S vil lægge nye betingelser for bistand til Afghanistan og Somalia

thorning
Forfatter billede

11. juni 2015

Socialdemokraterne vil se på muligheden for at skære i bistanden til eksempelvis netop Afghanistan og Somalia, hvis ikke landene i tilstrækkelig grad samarbejder om at modtage asylansøgere, som får afslag hos de danske myndigheder.

”Der er noget mærkeligt i, at vi med den ene hånd giver bistand til nogle lande og faktisk hjælper dem at opbygge eller genopbygge deres samfund, og at det så er svært for os at få dem til at hjemtage deres egne borgere,” siger justitsminister Mette Frederiksen (S) til Altinget.dk.

Udspillet er ellers mest en gentagelse af allerede kendte standpunkter og tiltag. Eksempelvis skal asylpolitikken fortsætte, flygtninge skal i arbejde og lære dansk fra første dag i landet, og den skærpede indsats mod social dumping videreføres.

Udspillet er imidlertid bemærkelsesværdigt i relation til dansk u-landspolitik, fordi det åbner endnu en kattelem for at neddrosle det meget stærke danske bistandsengagement i Afghanistan.

Det har gjort det fattige, borgerkrigsramte og korruptionsplagede centralasiatiske land til største modtager af danske u-landsmidler overhovedet.

De mange u-landspenge til afghanerne ventes at løbe op over 1,6 milliarder udbetalte bistandskroner i de fem år fra 2014 til 2018, fremgår det af samme kilde.

Også det skrøbelige og delvist sammenbrudte Somalia på Afrikas Horn er et problembarn, men her går broderparten af de danske udviklingsmidler indtil videre til det relativt stabile og velfungerende Somaliland i nord.

I de fem år fra 2014 til 2018 forventes der udbetalt 700 millioner bistandskroner til somalierne.

Hård kritik fra to røde partier

Hos regeringens støttepartier, Enhedslisten og SF, er der stor modvilje mod det udlændingeudspil, som statsministeren fremlagde torsdag.

Hun er utilfreds med, at regeringen vil fastfryse udviklingsbistanden i den kommende valgperiode på et lavere niveau, end partierne lovede i regeringsgrundlaget.

Samtidig vil Thornings regering undersøge, om den kan bruge udviklingsbistanden til at få hjemsendt flere afviste asylansøgere.

Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, er også kritisk:

DOKUMENT

Danmarks bistand til Afghanistan (fra anmærkningerne til finanslov 2015)

Det danske udviklingssamarbejde skal bidrage til at sikre stabilitet og bæredygtig udvikling i Afghanistan.

I 2015-2017 vil den danske bistand primært være rettet mod:

  • god regeringsførelse
  • uddannelse
  • vækst og beskæftigelse

Kvinders rettigheder indgår som en tværgående prioritet.

Desuden vil der i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne være fokus på at opbygge strukturer, der reducerer risikoen for korruption.

God regeringsførelse

Komponenten vil fortsætte støtten til god regeringsførelse, herunder demokrati, menneskerettigheder og anti-korruption.

Danmark vil støtte reformtiltag samt kapacitetsopbygning af den offentlige sektor, så den mere effektivt kan levere basale serviceydelser, herunder sikkerhed til befolkningen, både centralt og decentralt.

Danmark vil fortsætte støtten til demokratiudvikling i Afghanistan, herunder styrke demokratiske processer frem mod valget i 2015 og støtte til parlamentet.

Herudover vil der fortsat være fokus på menneskerettigheder med særlig vægt på kvinders rettigheder. Styrkelse af civilsamfundet er et centralt element i den danske indsats.

Der planlægges et tilsagn på 170 mio. kr. i 2015 og yderligere 200 mio. kr. i 2016.

Uddannelse

I 2015 vil Danmark gradvist overgå fra et bilateralt uddannelsesprogram til støtte af uddannelse gennem Verdensbankens Education Quality Improvement Program.

Indsatsen har til formål at støtte det afghanske undervisningsministerium i at opnå målet om kvalitetsuddannelse til alle, hvilket er et vigtigt bidrag til den sociale udvikling i landet.

Danmark bygger i 2015 således videre på hidtidige bilaterale indsatser, herunder inden for bl.a. uddannelsesinfrastruktur samt udvikling af den uddannelsesfaglige og administrative kapacitet i undervisningsministeriet og hos uddannelsesmyndighederne i provinserne.

Som led i en rettighedsbaseret tilgang til uddannelse vil støtten til et inklusivt uddannelsessystem sikres gennem fokus på piger og andre udsatte grupper.

Der planlægges i 2015 indgået et tilsagn til uddannelse på 345 mio. kr.

Økonomisk vækst og beskæftigelse

I 2015 fortsættes det fireårige program som igangsattes i 2014 med henblik på at fortsætte støtten til øget økonomisk vækst og beskæftigelse i Afghanistan.

Danmark vil i særdeleshed støtte økonomiske aktiviteter inden for landbrugssektoren, som er hovedindtægtskilden for de fleste afghanere.

Støtten planlægges især at gå til nationale programmer under de relevante afghanske ministerier og institutioner, herunder Ministeriet for Udvikling i Landområder (MRRD), Landbrugsministeriet (MAIL) og Anti-narkotikaministeriet (MCN).

Den samlede støtte udgør 370 mio. kr., hvoraf der i 2014 blev givet tilsagn på 260 mio. kr.

Der planlægges et yderligere tilsagn på 110 mio. kr. i 2016.

Andet

Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Afghanistan. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

Penge og betingelser

Der forventes samlet afsat et gennemsnitligt udbetalingsniveau på ca. 530 mio. kr. årligt til Afghanistan.

Til gengæld for den markante udviklingsbistand har den afghanske regering på Tokyo-konferencen i 2012 forpligtet sig til at levere fremskridt og reformer på en række områder, herunder menneskerettigheder, god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse.

I 2015 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 333 mio. kr. til Afghanistan.

Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorganisationer (NGOer), regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden m.v.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 64,0 mio. kr. Baggrunden er, at dele af landeprogrammet i Afghanistan er udskudt som led i Aftale om finansloven for 2015.

Der var i 2015 afsat 520 mio. kr. til uddannelse og god regeringsførelse. 64 mio. kr. af det | planlagte tilsagn på 345 mio. kr. til uddannelse udsættes til 2016.

Udviklingsengagementet er | fastlagt i forliget om Afghanistan-planen for 2015-2017, hvor der er aftalt et udbetalingsniveau | på gennemsnitligt 530 mio. kr., der forventes opretholdt.

Forliget omfatter alle politiske partier i Folketinget på nær Enhedslisten (red.).