Annoncør: Tandsundhed Uden Grænser

Ansøgningsfrist: 06/08/2023

Job: Ildsjæl med ledelses- og fundraiserfaring søges til stilling som sekretariatslederBrænder du for at gøre en forskel for børn og unge, og vil du gå forrest i arbejdet med at sætte deres tandsundhed på dagsordenen i nogle af verdens fattigste lande? Så er du måske vores kommende sekretariatsleder.

Tandsundhed Uden Grænser søger en sekretariatsleder med solid erfaring indenfor fundraising og engagering af frivillige til udviklingen af organisationens fortsatte arbejde.

Vi forestiller os, at du har et bredt netværk og bevæger dig hjemmevant i et politisk miljø. Derudover er du vant til at arbejde med fundraisingprocesser, strategiske beslutninger og kan fungere som en motiverende leder af vores sekretariat.

Som sekretariatsleder refererer du til bestyrelsen gennem sparring og kontakt til forpersonen.


Som sekretariatsleder får du ansvar for at:

 • Lede og fordele arbejdet på sekretariatet i overensstemmelse med bestyrelsens politiske og strategiske beslutninger og organisationens værdigrundlag
 • Agere som fortaler for Tandsundhed Uden Grænser og udbrede organisationens formål, metode og værdier
 • Udvikle, udvide og forankre Tandsundhed Uden Grænsers aktiviteter, så tandsundhed kommer på den internationale dagsorden
 • Videreudvikle en positiv, troværdig og synlig tilstedeværelse af Tandsundhed Uden Grænsers arbejde
 • Sikre fortsat vækst i fondsdonationer, bidragsydere, medlemmer og frivillige
 • Være værdibærer for organisationen

Ideel professionel erfaring

 • Du har erfaring med at strukturere og rammesætte organisatoriske udviklingsprocesser
 • Du har erfaring med at strukturere og implementere strategiske beslutninger
 • Du har erfaring med fundraising og trives med at formidle budskaber i forskellige formater – og til større forsamlinger
 • Du har erfaring med at arbejde med frivilligt funderede indsatser
 • Du har god økonomisk forståelse og erfaring med økonomi i en NGO
 • Du har relevant ledelseserfaring
 • Du har erfaring med at definere rammer for sociale indsatser i en international kontekst
 • Du har gerne erfaring fra en politisk styret organisation, herunder politisk betjening og har en forståelse for det være ansat i en politisk styret organisation

Kendskab til, eller berøring med, dentalindustrien eller sundhedssektoren er en fordel men ikke et krav.

Din kompetence- og personprofil

 • Du brænder for verdens bedste sag og mener, at børn og unges ret til tandsundhed skal anerkendes og respekteres
 • Du er resultatorienteret og har et højt drive, hvor du nemt tilegner dig viden i en industri i udvikling
 • Du har stærke samarbejdsevner og kan opbygge tillidsfulde relationer
 • Du trives i en travl og ofte uforudsigelig hverdag, og du kan skabe overblik, motivation og holde øje på målet – også når tingene går hurtigt
 • Du evner at agere proaktivt og udvikle kreative løsningsforslag på komplekse problemstillinger
 • Som leder forstår du at arbejde værdibaseret og opretholde tillid og motivation i dit team
 • Du har politisk tæft og kan navigere i et omskifteligt politisk miljø
 • Du har gode kommunikations- og formidlingsevner, både mundtligt og skriftligt – og har mod på at varetage rollen som fortaler for Tandsundhed Uden Grænser
 • Du er troværdig og har gennemslagskraft – med plads til humor og højt til loftet
 • Du er ikke bleg for at tage ’arbejdshandskerne’ på og hjælpe til hvor nødvendigt

Løn

Aflønning er på niveau med sekretariatslederstillinger i sammenlignelige NGO´er. 

Jobbet indeholder en høj grad af fleksibilitet og mulighed for at opleve fantastiske dele af verdenen.

