Et liv for søfart – og færger i Tanzania

Forfatter billede

Efter matematisk studentereksamen fra Metropolitanskolen i København i 1960 gik fødselaren samme år ind i Søværnet for at gennemgå uddannelsen til søofficer.

Han blev udnævnt til søløjtnant af 1. grad i 1964 og gjorde tjeneste i Søværnet frem til 1980.

Fra 1981 til 1984 var han skibsinspektør for DSBs dengang 30 færger og chef for søfartskontoret.

Det var i den periode (1982-84), at han assisterede Danida med færgeprojekter i Tanzania og Kenya – mere om dét længere nede.

I 1987 blev Torsten Kruuse farvandsdirektør og virkede fra 1993 til 2001 som generalsekretær for IALA, som med ca. 90 medlemsstater koordinerer farvandsafmærkninger og radio- og satellitnavigation verden over.

IALA med hovedsæde i Frankrig står for “International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities”.

Her spillede han en væsentlig rolle i tilvirkningen af internationale regler for uddannelse af VTS-personel. VTS står for Vessel Traffic Systems.

Han har ligeledes været en af nøglepersonerne i udvikling af det internationale AIS identifikationssystem for skibe.

Færgeprojektet i Tanzania

I slutningen af 1970erne var færger og skibe på de store afrikanske søer – Victoria, Tanganyika og Nyasa – nedslidte og ofte ude af drift.

Tanzanianerne forespurgte om ikke færgelandet Danmark ville hjælpe.

DSB (og dermed Torsten Kruuse) var en oplagt operatør, for modparten i den anden ende var Tanzanias jernbaneselskab (TRC) og etaten i Sølvgade spurgte da også Danida under hånden, om man kunne overtage et sådant projekt. Det ønskede Asiatisk Plads ikke.

Så det blev gennemført i Danida-regi – først med en forsigtig bevilling på 17,6 mio. kr. for årene 1982-86, men snart voksede det sig langt større og endte på rundt regnet en kvart milliard, som kom til at løbe helt fra 1980 til 1995 (mindst).

For det viste sig, at færgedriften var til rotterne og skulle bygges op igen fra grunden med nye eller total-renoverede skibe på alle tre store søer, ordentlig uddannelse af personel, overholdelse af sikkerhedsregler, mere effektive arbejdsgange og større rentabilitet i driften i det hele taget.

For pengene fik Tanzania bl.a. over 20 færdigrenoverede skibe og et par nye.

Modellen i Aabenraa – og Liemba

Et af de nye, “Serengeti”, har siden april 2014 stået som model på Søfartsmuseet i Aabenraa. Og ikke uden grund.

”Serengeti” blev bygget af Aabenraa Værft for Danida og TRC og afleveret til Tanzania Railways Corporation for 28 år siden.

Skibet blev bygget i 62 sektioner på det sønderjyske værft. Sektionerne blev sejlet ned til Tanzania og fragtet med tog et par 1000 kilometer ind i landet til Mwanza, hvor Aabenraa Værft havde værft og mandskab. Dér blev alle sektionerne samlet.

Der var mange udfordringer, men det hele endte godt. ”Serengeti” blev søsat d. 10 oktober 1987 og sejler endnu som kombineret passager- og fragtskib på Victoriasøen.

Se også om det sagnomspundne gamle tyske kejserlige skib fra 1913 “Liemba”, som Danida totalt istandsatte i 1993 og som besejler Tanganyika-søen den dag i dag, på

https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Liemba