Danmission: 200 år med håb og handling i næstekærlighed

Danmarks bedste portrætmaler i 2019 Benjamin Abana afslørede et kunstværk i anledning af Danmissions 200 års-jubilæum. På maleriet ses forskellige etniciteter plante et træ til Jordens bedste – sammen.


Foto: Søren Kjeldgaard
Laurits Holdt

2. juni 2022

Når kunst, kirke og konkret politik går op i en højere enhed, kan man vel næppe ønske sig mere. Det var i hvert fald, det der skete, da Danmission fejrede sit 200 års-jubilæum den 1. juni i år.

Danmarks bedste portrætmaler afslørede et maleri, der symboliserer det ligeværdige internationale samarbejde, Danmission er kendt for. Biskopper fra Danmark og Pakistan formidlede den inkluderende og tjenende teologi, som Danmarks ældste og største missionsselskab også plæderer for. Og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) hyldede samarbejdet om fred og forsoning mellem religiøse grupper i udviklingssamarbejdet, som han kaldte for Danmissions ”spidskompetence”.

Formidler håb, tilgivelse og liv

Det er over 200 år siden Danmission blev stiftet som Det Danske Missionsselskab i 1821 og sendte missionærer ud til Mellemøsten og Indien, både som lægemissionærer, skolelærere og præster. I dag arbejder organisationen tæt sammen med lokale kirker i 11 lande i Afrika, Mellemøsten og Asien med fokus på kirkeudvikling, religionsdialog og fattigdomsbekæmpelse.

Danmission er i dag vokset til Danmarks største missionsselskab. I organisationens senest opdaterede såkaldte ”missionssyn” defineres opgaven som formidling af håb, tilgivelse og liv. Håb som evangeliets gode nyheder om Guds kærlighed, tilgivelse som grundlag for forsoning mellem mennesker og liv som hjælp til verdens fattige og beskyttelse af naturens ressourcer.

Håb inspirerer til handling

”Budskabet om håb er vigtigere end nogensinde før,” sagde udviklingsminister Flemming Møller Mortensen i en videohilsen, som blev vist ved jubilæumsreceptionen på Københavns Universitet.

”Håb inspirerer til handling. Med kristne værdier og næstekærlighed har Danmission gjort en forskel i verden. I er med til at styrke civilsamfundet,” tilføjede han og sluttede:

”Jeg er stolt af at sende jer en hilsen i dag og glad for samarbejdet, som vil fortsætte som en strategisk samarbejdsaftale de næste fire år. Sammen kæmper vi for fred og retfærdighed på tværs af religiøse skel. Det er netop jeres spidskompetence!”

Kærligheden er et must

Netop religionsdialog blev fremhævet i biskop Peter Skov-Jakobsens prædiken ved den forudgående jubilæumsgudstjeneste i Københavns Domkirke:

”Vi dannes af hinandens oplevelser, også af oplevelser i andre religioner. Vi kommer med en fortælling, der skaber relationer. Og vi overgiver os til den ultimative åbenhed og kærlighed.”

Men kom han slet ikke ind på det med Jesus? Jo:

”Jesus er kærlighedens vej, og kærlighed er altså ubetinget – også i det pluralistiske samfund. Der er ikke plads til holdninger, der udelukker verden. Jesus trak sig ikke tilbage med sine tilhængere, og det skal vi heller ikke gøre.”

Fælles ansvar for verden

På receptionen blev det tydeligt i taler og kunst, at Danmission har formået at flytte sig fra en ”os til dem -holdning”, hvor det er os i vest og nord, der fortæller dem i øst og syd, hvad der er rigtigt og forkert, til en ”Gud til alle-holdning”, hvor alle mennesker er omfattet af Guds kærlighed og har et fælles ansvar for at gøre verden til et bedre sted.

”Livet i Danmission er fornyet gennem 200 år, og vi er i fuld gang med at forny det igen. Vi tror, at verden har godt af Danmissions indsats,” sagde generalsekretær Kristian Sloth.

Og organisationens formand Morten Skrubbeltrang supplerede:

””Frygt ikke, tro kun!” Det var mottoet i 1821, og det er der brug for at fortælle i dag, hvor mange er bange for mennesker, der ikke ligner os. Vi har brug for at være og arbejde sammen for en bedre verden, hvor det ikke er frygten, der råder.”

I har boots on the ground”

Benjamin Abana afslørede et kunstværk til anledningen. Han blev kåret som Danmarks bedste portrætmaler af DR i 2019. Selv om maleriet ikke var et portræt, gav det et tydeligt og personligt udtryk for Danmissions værdier.

Maleriet viser en gruppe mennesker i gang med at plante et træ. Man ser kun deres hænder, der på den ene side er lyse og på den anden mørke.

”Jeg har prøvet at kigge fremad ved at male mennesker, der planter et træ. De repræsenterer forskellige etniciteter. De gør noget godt for Jorden, de samarbejder, og de må gå i dialog for at få samarbejdet til at lykkes,” sagde Benjamin Abana.

En af personerne har støvler på:

”Det signalerer, at Danmission er til stede lokalt. I har ”boots on the ground,” sluttede kunstneren.

Svend Løbner er freelancejournalist.