Udenrigsministeriet indbyder til debat om Danmarks fremtidige engagement i Etiopien

untitled2
Laurits Holdt

Udenrigsministeriet inviterer alle interesserede til høringsmøde om Danmarks fremtidige engagement i Etiopien, der dækker perioden 2018-2022. På mødet vil udkast til landepolitikpapir og landeprogram for Etiopien blive præsenteret og debatteret. 

Mødet er åben for alle interesserede, men bemærk at tilmelding er nødvendig. 

Det finder sted kl. 15.30 den 6. december i CPSC auditorium, Copenhagen Plant Science Center, Bülowsvej 34, 1870 Frederiksberg.

Der er tilmeldingsfrist 2. december. Tilmelding skal ske via mail på [email protected]

Landepolitikpapiret kan ses via linket nederst i artiklen.

Læsevejledning

Ministeriet har skrevet følgende læsevejledning til dokumentet:

Vedhæftede udkast til landepolitikpapir for Etiopien baserer sig på Danmarks overordnede udenrigs- og udviklingspolitiske vision om en mere sikker, fri, velstående og retfærdig verden. Landepolitikpapiret beskriver det samlede danske engagement inden for fire indsatsområder:

 • Kampen mod klimaforandringer: Grøn energi og styrket modstandsdygtighed
 • Styrket kommercialisering og økonomiske muligheder i landbrugssektoren
 • God regeringsførelse, styrket beskyttelse af rettigheder, civilsamfundets deltagelse
 • Migration og mobilitet, der fremmer bæredygtige løsninger. 

Landepolitikpapiret udmøntes gennem hele spektret af diplomatiske, udviklings- og handelspolitiske værktøjer, herunder bilateral politisk dialog, samarbejde i multilateralt regi og udviklingspolitiske indsatser finansieret gennem særlige puljer og bevillinger (såsom migrationspuljen, ambassadens decentrale bevillingskompetence, samarbejde med civilsamfund osv.). 

Landeprogrammet for det danske udviklingssamarbejde med Etiopien bidrager særligt til implementeringen af landepolitikpapirets to første områder. Landeprogrammet består af tre konkrete indsatser:

 • Bæredygtig omstilling og kommercialisering af landbrugssektoren
 • Støtte til klimaindsatser, bæredygtigt skovbrug og øget modstandskraft
 • Styrkede sociale sikkerhedsnet i landområderne i tilbagevendende tørkeperioder

Program for mødet

 1. Velkomst ved professor og institutleder Svend Christensen
 2. Introduktion til mødet ved kontorchef for Afrikakontoret, Anders Garly Andersen
 3. Præsentation af udkast til landepolitikpapiret og landeprogram for Etiopien 2018-2022 ved Danmarks ambassadør i Etiopien, Mette Thygesen
 4. Åben debat og spørgsmål 

Har du ikke mulighed for at deltage, kan du indtaste høringsvar på Udenrigsministeriets hjemmeside indtil den. 30. november: http://um.dk/en/danida-en/about-danida/Danida-transparency/Public-consultations/pc071217

Søndag 26. november er der ifølge Udenrigsministeriets netsted endnu ikke kommet nogen høringssvar.

Eventuelle spørgsmål angående høringsmødet kan rettes til [email protected] 

Se oplægget til landepapiret her: http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-Danida/Danida%20transparency/Consultations/2017/Ethiopia.pdf