Bekymrede miner: Halvanden milliard over 65 om føje år

Forfatter billede

Antallet af over 65-årige i verden forventes tredoblet inden år 2050 til i alt 1,5 milliarder mennesker, hvilket drastisk vil forandre demografien i nogle lande. Det skriver research instituttet Pew Research Center i en ny rapport, der undersøger den generelle opfattelse af en ældre befolkning.

WASHINGTON, 31. januar 2014: Formålet med rapporten ‘Attitudes about Aging: A Global Perspective’ var at undersøge den generelle opfattelse af en ældre befolkning. Og folks opfattelse af en grående verdensbefolkning varierer voldsomt i de 21 lande i undersøgelsen, pointerer rapporten.

‘Meget bekymrede’ japanere

Mens 87 pct af japanere svarer, at de er ‘meget bekymrede’ over udsigten til en aldrende befolkning, er det tilsvarende tal for adspurgte i USA kun 26 pct.

I Japan forventes over en tredjedel – eller helt præcis 36,5 pct – af befolkningen da også at være over 65 år i 2050.

Dermed topper Japan listen over lande med den største ældregeneration.

I 2010 var 23 pct af japanerne over 65 år.

Samtidig forventes over halvdelen af befolkningerne i både Japan og Syd Korea vil være over 50 år i 2050.

Bekymring i Asien og Europa

Bekymringen over en forventet ældrebyrde er da også størst i Asien, hvor 8/10 i Syd Korea og 7/10 i Kina svarer, at de synes de demografiske fremskrivninger er ‘meget bekymrende’.

Men også i Europa er der bekymring – I Tyskland og Spanien svarer halvdelen af de adspurgte, at de bekymrer sig over udsigten til, at færre aktive på arbejdsmarkedet skal oppebære velfærden for flere ældre i samfundet.

Unge Nigeria

Nigeria ligger i bunden af Pew Research Centers liste over grånende befolkninger med kun 3,8 pct af befolkningen over 65 i 2050 (mod 2,7 i 2010).

På verdensplan var 7,7 pct af alle mennesker i 2010 over 65 år, mens det tal ventes at stige til 15,6 pct i 2050.

Undersøgelsen konkluderer, at et flertal af folk i 13 af 21 adspurgte lande mener, at regeringerne er ansvarlige for ældre medborgeres forsørgelse og pleje.