Annoncør: Socialdemokratiet

Ansøgningsfrist: 05/10/2023

Job: INTERNATIONAL KOORDINATORKunne du tænke dig et job, hvor du er katalysatoren i demokratiudvikling og internationalt samarbejde i politiske partier? Og er du samtidig skarp til projektstyring og rådgivning? Så skal du læse videre.

Om stillingen

Socialdemokratiets samarbejdsprojekter og partnerskaber spænder over hele verden, hvor fokus i øjeblikket er på at støtte politiske partier i Afrika, Asien og Balkan. Som international projektkoordinator vil du skulle være vores samarbejdsprojekters nærmeste sparringspartner i at forbedre social velfærd, ligestilling og grøn omstilling samt fremme deres demokratiske udvikling. 

Socialdemokratiet samarbejder desuden med de øvrige partier i Folketinget om en række flerparti projekter, der har fokus på at skabe en bedre lokal forankring af politiske partier i Kenya. 

Dine arbejdsopgaver

 • Koordinering, monitering og afrapportering af partnerskabsprojekterne på bl.a. Balkan.
 • Rådgive og understøtte vores lokale partnere i politiske og organisatoriske områder, såsom demokratiske processer, kapacitetsopbygning, budgetopfølgning, økonomisk rådgivning og implementering af projektaktiviteter. 
 • Planlægge og udvikle træningsaktiviteter og workshops i samarbejde med lokale samarbejdspartnere.
 • Bidrage til analyser og undersøgelser i Socialdemokratiets samarbejdslande.
 • Udvikling af nye projekter og indsatsområder i samarbejde med partnerne og socialdemokratiets internationale team. 
 • Bidrage til strategisk udvikling til Socialdemokratiets kommende rammeaftale med Institut for Partier og Demokrati (DIPD). 
 • Engagere, involvere og understøtte socialdemokratiets medlemmer i det internationale arbejde.

Om dig

Vi forestiller os, at du har konkret erfaring med projektstyring og gennemførelse af udviklingsprojekter. Erfaring fra at arbejde i Balkan, Afrika eller Asien er en fordel, men ikke en forudsætning.

 • Har politisk tæft og et solidt kendskab til de socialdemokratiske værdier.
 • Har en uddannelse inden forinternational udvikling eller inden for områder med fokus på politisk udvikling og indflydelse. 
 • Faglig indsigt i et eller flere af områderne: demokratiudvikling, ligestilling, kapacitetsopbygning af politiske organisationer, verdensmål, politikudvikling, politiske systemer i udviklingslande samt det grønne område.
 • Lyst til og erfaring med at engagere og involvere frivillige.
 • Gode evner i skriftlig og mundtlig kommunikation – både på dansk og engelsk.
 • Et stærkt engagement, et stort ejerskab, fleksibel og har personlig gennemslagskraft.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en varieret hverdag i et engageret miljø præget af holdånd og kampgejst, hvor der er kort fra tanke til handling. Du får gode kolleger, et bredt netværk, kommer til at lære Christiansborg grundigt at kende indefra og får desuden et stort kendskab til vores sekretariat og partiorganisation. Vi er en arbejdsplads præget af gensidig fleksibilitet og et bredt netværk både inden for og uden for landets grænser. 

Ansøgning og yderligere oplysninger

Du ansættes i henhold til gældende overenskomst i en 30 timers stilling. Din ansættelse er finansieret under Socialdemokratiets Rammeaftale med Institut for Partier og Demokrati (DIPD).

Du vil få arbejdsplads på Socialdemokratiets partikontor på Christiansborg, 1240 København K. Du skal være forberedt på rejseaktivitet i forbindelse med implementering og monitorering af projekterne samt udvikling af nye samarbejdsprojekter (ca. 2-3 rejser om året af en uges varighed).

Vi forventer at holde samtaler i uge 41. Tiltrædelse senest d. 1. december 2023. 

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset alder, køn, etnicitet, seksuel orientering, handicap eller religiøs overbevisning.

ANSØG