Annoncør: Danmission

Ansøgningsfrist: 08/10/2023

Job: Funding Manager med grøn profilHer har du muligheden for at søge en nyoprettet, spændende stilling med fokus på fundraising og den grønne dagsorden. Der vil være en høj grad af international kontakt med kolleger på vores lande- og regionskontorer i Mellemøsten, Asien og Afrika og samarbejdspartnere ude. Sammen med kolleger inden for fundraising og programarbejde vil du spille en vigtig rolle, når vi søger bevillinger fra institutionelle donorer og fonde.

Din rolle vil være at sikre en god og effektiv proces, hvor du har det endelige ansvar for, at ansøgningerne er skarpt formuleret og lever op til donorkrav. Dit arbejde vil altså særligt ligge i ansøgningsfasen, hvor du er i stand til at udvikle og gribe ideer og omsætte disse til en stærkt formuleret ansøgning.

Projektdesign og processtyring
Du er stærk til at designe projekter og formulere ansøgninger, og du har øje for, hvornår der er et match mellem mulige bevillinger og Danmissions strategiske arbejdsområder – særligt området for  bæredygtig og retfærdig forvaltning af naturressourcer. Alt dette sker i samarbejde med medarbejdere på lande- og regionskontorer, de implementerende partnere og relevante rådgivere på hovedkontoret. Du bliver bindeleddet mellem de programansvarlige og de institutionelle donorer. Det betyder, at du skal være med til at afsøge potentielle fundingmuligheder, og at du skal kunne formidle og forklare relevante retningslinjer, formater, deadlines o.l. til kolleger og partnere ude og hjemme.

Som projektleder for ansøgningsprocessen har du ansvaret for at kvalitetssikre ansøgningen inden indsendelse. Når bevillingen er modtaget, vil du have ansvaret for at sikre effektiv og fuldstændig overlevering til kolleger i vores Programafdeling og Økonomiafdeling. Specifikt skal der overleveres til Grants Manager, der har ansvaret for at kolleger ude implementerer og administrerer i henhold til donorkrav.

Struktureret udviklingsfaglig profil med gode formidlingsevner på skrift og i tale
Har du allerede erfaring med fundraising til institutionelle donorer og fonde, vil det være godt, men din udviklingsfaglige baggrund er vigtigere. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har erfaring med udvikling inden for det grønne område, fx naturressourcer og biodiversitet.
For at lykkes i stillingen er det vigtigt at have en struktureret og systematisk tilgang til arbejdet. Du har et godt kendskab til projektdesign og udviklingsfaglige metoder som LFA og ToC og du er i stand til at bevare overblikket, planlægge og koordinere hele ansøgningsprocessen, men kan samtidig lide at grave dig ned og sikre, at både detaljerne og de overordnede linjer er i orden. Det er væsentligt, at du har forståelse for projektøkonomi på budgetniveau.

Din udviklingsfaglige baggrund gør dig i stand til at sætte dig ind i forskellige kontekster, og derudfra at forstå, konceptualisere og designe gode velformulererede projektansøgninger ofte med udgangspunkt i afholdelse af workshops for projektpartnerne lokalt. På den baggrund er det vigtigt, at du skriver hurtigt, ubesværet og korrekt på engelsk. Det er ligeledes vigtigt, at du kan lide at lære fra dig og motivere andre.

Danmission er i gang med en udviklingsproces, hvor vi styrker vores tilstedeværelse i vores programlande. Danmissions programarbejde tager udgangspunkt i 3 temaer: dialog og fred, bæredygtig og retfærdig forvaltning af naturressourcer samt kontekstuel teologi for tro og handling. I Danmission går fattigdomsbekæmpelse og naturressourceforvaltning hånd i hånd. Vi har et tæt og langvarigt samarbejde med partnere om programmer i Mellemøsten, Asien og Afrika. 

Vi tilbyder
En spændende og fagligt udfordrende fuldtidsstilling og engagerede kolleger med god mulighed for faglig sparring og udvikling. Vi har til huse i en smukt beliggende gammel herskabelig villa på grænsen mellem Østerbro og Hellerup. Der vil forventelig være nogen rejseaktivitet til vores programlande. Vi tilbyder en fleksibel arbejdstid, og hjemmearbejde vil efter aftale kunne foregå i relevant omfang. Du kan læse mere om Danmission som arbejdsplads her.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Vicegeneralsekretær Caroline Winther på tlf. 4199 9303. Vi skal have din ansøgning senest den 8. oktober 2023. Upload din motiverede ansøgning og CV via nedenstående link.

ANSØG