Åben Danida-dialog om partnerskabs- og erhvervsinstrumenter

Forfatter billede

6. marts 2015

Af Niels Dyrelund, U-landsnyt

Danida er i fuld gang med at udvikle på sin strategiske platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter. Og torsdagens dialogmøde i Herning var det andet dialogmøde i processen til at blive klar med pakken af nye initiativer til sommer.

Danida har tidligere pioneret erhvervsdimensionen i udviklingsbistand, og det er et arbejde, som fortsætter i stor stil under den nye ministerpost, som for første gang kombinerer handel og udvikling.

Torsdag holdte handels- og udviklingsminister Mogens Jensen det andet åbne dialogmøde vedrørende udvikling af den strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter.

”Minister for arbejdspladsen”

Først havde Danmark en “frihedsminister”, derpå en “rettighedsminister”, og nu en “arbejdspladsminister”, som er Mogens Jensens korte svar på, hvilken slags minister, han er.

Og netop spørgsmålet om arbejdspladser har været et omdrejningspunkt for reformeringen af Danidas partnerskabs- og erhvervsinstrumenter. En evaluering af den tidligere model viste, at der var for få afledte arbejdspladser, og der var i øvrigt strid med EUs statsstøtteregler.

Der bliver i stigende grad efterspurgt investeringer og handelspartnere i Danidas partnerlande. Det vil Danida være med til at sikre. Og redskaberne skal virke.

Det fortalte Mogens Jensen, da han indledte dialogmødet og efterfølgende svarede på spørgsmål fra salen i Hernings Kongrescenter, som var fuld af deltagere fra både den private, offentlige og tredje sektor.

Dialog om landbrug, administration og partnerskaber

Danske landmænd har været aktive med at hjælpe en grøn revolution på vej i de afrikanske lande, og det vil de gerne kunne fortsætte med. Det blev markeret af flere af deltagerne, blandt andre landbrugsekspert Hans Otte Sørensen, som har besøgt Uganda 85 gange over de sidste 10 år.

Vibeke Tuxen, Grundfos, fortalte i sin præsentation om Grundfos’ erfaring og blandt andet NGO’erne og virksomhederne forskellige sprog. Fx er virksomhedernes ”slutbrugere” NGO’ernes ”målgruppe”.

Birgitte Quvist-Særensen, Folkekirkens Nødhjælp, Charlotte Sørensen, Arla Food Ingredients, og Charlotte Pedersen, Gain, fortalte om, hvordan de tre organisationer har komplementeret hinanden i partnerskabet Gain Nordic Partnership.

De bidrager hver især til bedre ernæring med hovedfokus på den kritiske perioden fra starten af graviditet til barnets to års alder, hvor fejlernæring har en særlig stor mental og fysisk effekt.

Jakob Ravn, Access2Innovation, fortalte om, hvordan organisationen har formået at etablere en række partnerskabsprojekter i Afrika på tværs af sektorer, fra behovsafdækning til fælles udvikling og kommercialisering.

Pernille Lützhøft, Oialla, fortalte om virksomhedens samarbejde med Sumar i Bolivia om at lave chokolade, om betydningen af deres Danida-støtte og om plads til forbedring af Danida-midlernes ansøgningsproces.

Morten Elkjær, kontorchef i kontoret for Grøn Vækst i Udenrigsministeriet, samlede op på dialogmødet med henvisning til, at den nye ramme for Danidas strategiske platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter vil være klar inden sommerferien.

Status på Danidas partnerskabs- og erhvervsinstrumenter

Mogens Jensen har taget initiativ til en ny platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter. Det er en proces, som blev igangsat med et dialogmøde den 16. december 2014.

De nye erhvervsinstrumenter tæller Danida Business Explorer, som er støtte til at undersøge forretnings- og udviklingsmuligheder, IFU SMV Faciliteten, som er en finansieringsmulighed for små og mellemstore virksomheder med et projekt, og Danida Business Delegations, til særlige eksportfremstød.

Derudover har CSR-puljen 2015 netop været i høring. CSR-puljen har formålet at forbedre arbejds- og levevilkår i udviklingslande og sikre folkelig viden, debat og dialog i Danmark om virksomhedernes og investorernes samfundsansvar i relation til udviklingslande og vækstøkonomier.