Amnesty International: Israel udøver apartheid mod palæstinensere

En kvindelige deltager i en demonstration i juli, der passerede alle universiteter i London for at kræve en boycot af israelske akademiske og kulturelle insitutioner som led i at udvise solidaritet med kampen for at stoppe Israels besættelse, undertrykkelse og apartheid-system mod palæstinensere.


Foto: Martin Pope/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Forfatter billede

5. februar 2022

Amnesty Internationals nye rapport Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity dokumenterer og analyserer på ikke mindre end 280 sider, hvordan Israel håndhæver et system, der både undertrykker og udøver dominans over den palæstinensiske befolkning overalt, hvor Israel har jurisdiktion og kontrol. Det inkluderer palæstinensere i Israel og de besatte områder (Gaza, Vestbredden og Øst-jerusalem) samt fordrevne palæstinensiske flygtninge i andre lande.

I dag bliver alle områder, der kontrolleres af Israel, fortsat administreret med det formål at tilgodese jødiske israelere til skade for palæstinenserne. Og palæstinensiske flygtninge er fortsat udelukket fra at vende hjem til de områder, som de kommer fra, skriver menneskerettighedsorganisationen.

Forbrydelse mod menneskeheden

Amnesty International anerkender, at jøder ligesom palæstinensere har ret til selvbestemmelse og sætter ikke spørgsmålstegn ved Israels ønske om at være et hjem for jøder. Rapporten viser imidlertid, at adskillige israelske regeringer har betragtet palæstinensere som en demografisk trussel og pålagt foranstaltninger for at mindske palæstinenseres tilstedeværelse og adgang til jord i Israel og de besatte områder.

Rapporten dokumenterer grundigt, hvordan omfattende beslaglæggelser af palæstinensisk jord og ejendom, ulovlige drab, tvangsflytninger, begrænsninger af bevægelsesfrihed samt nægtelse af nationalitet og statsborgerskab til palæstinensere samlet udgør et system, der svarer til apartheid i Folkeretten. Dermed er det en forbrydelse mod menneskeheden som juridisk defineret i Apartheid-konventionen og Rom-statutten, der er det juridiske fundament for den Internationale Straffedomstol.

”Rapporten afslører det virkelige omfang af Israels apartheidregime. Uanset om palæstinensere bor i Gaza, Østjerusalem, Hebron eller selve Israel, bliver de behandlet som en underlegen befolkningsgruppe og systematisk frataget deres rettigheder. I vores juridiske analyse fandt vi frem til, at Israels politik over for palæstinensere, som består af adskillelse, fordrivelse og eksklusion på tværs af alle områder under Israels kontrol, svarer til apartheid. Det internationale samfund har en pligt til at handle,” sagde Agnès Callamard, Amnesty Internationals generalsekretær, ved offentliggørelsen af rapporten tirsdag og konkluderede, at ”Israel skal afvikle apartheidsystemet og begynde at behandle palæstinensere som mennesker med lige rettigheder og værdighed.”

Bagom rapporten

Amnestys research er foretaget mellem juli 2017 og november 2021. Israelsk lovgivning, regulativer, militære ordrer, regeringsdirektiver og erklæringer fra regerings- og militærembedsmænd er blevet analyseret sammen med dokumentation af årtiers menneskerettighedskrænkelser i Israel og de besatte områder.

Rapportens konklusioner bygger videre på den dokumentation som internationale ngo’er har fremlagt samt rapportering fra FN-aktører i forhold til den juridiske ramme for forbrydelsen apartheid og i beskrivelsen af palæstinensernes situation. 

Det er ikke første gang, at menneskeretsrapporter har dokumenteret, at Israel har udviklet sig til et apartheidsystem over for palæstinenserne. Tidligere har fremtrædende palæstinensiske, israelske og internationale menneskerettighedsgrupper, herunder Al-HaqYesh DinB’Tselem i januar 2021 og Human Rights Watch i april 2021, konstateret, at de israelske myndigheder over for millioner af palæstinensere praktiserer apartheid.

Selvom Amnesty Internationals research viser, at alle palæstinensere er underlagt det samme overordnede system, har palæstinensere i de forskellige områder forskellige rettigheder, hvilket er med til at underminere palæstinensisk solidaritet. Således nyder palæstinensere i Israel nyder flere rettigheder og større frihed end palæstinensere i de besatte områder, mens menneskerettighedskrænkelserne i Gaza er meget anderledes end på Vestbredden.

De israelske myndigheder behandler palæstinensere som en underlegen befolkningsgruppe defineret ved deres ikke-jødiske, arabiske tilhørsforhold, og denne racediskrimination er cementeret i lovgivningen, som påvirker palæstinensere i hele Israel og de besatte områder. For eksempel nægtes palæstinensiske borgere i Israel en nationalitet, hvilket medfører en juridisk skelnen fra jødiske israelere. På Vestbredden og Gaza, hvor Israel har kontrolleret folkeregistreringen siden 1967, har palæstinenserne intet statsborgerskab, og de fleste betragtes som statsløse. Der kræves ID-kort fra det israelske militær for at bo og arbejde i områderne.

