Bestyrelsen

Lisbet Fich
Forperson
E-mail: [email protected]
Se mere

Helene Ellemann-Jensen
Næstforperson
E-mail: [email protected] 
Se mere

Mikkel Hauschildt
Kasserer
E-mail: [email protected]
Se mere

Carsten Lakner
Medlem af bestyrelsen
Se mere

Nimbus Poulsen
Medlem af bestyrelsen
Se mere

Lotte Dahlmann
Medlem af bestyrelsen
Se mere

Andreas Honoré
Medlem af bestyrelsen
Se mere

Kim Jensen
Medlem af bestyrelsen
Se mere

Jessica Larsen
1. suppleant
Se profil

Ingrid Pedersen
2. suppleant
Se mere

Foto: Søren Svendsen

Lisbet Fich

Forperson

Jeg har siddet i bestyrelsen siden juni 2018, og har været forperson siden december 2018. Her har jeg arbejdet for udvikling af en strategisk vision og plan for Globalnyt, fornyelse i produkter og forretningsmodel, langsigtet bæredygtighed og en nødvendig professionalisering af Globalnyt på alle planer – journalistisk, strategisk, organisatorisk, administrativt – for at gøre Globalnyt bæredygtigt på et niveau, hvor vi kommer ud over den konstante overlevelseskamp. Vi er godt på vej og har opnået store resultater igennem årene.

Jeg har arbejdet inden for international udvikling i +30 år, ofte som projektleder og teamleder på konsulentopgaver for institutionelle donorer (Danida, Sida, Norad, GPE, etc.) og en række civilsamfundsorganisationer, og har en stærk track-record som innovativ projekt- og teamleder, der skaber ønskede og aftalte resultater gennem godt teamarbejde. Har løst konsulentopgaver i en lang række lande (25+) i Afrika, Asien, Mellemøsten. Er kendt for at være en engagerende underviser og faciliterende mødeleder.

Har bestyrelseserfaring fra flere andelsboligforeninger, Mellemfolkeligt Samvirke, Ghana Venskabsgrupperne, Nordic Consulting Group. Har erfaring i evaluering og kapacitetsudvikling af bestyrelser i civilsamfundsorganisationer.

Jeg er cand. adm. pol. (statskundskab) fra Københavns Universitet. Studier i læreprocesser, Aalborg Universitetscenter, 2000-01. Et utal af efteruddannelseskurser, senest tre-årig uddannelse i bæredygtig ledelse (Michael Stubberup/Steen Hildebrandt).

Profil på LinkedIn


Lotte Dahlmann

Jeg har arbejdet med global udvikling og internationale forhold i hele min karriere, lige siden jeg deltog i Rio-topmødet i 1992 sammen med en flok studerende fra journalisthøjskolen. Bl.a. har jeg været ulands-redaktør på Ingeniøren og informationsmedarbejder i UNDP, FN’s udviklingsprogram.

Desuden har jeg erfaringer med medieudvikling fra International Media Support (IMS), hvor jeg var med til at starte IMS’ samarbejdsprogram med medier i den arabiske verden. Derudover har jeg været engageret i medieudvikling og med at styrke global journalistik i Nairobiklubben, som formand for juryen i Læger Uden Grænsers mediestipendium til at dække glemte konflikter, som medlem af Danidas Oplysningsbevilling og som medlem af hovedbestyrelsen og mediepolitisk udvalg i Dansk Journalistforbund. Jeg har også tidligere bidraget til arbejdet i U-landsnyt.dk.

Globalnyt er et rigtig spændende medie, som de senere år har sat ambitionsniveauet højt. Jeg vil gerne bidrage med alt, hvad jeg har af erfaringer i forhold til at udvikle det journalistiske indhold, fordi jeg tror på, at der er en fast plads på den danske mediescene til Globalnyt. 

Profil på LinkedIn


Mikkel Hauschildt

Kasserer

Til daglig er jeg økonomidirektør (CFO) for PlanBørnefonden og medlem af organisationens tre-personers øverste daglige ledelse, samtidig med at jeg har det overordnede ansvar for organisationens økonomi, IT og digitalisering.

Jeg er uddannet cand.merc.(fil) fra CBS (Handelshøjskolen i København) i 2002 og har en master i IT indenfor ledelse og strategi fra IT-Universitetet i København fra 2013.

