Evaluering: En fejl at lukke sekretariat i Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet havde tidligere et særligt sekretariat til at holde styr på de mange forskellige myndighedssamarbejder, men det blev nedlagt i 2021. Det er uheldigt, vurderer en netop offentliggjort evaluering.
Foto: Jørgen Skytte
Laurits Holdt

1. november 2023

Søfartsstyrelsen gør det, Indenrigs- og Sundhedsministeriet gør det, Aarhus Kommune og en række andre danske myndigheder gør det – arbejder sammen med kollegaer i tilsvarende myndigheder i lande i det globale syd i såkaldte myndighedssamarbejder, der finansieres af den danske udviklingsbistand.

Udenrigsministeriet havde fra starten i 2015 et særligt sekretariat til at holde styr på de mange forskellige samarbejder, men det blev nedlagt i 2021, og i dag varetages Udenrigsministeries tværgående koordination af myndighedssamarbejderne af Afdelingen for Grønt Diplomati og Klima. Men det er uheldigt, vurderer en netop offentliggjort evaluering af dansk støtte til bedre rammevilkår for udvikling af den private sektor i udviklingslandene.

Læs mere: Evaluering af milliard-indsats: Masser af gode ideer, men knap så mange resultater

Evalueringen peger nemlig på, at nedlæggelsen af sekretariatet har haft negative konsekvenser for muligheden for at bringe myndighedssamarbejder i spil i fattige og skrøbelige lande.

”Myndighedssamarbejdet involverer andre ministerier, som kan have andre dagsordener, og uden sekretariatet er det ifølge evalueringen i højere grad interessenter fra de forskellige sektorer, der afgør prioriteringen af indsatserne. Det har medført, at der i praksis lægges større vægt på mellemindkomstlande, hvilket svækker ikke blot udbredelsen af myndighedssamarbejde i fattige og skrøbelige lande, men også Udenrigsministeriets muligheder for at sikre sammenhæng mellem de forskellige indsatser,” hedder det i det danske resumé af evalueringen.

At det særlige sekretariat spillede en central rolle, fremgår også af en større evaluering fra 2020 af myndighedssamarbejderne. Her står der i resumeet, at ”Myndighedssamarbejderne koordineres af et sekretariat i Udenrigsministeriet med fire ansatte, og de gør det godt, konkluderer evalueringen. Danske myndigheder værdsætter den støtte, de får fra sekretariatet og den fleksibilitet, sekretariatet udviser.”

Vurderingerne fra de to evalueringer er i tråd med den nylige kritik af myndighedssamarbejdet fra Udviklingspolitisk Råd – rådet, som er sat i verden for at rådgive den siddende udviklingsminister.

Rådets kritik går netop på, at langt de fleste af de samarbejder, der bliver etableret mellem danske og udenlandske myndigheder, sker med myndigheder i mellemindkomstlande, stort set ikke i de fattigste og skrøbelige lande. Og det duer ikke, når der bruges midler fra udviklingsbistanden, lyder det fra Rådet.

Fakta: Status i dag

I alt er 11 forskellige danske myndigheder i dag involveret i 54 enkeltprojekter/myndighedssamarbejder i 18 forskellige lande. Der er ansat sektorrådgivere på danske ambassader/repræsentationer.