Gå til hovedindhold

Mobile menu

Foreningen Globalnyt

Foreningen 2017-2018

Bestyrelsen:

 • Jan Kjær, formand
 • Marie Visti, næstformand
 • Ilselil Halby, kasserer
 • Ingrid Pedersen
 • Ane Hess-Nielsen
 • Nimbus Poulsen
 • Peter Tygesen
 • Sidsel M. Nygaard

Ved en ekstraordinær generalforsamling 6. september 2017 blev der valgt fire nye medlemmer til bestyrelsen, så den nu består af otte, det maksimale ifølge vedtægterne. Ingrid Pedersen, Marie Visti, Anya Palm og Jan Kjær fortsatte i bestyrelsen og fire nye medlemmer blev valgt ind:

Peter Tygesen, forfatter, journalist og konsulent.

Ilselil Halby, antropolog og tidligere økonomimedarbejder ved Danida Fellowship Centre

Nimbus Poulsen, IT-projektleder ved Kirkens Korshær

Ane Hess-Nielsen, kandidat i Internationale Udviklingsstudier, RUC og Arabisk/Mellemøststudier, KU

Suppleanter:

Lis Garval, tidligere formand for Globalnyt og senest bestyrelsesmedlem 

Sidsel M. Nygaard, Kandidat i statskundskab. Er på januar 2018 indtrådt som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, da Anya Palm er trådt ud.

Referat fra generalforsamlingen 6. september 2017

Læs mere om den ekstraordinære generalforsamling

Bestyrelsen indtil 6. september 2017:

 • Jan Kjær (formand)
 • Marie Visti Hansen (kasserer)
 • Thomas Jazrawi
 • Anya Wang Palm
 • Lis Garval
 • Ingrid Pedersen

Ved den almennyttige forening Globalnyts ordinære generalforsamling 6. april 2017 blev der valgt fire medlemmer til bestyrelsen, alle ved fredsvalg.

Nyvalgt blev journalist Anya Wang Palm, journalist og forfatter Jan Kjær og designer og afsætningsøkonom Marie Visti Hansen. Genvalgt blev journalist Linda Nordahl Jacobsen.

Jørn Heldrup og journalist Thomas Jazrawi blev valgt i 2016 for to år og fortsatte i bestyrelsen. Journalist Lis Garval og journalist Ingrid Pedersen blev valgt som suppleanter.

Siden er Jørn Heldrup og Linda Nordahl Jakobsen trådt ud af bestyrelsen, og Lis Garval og Ingrid Pedersen er indtrådt som fuldgyldige medlemmer.

Referater fra bestyrelsens møder kan rekvireres ved at kontakte formanden på [email protected]

Bestyrelsens beretning

Redaktionens årsberetning

Referat af generalforsamling 6. april 2017

Foreningen 2016-17

Efter generalforsamlingen 14. marts 2016 består bestyrelsen for den almennyttige forening Globalnyt af seks medlemmer, alle valgt ved fredsvalg.

Genvalgt blev journalist Jesper Søe, kommunikationsrådgiver Helle Baagø og journalist Linda Nordahl Jacobsen.

Nyindtrådte er læge Jørn Heldrup, miljø- og klimaredaktør Thomas Jazrawi og skribent på kulturredaktionen Maria Bierbaum Oehlenschläger.

Mogens Poulsen og Ane Nordentoft blev genvalgt som suppleanter.

Bestyrelsen bestod af

 • Jørn Heldrup (formand)
 • Thomas Jazrawi (næstformand)
 • Jesper Søe (kasserer)
 • Linda Nordahl Jacobsen
 • Maria Bierbaum Oehlenschläger
 • Helle Baagø

Referat af generalforsamlingen 14. marts 2016

Bestyrelsens beretning

Foreningen 2015-16

Efter generalforsamlingen d. 1. juni 2015 består bestyrelsen for den almennyttige forening Globalnyt i 2015-16 af otte medlemmer, alle valgt ved fredsvalg.

Genvalgt blev journalist og mag.art. Lis Garval (formand) og journalist og forfatter Knud Vilby.

Nyindtrådte er kommunikationsrådgiver Helle Baagø og journalist Linda Nordahl Jacobsen.

Suppleanter blev Mogens Poulsen og Ane Nordentoft.

På generalforsamlingen blev det meddelt af foreningen har ændret navn fra “Foreningen U-landsnyt.dk” til “Foreningen Globalnyt” som følge af nyhedstjenestens navneændring.

