Danmarks aftryk i Indien fylder under valget, men er ikke til afstemning

Søren Steensig

10. maj 2024

Tre takes på verdens største valg

Resultatet af det indiske valg får betydning langt ud over landets grænser.
Med verdens største befolkning, en stadigt stærkere økonomi og en strategisk position i smørhullet mellem Vesten og Kina/Rusland spiller Indien en stadigt større global rolle.

I tre artikler undersøger Globalnyt, hvad årets valg i Indien betyder for inderne, det Globale Syd og Danmark.

Del I: Indiens valg for det Globale Syd

Del II: Indiens valg for forholdet til Danmark

Del III: Indiens valg for Indien og inderne

Næsten en milliard mennesker har mulighed for at stemme til Indiens parlamentsvalg i år. Inderne sammensætter deres næste parlament, som derefter udpeger de næste fem års premierminister i verdens nu folkerigeste nation. Stort set alle meningsmålinger peger på, at BJP’s Narendra Modi snupper tredje periode i streg, når valgets resultat offentligøres i juni.

Globalnyt har spurgt Kunal Singla, der er tidligere direktør for Dansk Industris Indien-afdeling og nu stifter og direktør for konsulentfirmaet COBO, hvad det store lands historiske valg kan betyde for samarbejdet med Danmark. Efter flere år med kold luft i kølvandet på Niels Holck-sagen, har Indien og Danmark de seneste år indgået flere myndighedssamarbejder om grøn omstilling, ligesom flere danske virksomheder allerede arbejder i landet eller lurer på at gøre det.

De fleste meningsmålinger giver nuværende premierminister Narendra Modi og BJP et solidt forspring. Vurderer du også, at Modi får fem år mere som Indiens leder?

“Ja. Jeg oddser ikke, men hvis jeg skulle oddse, ville jeg nok sætte mine penge der. Men der kan sagtens være overraskelser på delstatsniveau, og det kan få stor betydning for, hvilken politik, der bliver ført, og hvilke mærkesager, der bliver prioriteret, herunder på industri-området.”


Globalnyts nyhedsbrev: Få vores vigtigste historier i din indbakke to gange om ugen


“Det er heller ikke kun et spørgsmål om Modi, men også hvordan Modi. Det kommer også til at betyde for den førte politik, om BJP-partiet får absolut flertal, eller om de skal gå ind i en koalition, som de sidder i nu.”

Kunal Singla boede fra 2012 til 2020 i Mumbai, hvor han var direktør for Dansk Industris aktiviteter i Indien. I dag leder han konsulentfirmaet COBO, der rådgiver danske virksomheder om at finde vej ind på det indiske marked. (Foto: Privat)

Hvilke sektorer er særligt vigtige for Danmarks engagement i Indien?

“Da jeg tog til Mumbai i 2012, var det bilaterale forhold mellem Danmark og Indien på et absolut lavpunkt. Efter Niels Holck-sagen var forholdet simpelthen i dybfryseren. Men fra dengang til nu er der tale om nat og dag. Det er på mange måder imponerende, hvor langt forholdet er kommet på relativt kort tid. Det grønne strategiske partnerskab, som Danmark og Indien har indgået, betyder, at Danmark puncher above our weight med hensyn til politisk opmærksomhed i Indien. Vi fylder simpelthen meget mere, end vores lille størrelse egentlig berettiger til.”

“Partnerskabet er en ramme, der bliver fyldt ud med en masse forskellige aktiviteter som myndighedssamarbejder, arbejdsgrupper og teknologioverførsler, særligt inden for bæredygtigt og mere effektivt landbrug, vind- og vandenergi og generelt sektorer knyttet til den grønne omstilling, som er en kæmpe opgave og agenda, også i Indien.”

“Det er også vigtigt at forstå, at med Indiens stigende indflydelse på den geopolitiske scene er landet blevet mere ombejlet på den her slags partnerskaber. Så det er langt fra kun Danmark, der gerne vil samarbejde med Indien på den her måde. Flere af vores nabolande, andre europæiske lande, asiatiske lande og for eksempel Australien bejler også til Indien, og landet spiller sine kort klogt og indgår en lang række konkrete aftaler med både øst og vest inden for handel og sikkerhed.”

Hvilken rolle har de sektorer og temaer spillet under valgkampen?

“De har spillet en rolle, men en mere indirekte én. Fattigdomsbekæmpelse fylder stadig meget i Indien, og her har BJP-regeringen fremhævet nogle initiativer som at udbrede elektricitet og rørlagt vandforsyning til landets tusindvis af landsbyer, og det er nogle af de sektorer, hvor samarbejdet med Danmark spiller en rolle. På den måde er de områder, Danmark spiller ind i, højaktuelle i Indiens politiske kontekst.”

