Ungdomspolitikere: Lad os feje for egen dør, før vi belærer andre lande om demokrati

Ungdomspolitikerne lancerer deres udspil sammen på Folkemødet, som løber af stablen i denne uge ved havnen i Allinge.


Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
Forfatter billede

(Se navnene på underskriverne nederst)

Demokratier i verden er i tilbagegang. De seneste ti år er der sket en markant stigning i antallet af mennesker, som lever under regimer, der undertrykker befolkningens basale menneskerettigheder. Samtidig er stemmedeltagelsen på globalt plan faldet massivt.

Dette er selvfølgelig en udvikling, vi som demokratiske politiske ungdomsorganisationer ser med bekymring på, og som vi mener kalder på handling. Derfor er vi gået sammen om et demokratisk udspil, som beskriver fem forudsætninger for, at demokratier fortsat kan trives:

 1. tværpolitisk respekt mellem partierne
 2. en åben og imødekommende offentlig debat med respekt for unge mennesker
 3. demokrati er noget, vi gør hver dag
 4. forståelsen for hvert enkelt stemmes indflydelse
 5. politik handler ikke kun om at vinde og få nok stemmer – det handler om at udvikle samfundet og demokratiet.

Vi mener, vi har et ansvar for at kigge på os selv, inden vi kigger på resten af verden. Det er samtidig udgangspunktet for udspillet, som skal danne fundamentet for, at vi kan være med til at ændre den negative demokratiske udvikling i Danmark og i resten af verden.

De udfordringer, vores udspil tager udgangspunkt i, er blandt andet bekymringer om medlemstilslutningen blandt unge, manglende tillid til de folkevalgte samt en stadig mere polariseret og barsk politiske debat.

De udfordringer vi ser i Danmark, kendetegner mange af de udfordringer, vi ser i resten af verden. Derfor fungerer dette udspil både som en markør for styrkelse af demokratiets udvikling nationalt, men også internationalt i udviklingspolitiske sammenhænge.

Med udspillet ”Fem forudsætninger for demokratisk udvikling” præsenterer Socialistisk Ungdomsfront, Rød Grøn Ungdom, Alternativets Unge, Socialistisk Ungdomsparti, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Radikal Ungdom, Venstre Ungdom, Konservativ Ungdom, Dansk Folkeparti Ungdom, Liberal Alliance Ungdom og Nye Borgerliges Ungdom, faciliteret af Dansk Institut for Partier og Demokrati, DIPD fem forudsætninger, vi sammen ser som afgørende for samfundets fremtidige demokratiske udvikling. Samtidig forpligter vi os på at tage indsigten fra forudsætningerne med os i vores videre politiske arbejde, både nationalt og internationalt.

Udspillet i sin fulde form præsenteres på den internationale scene om lørdagen til folkemødet. Det skyldes, at vi, foran et publikum hvor mange er aktive i kampen for demokratiet i deres hjemland, ønsker sende et klart signal om, at der altid er grund til, selv i et privilegeret demokratisk samfund som vores, at kæmpe for bevarelsen og udviklingen af demokratiet, mens vi også ønsker at vise, at vi tager den globale kamp for demokratiets udvikling alvorligt!

Afsenderne af indlægget og udspillet:

 • Maria Ladegaard – Landsformand Venstre Ungdom (VU)
 • Mads Hvidbjerg Kristensen – International Sekretær Danmarks socialdemokratiske ungdom (DSU)
 • Christian Holst Vigilius – Landsformand Konservativ Ungdom (KU)
 • Alexander Blavnsfeldt – Landsformand Socialistisk Folkeparti Ungdom (SFU)
 • Anne Jensdatter – Økonomi og erhvervsordfører Radikal Ungdom (RU)
 • Ayanle Aden Farah – Socialistisk Ungdomsfront (SUF)
 • Jonas Søndergaard Juul – Landsnæstformand Liberal Alliance Ungdom (LAU)
 • Rebecca Knirke – Faglig Sekretær, Rød Grøn Ungdom (RGU)
 • Christina Sade Olumeko – Demokrati-, Rets- og Etikordfører, Alternativet
 • Tobias Weische – netop afgået Landsformand Dansk Folkeparti Ungdom (DFU)
 • Malte Larsen – Landsformand Nye Borgerliges Ungdom
 • Dansk Institut for Partier og Demokrati, DIPD.