Desuden er jeg censor ved professionsbacheloruddannelserne i finansiering, controlling og erhvervsøkonomi og IT, bestyrelsesmedlem i Manja Mouries Børnefond samt bestyrelsesformand for A/B Valdemarsgade 41-43.

Jeg har mange års erfaring med internationalt udviklingsarbejde. Fra 2015-2020 var jeg økonomi- og administrationschef for SOS Børnebyerne. 2013-2015 var jeg udstationeret som økonomidirektør med familien i Sierra Leone og Ghana for Oxfam IBIS, og fra 2004-2007 var jeg udstationeret med familien som administrator og roving financial advisor for Mellemfolkelig Samvirke i Tanzania.

Profil på LinkedIn


Carsten Lakner

Medlem af bestyrelsen

Gennem de sidste 25 år har jeg arbejdet i mediebranchen – med et autodidakt udgangspunkt. Jeg startede min karriere i produktion, hvor jeg arbejdede for Viasat-koncernen i både Danmark og England som producer og kreativ.

Det blev imidlertid marketing-faget der løb med mit hjerte, og jeg har siden 1998 arbejdet med strategisk og taktisk markedsføring, brandpositionering og overordnet kampagneudvikling – altid med det digitale som fortegn og innovation i ascendenten. Det er blevet til en række ledende stillinger hos bl.a. CNN (Time Warner), Fox, Disney, Discovery og senest i DR, hvor jeg blandt andet har været chef for markedsføringsafdelingens 80 mand.

Sideløbende har jeg de seneste år læst en MBA på AVT Business School i København med fokus på innovation/transformation og skal i gang med at skrive hovedopgave.

Chief commercial officer i startup-virksomheden Mediacatch. Vi bruger kunstig intelligens og computer vision til at revolutionere blandt andet medieovervågning og er i rivende udvikling med backing fra flere strategiske investorer.

Profil på LinkedIn


Nimbus Poulsen

Medlem af bestyrelsen

Jeg har gennem mere end 25 år arbejdet med dansk og international udviklingsbistand i Afrika, Asien og Sydamerika.

Mine primære funktioner har været inden for finansiel styring og ledelse, men også HR og IT.

Jeg har været udstationeret i sammenlagt otte år i Mozambique, fra 1999 – 2002 som regional financial controller for Oxfam IBIS, 2007 – 2010 som administrationschef for ActionAid Danmark/MS og fra 2013 – 2016 som henholdsvis økonomidirektør for Oxfam IBIS og senior financial manager for COWI.

Jeg er master of public administration fra Copenhagen Business School.

Jeg har siddet i repræsentantskabet for ActionAid Danmark og for Andelskassen Fælleskasssen. I perioden 2017 – 2019 sad jeg i bestyrelsen for Globalnyt.

Profil på LinkedIn


Helene Ellemann-Jensen

Næstforperson

Jeg er uddannet fra RUC som cand.scient.soc. i internationale udviklingsstudier og kommunikation og har arbejdet med udvikling og nødhjælp i Afrika, Asien og Mellemamerika i de sidste 25 år. Jeg er især optaget af at styrke mennesker til at kæmpe for deres rettigheder.

Efter mange år med programarbejde i forskellige danske organisationer – bl.a. 3F, Mellemfolkeligt Samvirke og ADRA Danmark (hvor jeg var programchef 2015-2022) – arbejder jeg nu freelance som konsulent.

Deling af viden er af afgørende betydning for, at vi kan skabe fælles dagsordener som fundament for at forandre verden, og der har Globalnyt en vigtig rolle. I Globalnyts bestyrelse bidrager jeg blandt andet til strategisk udvikling og fundraising/projektudvikling, og jeg drager nytte af mit store kendskab til det danske udviklingsmiljø.

Profil på LinkedIn


Andreas Honoré

Medlem af bestyrelsen.

Andreas Honoré er uddannet cand. soc. med speciale i virksomheds- og globale studier (RUC). Han har 10 års erfaring i at arbejde med CSR, fundraising og forretningsudvikling i start-ups, internationale ngo’er og virksomheder og han har arbejdet med udviklingsprojekter og strategiske partnerskaber i både ind- og udland.

