Deltag i Globalnyts generalforsamling 30. marts

Laurits Holdt

23. marts 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Globalnyt

Torsdag den 30. marts er der ordinær generalforsamling i Foreningen Globalnyt, som er udgiveren bag nærværende medie. Her skal foreningens medlemmer blandt andet vælge, hvem der skal sidde i foreningens bestyrelse i det kommende år. Man kan også få indblik i foreningens regnskab og årsrapport, som bliver fremlagt og gennemgået af bestyrelsen.

Så hvis du er medlem af foreningen, håber vi, at du vil dukke op. Generalforsamlingen finder sted i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København.

Generalforsamlingen vil blive streamet, så du kan deltage som observatør. Indflydelse og afstemning er kun mulig ved fysisk deltagelse eller fuldmagt.

Instruks om deltagelse i Globalnyts generalforsamling 30. marts 2023 (pdf)

Indskrivningen begynder kl. 17 og selve generalforsamlingen begynder 17.30 og varer til 19.30.

Læs mere om Foreningen Globalnyt

Dagorden

Dagsorden ifølge vedtægternes §13, stk. 5:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Se Globalnyts årsrapport for 2022 (pdf)

5. Indkomne forslag – der er ikke indkommet forslag

6. Fastsættelse af kontingent for indeværende år – bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på det nuværende niveau.

7. Godkendelse af budget for det indeværende år

Se bestyrelsens forslag til budget for 2023 (pdf)

8. Valg af bestyrelse:

På valg er:
Mikkel Hauschildt, kasserer – modtager genvalg

Ikke på valg er:
Lisbet Fich, forperson
Lotte Dahlmann, næstforperson
Helene Ellemann-Jensen, medlem
Kim Jensen, medlem
Nimbus Poulsen, medlem
Carsten Lakner, medlem
Andreas Honoré, medlem

9. Valg af 3 suppleanter:

Ingrid Pedersen – modtager genvalg
NN
NN

10. Valg af revisor:

Stig Skovly, Nærrevision

11. Eventuelt.

Medlemmer, der er indmeldt og har betalt kontingent senest en måned inden generalforsamlingen, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes pr. skriftlig fuldmagt (elektronisk eller pr. brev). Hvert medlem kan højst medbringe 1 fuldmagt. Alle medlemmer, der har betalt kontingent på dagen for generalforsamlingen, er valgbare.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i elektronisk form være bestyrelsen i hænde senest to uger inden generalforsamlingen.