Ambassadørerne klar til de nye ambassader i fire vækstlande

Forfatter billede

5. maj 2014

Det er ikke mange diplomater forundt at stå for åbningen af en ambassade i et kæmpemæssigt land med 175 millioner indbyggere. Men den opgave får snart 63-årige Torben Gettermann fra 1. september i NIGERIA – et af de fire nye vækstlande, som den danske udenrigstjeneste vil satse på.

Et andet er BURMA i Asien, hvor Peter Lysholt Hansen opslår residens efter at have været ambassadør i Sydkorea under den tumultariske skandalesag om det grønne klimainstitut, GGGI.

Her skal den ligeledes snart 63-årige Danida-veteran – også fra 1. september – åbne en egentlig dansk ambassade i hovedstaden Yangon som konsekvens af Burmas demokratiske åbning og udrulning af et dansk bistandsprogram og erhvervssamarbejde.

I FILIPPINERNE oprettes en ny ambassade pr. 1. september i medfør af regeringens og ministeriets nye prioriteter.

Her bliver det igen en af Danidas erfarne kræfter, der sætter sig i den nye ambassadørstol i Manila, nemlig 64-årige Jan Top Christensen.

Han opholdt sig i sin tid i det fjernøstlige ø-rige som medarbejder for FNs flygtninge-organisation (UNHCR). Det var tilbage i 1987-90, lige før han kom til Danida.

Også i det sydamerikanske vækstland, COLOMBIA, arriverer der 1. september en dansk ambassadør til hovedstaden Bogota i skikkelse af Lars Steen Nielsen.

Her skal den 48-årige cand.jur., der kom til udenrigsministeriet for 20 år siden, passe erhvervskontakter og samhandel i et land, der er for rigt til at modtage dansk udviklingsbistand – ligesom Filippinerne og Nigeria.

Vor mand i Abuja – Gettermann

Da Torben Gettermann fyldte 60, blev han præsenteret i et avisinterview med overskriften “Ambassadør med nerver af stål”.

Torben Gettermann

Det kunne jo næppe være posten som generalkonsul i Hong Kong, der passede på den beskrivelse – for det var han dengang.

Nej, det kunne siges med ét ord: Irak

Over 20 år i udlandet er det blevet til for ambassadør Gettermann. I alle årene har familien været med, undtagen i Bagdad.

Han har boet over det meste af Jorden, er blevet beskudt i Bagdad og taler fem sprog.

Inden han i 1980 blev ansat i Udenrigsministeriet, var Torben Gettermann konsulent for et rejsebureau.

Atypisk for karrierediplomater har han kun en kort uddannelse som merkonom bag sig, men forstod at tilegne sig de færdigheder, der kræves i diplomatiet, og har været både vicekonsul i Saudi-Arabien, attaché i Mexico, førsteambassadesekretær i Ungarn og ambassaderåd i Grækenland.

Overlevede flere selvmordsangreb

Torben Gettermann voksede op i Sønderborg, og kolleger beskriver ham som en typisk sønderjyde, der ikke er til at slå ud af kurs, og som kan arbejde under de mest ekstreme forhold uden at gå i panik.

En evne, der kom ham til stor gavn, da han 2003-2005 var udstationeret i Bagdad, bl.a. som ambassadør, midt under Irakkrigen.

Her oplevede han flere selvmordsangreb og slap selv uskadt fra et raketangreb mod et hotel, hvor han opholdt sig sammen med andre udlændinge.

Familien, der foruden Torben Gettermanns spansk-fødte kone, tæller tre børn, har altid fulgt med ham rundt i verden. Eneste undtagelse var Bagdad og Basra. Det var simpelt hen for farligt, har han senere fortalt.

I 2005 blev ambassadørposten i Bagdad skiftet ud med stillingen som generalkonsul i det noget fredeligere New York, og i september 2010 blev han generalkonsul i Hong kong.

I august 2012 kom han hjem til Asiatisk Plads som chef for et af de fem kontorer under Center for Borgerservice og Kommunikation, som beskæftiger sig med en lang række opgaver rettet mod offentligheden og borgerne – fra pas og pirateri til presse og public diplomacy.

