Dansk diabeteskursus åben for hele verden via nettet

Laurits Holdt

Diabetes er på fremmarch i lav- og mellemindkomstlande. I takt med at velstanden stiger bliver livsstilssygdomme mere og mere udbredte. Det er en af årsagerne til, at dansk e-learningskursus om diabetes har haft 23.500 studerende.

Diabetes er en massiv sundhedsudfordring – også i mange udviklingslande. Ironisk nok fører en positiv økonomisk udvikling med øget velstand, bedre sundhedssystemer, højere levealder og færre selvforsynende smålandbrug til øget forekomst af diabetes.

På den baggrund forventes det, at den største stigning i de kommende årtier vil forekomme i udviklingslandene.

E-learning vinder frem og åbner for nye muligheder for global forskningsformidling. Københavns Universitet har stor succes med gratis onlinekurser. Blandt andet er kurset Diabetes – A global Challenge et tilløbsstykke med 23.500 studerende fra 179 forskellige lande, skriver universitetet på sit netsted.

De studerende på kurset er blandt andet praktiserende læger i udviklingslande, folk fra lægemiddelindustrien, universitetsstuderende verden over og patienter med diabetes. Videoerne på det digitale diabeteskursus er vist 173.000 gange.

”Over 400 mio. mennesker verden over er påvirket af diabetes. 1 ud af 10 lider af sygdommen, og halvdelen er ikke diagnosticeret. Der er brug for, at fagfolk verden over bliver endnu bedre til at forebygge og behandle diabetes.”

Sådan lægger professor Jens Juul Holst ud i introvideoen på coursera.org – en virksomhed der i partnerskab med de stærkeste universiteter i verden udbyder gratis online-kurser.

Ifølge FNs sundhedsorganisation, WHO, lider 347 millioner mennesker af sygdommen på verdensplan. Otte ud af ti dødsfald, der kan tilskrives diabetes, sker i lav- eller mellemindkomstlande.

WHO regner med, at sygdommen i 2030 vil være den syvende største dødsårsag

Læs mere her: http://sund.ku.dk/nyheder/nyheder2014/e-learning-saetter-dansk-diabetesforskning-paa-verdenskortet/