Efter dyster FN-rapport: Grønne NGO’er og fattige lande kræver fart på klimahandling

effects-of-climate-change
Thomas Jazrawi

Den store rapport fra FN’s klimapanel, der udkom natten til mandag dansk tid, har fået regeringer og NGO’er til at reagere. 

Eksperterne konkluderer i det omfattende studie, at det er utroligt farligt at lade den globale gennemsnitstemperatur stige meget mere end den allerede har gjort. 

Det har fået flere til at reagere, herunder den danske klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). 

”Regeringen arbejder målrettet på at skubbe på det internationale samfund for at få klimaambitionerne i vejret – en 3o C stigning må ikke ske”, lyder det fra ministeren.

“Vi skal have alle til at tage et fælles ansvar for, at vi får mindsket de efterhånden meget synlige konsekvenser, som klimaforandringerne har rundt om på kloden. Vi presser på i EU og i vores internationale samarbejde, og vi kommer til at presse på ved COP 24 i Polen til december, så hele FN tager fælles ansvar”, fortsætter han.

De fattigste lande på kloden er ligeledes bekymrede over de nye konklusioner, der bekræfter, at det kan være katastrofalt at lade den globale temperatur komme nær en stigning på 2 grader, som nævnt i Paris-aftalen. 

“Hver eneste lille bid, som den globale temperatur stiger er ekstremt farlig”, siger Gebru Jember Endalew, formand for gruppen af de mindst udviklede lande. 

“En begrænsning af temperaturstigningen til 1,5 i modsætning til 2 grader betyder en markant reduktion af fødevareusikkerhed, vandmangel, ødelæggelse af infrastruktur og fordrivelser som følge af stigning i vandstanden og andre konsekvenser. For milliarders liv og levevilkår betyder den halve grad alt”, tilføjer han.  

NGO’erne kræver handling

En lang række grønne organistioner er ude med et budskab om, at regeringer må sætte fart op i arbejdet med at begrænse vores klimaskadelige adfærd.

Her er kommentarer fra en række af de danske organisationer:

Jens Mattias Clausen, klimapolitisk rådgiver ved Greenpeace: 

“Klimaindsatsen må nu skifte til allerhøjeste gear, og Paris-aftalens mål om halvanden grad bør være rettesnoren hos alle verdens regeringer. Løkke-regeringen giver på den ene side udtryk for en erkendelse af, at målet om 2 grader ikke er nok til at holde klimaet i balance, og at halvanden grads-målet må gælde. Samtidig har den førte politik for længe været begrænset til grønne gloser, og vi mangler endnu at se den nødvendige, helhjertede handling. Regeringens mål om at nå et fossilfrit samfund i 2050 er ikke nok til at levere i tråd med Paris-aftalen, og vi opfordrer til, at Danmarks mål i stedet skal være at nå 100 procent vedvarende energi i 2040 og 70 procent i 2030.”

Maria Reumert Gjerding, præsident ved Danmarks Naturfredningsforening

“Den nye rapport viser med alt tydelighed, at behovet for politisk handling er større end nogensinde før. Det har hidtil været opfattelsen, at vi kunne holde skindet på næsen, hvis vi holder de globale temperaturstigninger på under 2 grader. Men rapporten slår fast, at vi ikke længere kan nøjes med 2 grader, hvis vi skal afværge de værste klimakonsekvenser. Vi skal forsøge at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grad, hvis klimaforandringerne ikke skal accelerere ude af kontrol.” 

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær ved Folkekirkens Nødhjælp: 

”Der er behov for, at klimatilpasning i fattige lande bliver en prioritering på den politiske dagsorden og bliver styrket i den internationale klimafinansiering, så verdens fattigste lande også kan få den nødvendige tilpasning for at modstå de uundgåelige konsekvenser”. 

Jacob Sørensen, Klima og Energi ved NOAH

“FN-rapporten fortæller os, at det er presserende at finde alternativer til emissionssamfundet. Alle former for udledning af klimagasser skal have sparket, også dem fra landbruget og skovbruget. Hvis det skal ske på en social retfærdig måde, er de rige landes råderum lukket. Vi kan ikke fortsat lade hensyn til vækst og fortjeneste veje tungere end klima. Luftfarten kan ikke blive ved med at vokse, bare fordi den anses for en vækstmotor. Fra nu af skal energibesparelser og reel vedvarende energi vinde hver gang, uanset de økonomiske omkostninger.”

Hanne Jersild, seniorrådgiver ved WWF Verdensnaturfonden: 

”Mange af de ødelæggende konsekvenser, som vi troede vi ville se ved 2 graders opvarmning, vil sandsynligvis allerede ske ved 1,5 grad, viser ny forskning. Afsmeltning i Arktis, havstigninger og ekstremt vejr vil blive betydeligt alvorligere ved 2 grader end ved 1,5 grad. Stiger temperaturen 2 grader, vil mange af verdens arter og økosystemer blive stærkt påvirket. Det ser for eksempel ud til, at der ikke vil være flere koralrev tilbage i verden i år 2100. Det må vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at undgå”.