Så springet fra Christianshavn til ambassadørposten i en af verdens nye toneangivende nationer – Afrikas hidtil slumrende kæmpe – er stort og højt.

Han er allerede blevet medlem af “Abuja Business Club” i Nigerias regeringsby midt i landet, hvor han kommer til at residere.

Hvorfor åbner Danmark en ambassade og et handelskontor i Nigeria i 2014?

Udenrigsministeriet begrunder det sådan:

* Nigeria er politisk en meget vigtig spiller i regionen ikke mindst når det gælder regional stabilitet, herunder maritim sikkerhed i Guineabugten (pirat-bekæmpelse). Landet spiller også en stor rolle i konfliktløsning i regionen.

* Nigeria er en central økonomisk aktør i Afrika med et stort potentiale og forventes at overhale Sydafrika og blive Afrikas største økonomi inden for næste årti.

Tilføjelse redaktionen: Ifølge nye tal er det gået endnu hurtigere: I 2013 blev Nigeria med over 500 milliarder dollars i bruttonationalprodukt (BNP) verdens 26. største økonomi og passerede Sydafrika som Afrikas nr. et.

* En dansk ambassade vil være et stærkt udgangspunkt for assistance og servicering af det stigende antal danskere og danske virksomheder i Nigeria, og for det politiske samarbejde om udfordringerne i regionen.

Det nuværende danske engagement i Nigeria

* Dansk vareeksport, eksklusiv energi, er steget 60 pct. siden 2010 og forventes at udgøre 828 mio. kr. i 2013.

* Over 40 danske firmaer er repræsenteret i Nigeria indenfor sektorerne: transport, fødevarer og landbrug, IT og services, energi og offshore, vand, sundhed, byggeri og retail. Store danske firmaer som Mærsk, DSV, FLSmidt, Grundfos, Arla, Novo Nordisk og Falck er aktivt til stede i landet.

* Ambassaden i Accra i Ghana må i stigende grad også passe Nigeria, Eksportrådet stiller sine ydelser til rådighed i landet, ligesom IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) har et voksende engagement.

* Enkelte danske NGOer opererer i landet bl.a. Mission Afrika og Mellemfolkeligt Samvirke /ActionAid.

Mere om Nigeria på http://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria

Se også telegrammet
http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/17-01-14/ums-ambassadeoml-gning-mere-verden-og-mindre-europ

Ændringerne af repræsentationsstrukturen har disse hovedpunkter:

• Der åbnes ambassader i Nigeria, Colombia, Filippinerne og Burma, samt et handelskontor i Lagos i Nigeria.

• Indsatsen styrkes på vækstmarkeder som Kina, det sydlige Afrika, Tyrkiet, Peru, samt vækstlommen Erbil i Irak. Desuden styrkes indsatsen i EU’s vigtigste beslutningscentre (Bruxelles, Berlin, Paris, London). Og endeligt afsættes flere ressourcer til det arktiske arbejde.

• Der lukkes repræsentationer i Cypern, Luxembourg, Schweiz, Slovenien, Slovakiet, Milano (handelskontor) og Libyen.

* Ambassaden i Afghanistan reduceres de kommende år (selv om den danske udviklingsbistand samtidig sættes op).

• Desuden udfases repræsentationskontoret i det fattige ørkenagtige Sahel-land Niger, som ligger nord for Nigeria.

Her overtager ambassaden i Nigers vestlige naboland, Burkina Faso, landeprogrammet. Det har affødt skarpe protester – se telegrammet http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/20-01-14/venskabsforening-hvorfor-lukker-danmark-sin-repr-s

* Samtidig vil der ske reduktioner eller stillingsnedlæggelser på en række andre ambassader rundt om i verden.

Således nedlægges ambassaden i det lille vestafrikanske land, Benin, og bistanden lukkes ned – se også vor artikelserie om Danidas bortdragen og konsekvenserne heraf i artikelserien “Benin og Danidas exit” på http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/06-04-12/benin-og-danidas-exit-i-mens-danida-fader-ud-over