Et eksempel på diskriminerende lovgivning er nationalstatsloven fra 2018. Loven definerer, for første gang, Israel som en nationalstat for det jødiske folk samt fastslår ulighed og national og racemotiveret diskrimination imod palæstinensere og andre ikke-jødiske grupper i Israels forfatning. Den israelske stats forskelsbehandling har blandt andet til formål at give jødiske israelere fordele, når det gælder fordeling af jord og for at mindske palæstinensernes adgang til jord.

Israel skal afvikle apartheidsystemet, og omverdenen skal reagere

Amnesty International giver i rapporten specifikke anbefalinger til, hvordan de israelske myndigheder kan afvikle apartheidsystemet og den diskrimination, adskillelse og undertrykkelse, der understøtter det.

Først og fremmest skal den brutale praksis med nedrivning af palæstinensiske boliger og tvangsrydninger stoppes. Israel skal give lige rettigheder til alle palæstinensere i Israel og de besatte palæstinensiske områder i overensstemmelse med de internationale menneskerettigheder og den internationale humanitære folkeret, som Israel er bundet af.   

Derudover skal Israel anerkende palæstinensiske flygtninges og deres efterkommeres ret til at vende tilbage til de hjem, hvor de eller deres familier engang boede, og give ofre for menneskerettighedskrænkelser og forbrydelser mod menneskeheden fuld erstatning.

Fordi apartheid er en forbrydelse imod menneskeheden, har det internationale samfund en forpligtelse til at stille de ansvarlige til regnskab. Stater, der har tilsluttet sig Apartheid-konventionen, er yderligere forpligtede til det.

Omfanget og alvoren af de krænkelser, der er dokumenteret i Amnestys rapport, kræver en ændring i det internationale samfunds tilgang til menneskerettighedskrisen i Israel og de besatte områder, og Amnesty International opfordrer FN’s Sikkerhedsråd til at indføre målrettede sanktioner mod israelske embedsmænd og regeringsrepræsentanter, som er involveret i apartheid-forbrydelser mod palæstinensere. Desuden bør Sikkerhedsrådet indføre en omfattende våbenembargo mod staten Israel.

“Den internationale reaktion på apartheid [i Israel, red.] er fortsat begrænset til intetsigende fordømmelser og tavshed. Intet kan retfærdiggøre et system, som er bygget op omkring institutionaliseret og langvarig racistisk undertrykkelse af millioner af mennesker. Apartheid har ingen plads i vores verden. Regeringer, der fortsætter med at forsyne Israel med våben og beskytter Israel mod at blive stillet til ansvar i FN, støtter et apartheidsystem, underminerer den internationale retsorden og forværrer det palæstinensiske folks lidelser. Det internationale samfund må se virkeligheden i øjnene,” understregede Agnès Callamard.

Stilhed fra den danske regering

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten har Amnesty International Danmark i breve til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) opfordret den danske regering til at tage en række initiativer.

Blandt andet at Danmark sammen med de øvrige EU-lande bør påtale de mange menneskeretskrænkelser over for de israelske myndigheder og påpege, at Israels politik over for palæstinenserne svarer til apartheid. 

Den danske organisation opfordrer også regeringen til at presse på for, at Den internationale straffedomstol at belyse forbrydelser mod menneskeheden og apartheid i de besatte palæstinensiske områder, ligesom at Danmark skal bruge sit kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd til at opfordre Rådet til at sætte menneskerettighedskrænkelserne i Israel og de israelsk besatte områder på dagsordenen og til at arbejde for sanktioner og en våbenembargo mod Israel 

På et møde tirsdag i København arrangeret af medieportalen Altinget i anledning af lanceringen af regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi undgik udenrigsminister Jeppe Kofod at kommentere Amnestys rapport og fremhævede i stedet, at Israel er et demokrati og Danmarks vigtigste partner i regionen.

Enhedslistens Palæstina-ordfører, Christian Juhl, oplyser til Globalnyt, at Enhedslisten gennem et åbent samråd eller en forespørgselsdebat vil – enten alene eller i samarbejde med andre partier –spørge ind til, hvilke initiativer regeringen vil tage inden for den strategiske ramme for Danmarks indsats i Palæstina (2021-25) som reaktion på Amnesty Internationals rapport.

Bortset fra en såkaldt pro et contra-debat i Berlingske Tidende mellem avisens journalist Bent Blüdnikow og Martin Lemberg, chef for politik og samfund i Amnesty International Danmark har rapporten endnu ikke affødt større debat i Danmark. Derimod har en lang række israelske menneskerettighedsorganisationer hilst rapporten velkommen og afvist, at den er udtryk for “anti-semitisme” i Amnesty International, hvilket har været den gennemgående påstand i de israelske reaktioner på rapporten.

Israels udenrigsminister, Yair Lapid, afviser i skarpe vendinger rapporten og siger, at Amnestys anklage har ”sluppet realiteternes verden”.

Amnesty International Danmark har igangsat en underskriftindsamling om, at det er apartheid og ikke palæstinensiske hjem, der skal fjernes. På få dage har flere end 20.000 danskere skrevet under.