EU’s beslutning om CO2-kvoter skuffer miljøorganisationer

Forfatter billede

Af Thomas Jazrawi

Miljøorganisationer kritiserer skarpt EU-parlamentets afvisning af et forslag, der igen skulle gøre det dyrere at forurene.

19 stemmer. Det var antallet, der afgjorde afstemningen i EU-parlamentet om at reparere systemet for CO2-kvoter.

Ifølge systemet koster det penge at forurene, men kvoterne var imidlertid blevet så billige, at det reelt ikke havde nogen effekt. Den danske klimakommissær Connie Hedegaard foreslog derfor at tage kvoter ud af systemet, så det igen kunne blive bekosteligt at forurene.

Forslaget blev altså tirsdag nedstemt i EU-parlamentet med 334 stemmer imod forslaget og 315 for.

“En stokkonservativ og kortsigtet beslutning”

De danske miljøorganisationer er yderst skuffede over beslutningen. Verdensnaturfonden WWF mener, at EU-parlamentarikere har mistet deres troværdighed på klimaområdet.

“De har truffet en stokkonservativ og kortsigtet beslutning, der kan bombe den grønne udvikling tilbage til forrige århundrede”, siger WWFs seniorrådgiver på klima- og energiområdet, Hanne Jersild, i en pressemeddelelse.

“Den grønne omstilling bør være i hjertet af bestræbelserne på at bringe Europa ud af krisen og tilbage på væksttoget. Det er en fejlslutning med alvorlige konsekvenser, at klima og vækst skulle være hinandens modsætninger”, fortsætter hun.

WWF mener, at man gør de europæiske virksomheder en bjørnetjeneste, da den lave pris på kvoterne vil betyde, at de ikke vil modernisere og opnå de konkurrencefordele, som en klimavenlig politik vil medføre.

“En historisk fejltagelse”

Greenpeace er absolut ikke mindre negativt stemt overfor resultatet af afstemningen.

“Dagens (tirsdag, red.) afstemning er en historisk fejltagelse”, siger Joris den Blanken, ansvarlig for EU og klimapolitik ved Greenpeace EU, i en pressemeddelelse.

“I dets nuværende form vil EU’s kvotesystem ikke forhindre et eneste kulkraftværk i at blive bygget”, fortsætter han.

I stedet sætter organisationen nu sin lid til national regulering. Den Blanken anfører:

“Så længe EU’s beslutningstagere ikke kan få det europæiske CO2-marked til at fungere, bør medlemsstaterne fylde tomrummet ved at indføre national klimaregulering”.

“Markedet kan ikke klare klimaproblemet”

Miljøbevægelsen NOAH, der er en del af det internationale netværk Friends of the Earth, kritiserer ligeledes skarpt EU-parlamentets beslutning.

“Når Europa-Parlamentet stemte nej til Kommissionens forslag om at tage 900 mio. kvoter midlertidigt ud af systemet, skyldes det modvilje mod at tage klimaspørgsmålet alvorligt. Eller i hvert fald at det må underordnes den økonomiske krise”, siger Palle Bendsen, klimatalsmand for NOAH Energi og Klima, til U-landsnyt.dk.

“Men det kan ikke skjule, at kvotesystemet er grundlæggende ubrugeligt, når der ikke er politisk vilje til at sætte loftet lavt nok. Det viser, at markedet ikke kan klare klimaproblemet”, tilføjer han.

Markedet har foreløbigt reageret ved at få prisen for CO2-kvoter til at falde yderligere. På ganske få timer efter afstemningen i parlamentet faldt kvoterne med 40 % til 2.63 EURO pr. ton udledning, skriver Information onsdag.

Hos NOAH mener man også, at industrien har spillet en væsentlig rolle i beslutningen.

“Bagstræberiske industriinteresser – også med deltagelse af DI (Dansk Industri, red.) – og lige så modvillige lande som Polen kommer til at bestemme farten”, slutter Bendsen.