Espersen mødes med Abbas

Forfatter billede

Udenrigsminister Lene Espersen mødtes i dag onsdag med præsidenten for det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, som besøger Danmark for første gang, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Lene Espersen understregede, at begge parter har et ansvar for, at fredsforhandlingerne genstartes og opfordrede i den forbindelse præsident Abbas til at vende tilbage til forhandlingsbordet.

Udenrigsministeren udtrykte anerkendelse af de palæstinensiske fremskridt mod statsopbygning og fortalte om regeringens beslutning om at opgradere det palæstinensiske selvstyres repræsentation i Danmark.

Danmark har givet høj prioritet til den palæstinensiske statsopbygning og lagt særlig vægt på, at EU støtter premierminister Fayyads ambitiøse to-årsplan, der har til mål at etablere det nødvendige grundlag for en levedygtig palæstinensisk stat. Planen udløber til august 2011.

Lene Espersen anerkendte på mødet det reformarbejde, som er gennemført under ledelse af Abbas, men understregede behovet for at videreføre reformarbejdet omkring demokratisering og respekt for menneskerettighederne.

I forbindelse med den palæstinensiske statsopbygning har der længe været overvejelser fra dansk side om at opgradere den palæstinensiske general delegations status i København. Ikke mindst ansporet af den tendens vi ser hos en række EU-lande. Senest Irland den 25. januar og Storbritannien i går.

Udenrigsministeren kommenterer: ” Jeg er glad for at kunne annoncere en opgradering af den palæstinensiske delegations status i København under Præsident Abbas første besøg i Danmark. Vi ønsker hermed at anerkende det gode reformarbejde og markere vores fortsatte støtte til den palæstinensiske statsopbygning. Det er også et positivt signal til palæstinenserne om fortsat at bidrage til en to-statsløsning. Samtidig understreger vi, at der ikke findes alternativer til forhandlingerne med Israel.”

Der har i den seneste tid været en række af, hovedsageligt latinamerikanske lande, som har anerkendt Palæstina som stat. Dette overvejes stadig ikke fra dansk side.

Lene Espersen siger: ”Når det gælder formel anerkendelse, har EU ved flere lejligheder tilkendegivet at være rede til at tage dette skridt på et passende tidspunkt, baseret på en vurdering af, hvordan anerkendelse kan bidrage til forhandlingerne og to-statsløsningen. Det er vigtigt, at en anerkendelse bidrager til reelle politiske fremskridt.”.