Bankmand for Afrika

Forfatter billede

Fødselaren, der er uddannet i den for længst bortfusionerede Horsens Privatbank,  blev ansat i Danmarks Nationalbank i 1949 og var personalechef fra 1974. Senere blev han fonds-chef og fra 1985 underdirektør indtil sin pensionering i 1993.

Det var med Nationalbanken som springbræt, at Ib Glud Konradsen blev aktiv i det dengang spæde danske u-landsvirke. Midt i 1960erne udsendte banken ham til Tanzania for at bistå ved oprettelse af en nationalbank i det store østafrikanske land, som netop havde opnået uafhængighed (december 1961).

Herefter beklædte han stillingen som den første General Manager i National Bank of Commerce, der blev dannet ved nationalisering af de private kommercielle banker i præsident Julius Nyereres dav. socialistiske arbejder- og bondestat.

Han har også været udsendt af Den internationale Valutafond (IMF) til Somalia, Swaziland, Malawi og Lesotho som rådgiver for de stedlige nationalbanker.

Helt op i sin høje alder har Ib Glud Konradsen været aktiv idrætsmand. Så sent som i Påsken i år gennemførte han fire konkurrencer på fire dage (!). Og som 76-årig gennemførte han Berlin halvmarathon på rulleskøjter.

Han er medlem nr. 1 i Skiklubben under Holte Idrætsforening, som han tog initiativ til i 1955.