Se om den nye bestyrelse: To nye ind i bestyrelsen for Globalnyt

Bestyrelsen består nu af:

 • Lis Garval (formand)
 • Merete Jensen (kasserer)
 • Vibeke Quaade
 • Jesper Heldgaard
 • Knud Vilby
 • Helle Baagø
 • Jesper Søe
 • Linda Nordahl Jacobsen

Referat af generalforsamlingen 1. juni 2015 (PDF, 4 sider)

Bestyrelsens beretning (PDF, 9 sider)

Foreningens vedtægter – 2015 (PDF, 7 sider)

Foreningen 2014-15

Efter generalforsamlingen d. 20 maj 2014 består bestyrelsen for den almennyttige forening U-landsnyt.dk i 2014-15 af otte medlemmer, alle valgt ved fredsvalg.

Genvalgt blev journalist og mag.art. Lis Garval (formand), journalist Vibeke Quaade (næstformand), journalist og forfatter Knud Vilby, journalist Jesper Heldgaard og journalist Jesper Søe.

Nyindtrådte er journalisterne Merete Jensen og Pernille Bærendtsen samt cand.phil. Tue Magnussen.

Første suppleant blev journalist og forfatter Henrik Døcker, mens pensionist Inger Grünbaum Röder er anden suppleant. 

Dog således, at Henrik Døcker senere har indvilget i at fortsætte som kasserer til 1. januar 2015 og i en periode genindtræder i bestyrelsen.

Se om den nye bestyrelse og vedtægtsændringerne i telegrammet http://www.u-landsnyt.dk/navnenyt/nyt-job/tre-nye-i-bestyrelsen-u-landsn...

De ovenfor anførte forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen blev vedtaget enstemmigt af deltagerne i generalforsamling 2014.

Den vigtigste ændring er, at bestyrelsens medlemmer fremover vil være valgt for to år ad gangen, dog med et overgangsordning frem til næste generalforsamling i 2015.

På den nye bestyrelses konstituerende møde 12. juni 2014 blev det med mandat fra generalforsamlingen besluttet, at følgende er valgt for to år, dvs 2014-2016:

Jesper Heldgaard, Vibeke Quaade, Merete Jensen og Jesper Søe

Følgende er valgt for et år: Lis Garval, Knud Vilby, Pernille Bærendtsen og Tue Magnussen. 

Foreningen 2013-14

Generalforsamling 2013 i foreningen U-landsnyt.dk fandt sted d. 24. juni 2013. Se dagsorden m.m. på linket: HER

Her indvalgtes følgende i bestyrelsen for perioden 2013-2014:

Knud Vilby, Lis Garval, Jesper Heldgaard, Vibeke Quade, Emilie Halberg, Bente Topsøe-Jensen, Henrik Døcker og Jesper Søe, mens Merete Jensen og Inger Grünbaum indvalgtes som suppleanter for perioden.

Bestyrelsen konstituerede sig på sit første møde d. 25. juli 2013 med Lis Garval som formand, Vibeke Quade som næstformand og Henrik Døcker som kasserer.

Se også:

Referat fra generalforsamlingen 2012 (PDF)
Dagsorden til generalforsamling 2012 (artikel)
– Regnskab 2011 og budgetter 2012 og 2013: del 1, del 2 (PDF)
Foreningens bestyrelse pr. 2011-2012 (artikel)
Foreningens vedtægter (PDF)
Foreningens regnskab for 2010 og budget for 2011 (PDF)
Daværende formand Erik Lyngsø-Petersens beretning for 2010 (PDF)
Referat fra generalforsamlingen 2010 (PDF)

Foreningen skal, for at nå sine mål,

 • drive og udvikle en internetmedie under et eller flere navne, som bestyrelsen måtte beslutte, der i en redigeret og overskuelig form samler nyheder og andre oplysninger om globale spørgsmål med fokus på udviklingslandene og dansk og international udviklingssamarbejde samt deltage i aktiviteter af anden art, der er relateret til foreningens formål
 • tilsikre og værne redaktionens frie stilling i alle forhold inden for rammerne af foreningens formål og dansk lovgivning og under forsæde af en redaktionsledelse
 • om muligt fremme samarbejde og synergi mellem organisationer og institutioner, som virker for lignende formål.

Stavemåder

Foranlediget af forespørgsler om, hvorfor U-landsnyt.dk staver flere
ord i bistandsterminologien anderledes end foreskrevet af Dansk
Sprognævn klik her for forklaring.

U-landsnyt.dk videreføres således efter samme retningslinjer som hidtil.