Danske NGOer med i international opfordring til stop for straffrihed i Israel-Palæstina-konflikten.

Forfatter billede

KØBENHAVN, 29. september 2010: FN-forbundet, Mellemfolkeligt Samvirke og Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) er blandt de 23 internationale og europæiske – herunder israelske og palæstinensiske – organisationer, der i et fælles brev opfordrer FN’s Menneskerettighedsråd til at stoppe straffrihed for krigsforbrydere i Israel og Palæstina.

Det sker etårsdagen for offentliggørelsen Goldstone-rapporten og op til FNs Menneskerettighedsråds behandling af opfølgningen på Gaza-krigen i denne uge. Afstemning i Menneskerettighedsrådet ventes torsdag eller fredag.

Efter Gaza-krigen i januar 2009, som efterlod flere end 1400 civile dræbte, nedsatte FN den såkaldte Goldstone-kommission til at undersøge anklager om krigsforbrydelser. Kommissionens rapport udkom i slutningen af september 2009.

Ifølge rapporten skulle krigens parter – Israel, Hamas og det palæstinensiske selvstyre – foretage de egentlige undersøgelser med henblik på at retsforfølge de ansvarlige inden marts 2010. Selvom fristen siden blev forlænget til juni 2010, er undersøgelserne endnu ikke foretaget på en måde, der lever op til internationale standarder. Det konkluderede en ekspertgruppe nedsat af FN forleden.

Derfor mener en lang række europæiske organisationer, at det 20 måneder efter krigens afslutning nu er på tide at skride til handling. Organisationerne anbefaler i et fælles brev til FN’s Menneskerettighedsråd at fordømme parternes manglende overholdelse af deres forpligtelser. De opfordrer Sikkerhedsrådet til at overdrage sagen til Den Internationale Straffedomstol. I brevet beder organisationerne tillige Menneskerettighedsrådet om at arbejde for, at FN’s medlemslande igangsætter en retsforfølgning baseret på folkeretten i forbindelse med mistanker om krigsforbrydelser.

Yderligere oplysninger: Advocacy-koordinator Tue Magnussen, RCT, mobil: 22 44 43 95.