“BJP-regeringen har også profileret sig meget på en bemærkelsesværdig frihandelsaftale mellem Indien og EFTA-sammenslutningen af Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Ikke alene er aftalen historisk, fordi den fjerner en masse told på eksport fra Indien, men timingen er også historisk, fordi den har taget 16 år at indgå, og den blev færdigforhandlet lige inden, valgkampen blev skudt i gang. Og så har EFTA landende forpligtet sig til kæmpestore investeringer i Indien som del af aftalen. Det har BJP-regeringen lagt meget vægt på. Og for Danmark kan den også få stor betydning, fordi EU er i lignende forhandlinger om en handelsaftale med Indien, og man kan forestille sig en lignende struktur for en endelig aftale. Det vil uden tvivl være en stor gevinst for danske virksomheder med en EU-Indien frihandelsaftale.”

Sådan foregår verdenshistoriens største valg

Omkring 969 millioner indere er stemmeberettigede ved valget i 2024.

På spil er 543 ud af 545 taburetter i parlamentets underhus, Lok Sabha. Præsidenten udpeger de sidste to parlamentarikere.

Der er 543 valgmandskredse, hvor vælgerne hver kan stemme på én kandidat. Den med flest stemmer vinder et sæde i parlamentet – på samme måde som i f.eks. Storbritannien og USA.

Når parlamentet er sammensat, danner det en regering og udpeger en premierminister, der er det mest magtfulde embede i Indien.

Valget er delt op i syv faser med omkring en uge mellem hver, hvor vælgerne i forskellige delstater sætter deres kryds.

Første fase startede den 19. april i bl.a. Tamil Nadu og Rajasthan. Sidste fase løber af stablen den 1. juni, hvor vælgere i bl.a. delstaterne Bihar og Punjab kan stemme.

Valgets resultater offentliggøres efter planen den 4. juni.

Hvad vil fem år mere med Modi ved magten betyde for samarbejdet med Danmark?

“I virkeligheden handler det ikke så meget om Modi, man skal i stedet rette blikket højere opad. De aftaler, der er indgået mellem Danmark og Indien, er så stærke, at de med al sandsynlighed fortsætter i samme spor, uanset hvem regeringslederne er i både Danmark og Indien. Vi har også set, at forskellige danske regeringer har kørt samarbejdet videre, og det vil også gøre sig gældende i Indien.”

“Men Modi har i sin tid som premierminister været meget fokuseret på relationen med Danmark. Fokusset på Norden, og herunder Danmark, har været ekstra stærkt under Modi, og hvis det fortsætter med at være ham i spidsen, vil der nok stadig være ekstra damp på de nordiske kedler.”

Kan beskyldninger om forfølgelse af oppositionen op til valget eller Modis retorik mod særligt landets muslimske mindretal komplicere forholdet mellem Danmark og Indien?

“Når der er nogle af de her kurrer på tråden rent demokratisk og så videre, tror jeg, det er meget vigtigt at tage dialogen og rent faktisk finde ud af, hvad der ligger i det og ikke lade sig blænde af overskrifter. Men vi skal også turde tage den hårde dialog med de indiske myndigheder, hvis der er noget, som er meget kritisabelt. Og tilsvarende skal vi også lytte til dem, når de har kritikpunkter i forhold til os.”

Læs også: Livsfarlig ideologi for en halv milliard mennesker i Indien

“Jeg ser det som en del af det større paradigmeskifte, hvor vi skal blive bedre til at forstå og indgå partnerskaber – og indgå i dialog – med det Globale Syd, også når samtalen bliver kompleks.”

Kan valgsejrens størrelse få betydning for sejrherrens mulighed for at indgå i samarbejder som med Danmark? Hvordan?

“Ikke på det grundlæggende niveau. Der tror jeg, der er ret stor konsensus på tværs af de politiske skel i Indien om, at landet er inde i en ambitiøs grøn omstilling, som de gerne vil indgå partnerskaber til at rykke på.”

“Delstatsvalgene kan til gengæld få stor betydning for, hvilke sektorer de forskellige delstater vil fokusere på. Meget af den konkrete industripolitik ligger her. Indiens delstater er i høj grad autonome, som man kender det fra USA. Og det kan åbne nogle vinduer for danske virksomheder, hvis de er opmærksomme på, hvem der får magten i de forskellige delstater. I den store delstat Tamil Nadu i Sydindien er en række store danske vind-virksomheder allerede kraftigt tilstedet for eksempel.”

Hvad skal danske virksomheder være særligt opmærksomme på, hvis de vil arbejde i Indien de kommende år?

“De skal for det første få øjnene op for Indien. Det er den hurtigstvoksende økonomi i verden og fremtidens vækstmarked. Men de skal også passe på, de ikke overdriver deres opfattelse af, hvor komplekst Indien er. Det er et stort og meget forskelligartet land, men mange danske virksomheder har knækket koden til markedet. Det tager tid, og derfor skal man som virksomhed i gang med et godt forarbejde.”

Annonce