Ansvarsområder

 • Overordnet ledelse
 • Fundraising
 • Stakeholder Management: Du skal sikre en stærk kommunikation gennem tætte samarbejdsrelationer på tværs af alle interessenter.
 • Bidrag til Bestyrelsen: Du skal sikre, at input videreformidles til såvel bestyrelsen som andre relevante samarbejdspartnere. Dertil kommer udarbejdelse af løbende ad hoc-analyser og beslutningsoplæg for bestyrelsen.
 • Ad-hoc opgaver

Arbejdssted

Tandsundhed Uden Grænser

Amaliegade 17
1256 København K

Rejseaktivitet

Der forventes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Søg jobbet

Har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Dennis Hindsberg på telefon +45 41624430

Send din ansøgning, der selvfølgelig behandles fortroligt, inkl. CV og relevante bilag til [email protected] senest den 6. august 2023

Vi indkalder løbende til samtaler og ønsker tiltrædelse hurtigst muligt.

Om Tandsundhed Uden Grænser
Tandsundhed Uden Grænser blev etableret i 2003 som en spirende græsrod af danske tandlægestuderende, som rejste frivilligt til udviklingslande for at yde akut tandbehandling til dårligt stillede mennesker. I dag har organisationen udviklet sig til en etableret NGO og har ændret navn til Tandsundhed Uden Grænser. Tandsundhed Uden Grænser er en almennyttig forening med et fast sekretariat og omkring 1.000 medlemmer. Organisationen rummer et bredt frivillignetværk af ildsjæle, som brænder for at hjælpe børn og unge til et bedre liv. Hovedparten af de frivillige har en tandfaglig baggrund og interesse. Tandsundhed Uden Grænser danner partnerskaber med fonde, organisationer og innovative virksomheder især inden for tandsundhedsområdet.

Tandsundhed Uden Grænser igangsætter bæredygtige projekter i fattige lande, hvor vores ekspertise kan højne tandsundheden med særligt henblik på at gøre skolegangen bedre for børn og unge og derigennem give dem en bedre start på livet.

Tandsundhed Uden Grænser sætter erfaringerne fra den danske model for skoletandpleje i spil i verdens fattigste lande i samarbejde med lokale organisationer. Indsatsen for at forebygge usunde tænder og akutte smerter virker. Vi overfører og udveksler knowhow og erfaringer og udvikler og gennemfører projekter sammen med stærke lokale partnere og organisationer, som har kræfter til at videreføre og udvikle de opnåede resultater. Vi ønsker også at påvirke de lokale myndigheder for at sætte forebyggende tandsundhed ind i en national sundhedsdagsorden.

Projekter

Tandsundhed Uden Grænser arbejder i øjeblikket med udviklingsprojekter for børn i Rwanda, Palæstina og Guatemala. Tidligere har Tandsundhed Uden Grænser arbejdet i Filippinerne, Peru, Indien, Cambodja og Vietnam, og vi ser potentialer i mange flere lande.

I samarbejde med lokale NGO’er etablerer vi bæredygtige skoletandplejeprojekter. Vi går i dialog med landenes beslutningstagere om gevinsten ved forebyggende tandplejeprojekter og involverer lokalsamfundene, så vi kan etablere bæredygtige og langsigtede projekter.

Som et element i vores langsigtede udviklingsarbejde udsender vi årligt omkring 50 frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter på dentalmissioner i projektlandene. De frivillige underviser børnene i tandbørstning og behandler bl.a. akutte smerter i tænderne.

Dokumentation af resultater


Vi dokumenterer vores resultater, som bl.a. viser at:

 • På vores projektskoler i Rwanda er andelen af børn, der oplever smerter fra tænderne, faldet med 85% på tre år.
 • Skolefraværet er faldet med 19% på vores projektskoler i Palæstina
 • Vi støtter, at regeringer i verdens fattige lande prioriterer forebyggende tandpleje for børn og unge og udvikler nationale tandsundhedsstrategier