redaktionssekretærer og en redaktionschef. Medarbejderskab sker under forsæde af en redaktionsledelse.

Redaktionsledelsen består af Elisaberth Moltke, Thomas Jazrawi, Hjalte Zacharewicz Olsen og Laurits Holdt.

Posten som ansvarshavende redaktør varetages efter anmeldelse til Pressenævnet af journalist Laurits Holdt.

Staben omfatter de to alternerende redaktionssekretærer tilknyttet den centrale nyhedsredaktion, journalisterne Laurits Holdt og Ane Nordentoft, samt en antal dedikerede frivillige medarbejdere på specialredaktionerne.

Specialredaktionerne udgør:

  • en kunst- og kulturredaktion, oprettet i maj 2011
  • en miljø- og klimaredaktion, oprettet i oktober 2012
  • en erhvervs- og økonomiredaktion, oprettet november 2014.

Kulturredaktør er Elisabeth Moltke, miljøredaktør er Thomas Jazrawi og erhvervsredaktør er Hjalte Zacharewicz Olsen.

Vil du i kontakt med os?

Find kontaktoplysninger her

Redaktionsledelsen er fritstående og selvsupplerende og fungerer med beføjelse som en chefredaktion.

For at tilsikre dette og udstikke klare afgrænsninger mellem udgiver og den daglige ledelse vedtog foreningens bestyrelse d. 18. november 2010 i samråd med redaktionsledelsen et papir om "Ansvars- og kompetenceforhold i U-landsnyt.dk".

Der holdes månedlige redaktionsmøder til åben drøftelse og medbestemmelse og halvårlige redaktionsdage.