Til daglig er han ansat som business development manager i saas-virksomheden RISMA, som leverer software-as-a-service inden for governance, risk og compliance (GRC). Han er optaget af, hvordan virksomheder kan være med til at drive en positiv udvikling i verden og understøtte den forandringsrejse mod bæredygtighed, der kommer til at definere de næste årtier.

Profil på LinkedIn


Kim Jensen

Medlem af bestyrelsen

Jeg er 42 år gammel, bor i Vejle og blev uddannet journalist fra journalisthøjskolen i 2004. Som journalist har jeg hovedsaligt arbejdet på regionale medier, men jeg har også lavet freelancejournalistik fra blandt andet Gambia, Sydafrika og Ghana. Jeg ved, hvor svært det kan være at trænge igennem med historier udefra, og her er Globalnyt en vigtig bastion af hæderlig journalistik og oplysning uden hverken at tale ned til hverken læseren eller blive alt for indforstået. Det vil jeg gerne støtte, og det vil jeg gerne gøre gennem en indsats i Globalnyts bestyrelse.

Jeg blev for alvor optaget af livet langt fra Danmark, da jeg som 16-årig flyttede til Kenya med min mor, der var u-landsfrivillig. Der boede jeg i to år og brugte derefter en god del af min tid på at vise lysbilleder og fortælle om det Afrika, hvor verden måske er meget anderledes end det danske, men også langt fra det, vi kender fra medierne.

Senere har jeg boet som frivillig i Colombia, journalistpraktikant i Zambia og hjemmegående freelancejournalist i Ghana.

De sidste seks et halvt år har jeg arbejdet med ekstern kommunikation hos CISU – Civilsamfund i Udvikling, hvor jeg er optaget af organisationers muligheder for at fortælle nuanceret om livet i lande, der er præget af uretfærdighed. Jeg er også fagligt aktiv i Danmarks Journalistforbund, og kombinationen af journalistik og viden om organisationer bruger jeg i bestyrelsen for Globalnyt.

Profil på LinkedIn


Jessica Larsen

Medlem af bestyrelsen

Med konflikter, klimaforandringer og teknologiske kvantespring møder menneskeheden løbende nye udfordringer, som vi må lære at forstå, forholde os til – og helst forebygge. Her udfylder Globalnyt en afgørende rolle i det danske mediebillede. Redaktionen bringer vigtige nyheder om internationale forhold – både de store og uundgåelige, og de mindre og nogle gange oversete historier, som hører med til en balanceret nyhedsdækning.

Derfor er jeg stolt af at være en del af Globalnyts bestyrelse og vil deltage aktivt i det igangværende arbejde med at gøre mediet bæredygtigt, så det fortsat kan levere vigtig journalistik. Jeg er uddannet antropolog og skrev PhD om pirateribekæmpelse ud for Somalia på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Her er jeg i dag ansat som seniorforsker. Min forskning kredser omkring maritim sikkerhed og udenrigs- og sikkerhedspolitiske tilgange til stabilisering og kapacitetsopbygning. Jeg har særligt fokus på Øst- og Vestafrika, hvor jeg har rejst, boet og lavet feltarbejde siden 2009. På DIIS har jeg også løst konsulentopgaver for EU og FN samt bidraget med forskningsbaseret input til Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriets strategiudviklingsprocesser. Eksempelvis omkring formuleringen af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, maritime sikkerhedsstrategier og gentænkning af den danske Freds- og Stabiliseringsfond.

Jeg er, og har i flere år, været forperson for min andelsforening og mit gårdlaug på Nørrebro i København. Her arbejder jeg dagligt for at gøre en forskel på det nære plan, imens jeg i Globalnyts bestyrelse hæver blikket ud over landets grænser og sikrer at historier om vores vilde og fantastiske verden når hjem til Danmark.

Profil på LinkedIn


Ingrid Pedersen

Suppleant

Jeg har siden år 2000 arbejdet som freelancejournalist og er en del af Mediehuset Rubrik.

Jeg har været en del af Globalnyts bestyrelse i fire år og været suppleant de seneste par år.

Jeg har tidligere været medlem af bestyrelsen i Indvandrerkvindecentret og Amnesty International. Jeg er stadig aktiv som foredragsholder i Amnesty International.

Jeg har desuden i hele mit voksne liv været aktiv i støttearbejdet for Vestsahara og er med i Afrika Kontakts Vestsaharagruppe.

Profil på LinkedIn