Fjernvarme og ligestilling: hvad har de to ting med hinanden at gøre?

Forfatter billede

15. januar 2015

Af Niels Dyrelund, U-landsnyt.dk

Deleøkonomi: Både fjernvarme og ligestilling har Danmark mestret i mange år og været med til at udbrede på det internationale plan. Fjernvarme og ligestilling bliver nu gjort mere forenelige med investerings- og udviklingsbankernes krav om at integrere ligestilling i udviklingsprojekter. Grontmijs arbejde giver indblik i betydningen af ligestillingen i fjernvarmens markedsudvikling.

Fjernvarmen, som står for mere end halvdelen af Danmarks opvarmning, er på samme tid en deleøkonomi, en miljøbevægelse og en forbrugerbevægelse, som Danmark kan være stolt af på både hjemmefronten og eksportområdet. Det fremhævede Financial Times forleden.

Ligeledes er ligestillingen mellem mænd og kvinder i Danmark ofte blevet fremhævet i internationale rapporter og medier, og det er en del af Danidas menneskerettighedsbaserede tilgang.

Udviklingen af fjernvarme er nu begyndt at tage mere højde for kønsforskelle og ligestilling. I hvert fald er investerings- og udviklingsbankerne ifølge Grontmij begyndt at stille højere krav om sikring af ligestilling i udviklingsprojekterne.

Ligestillingens og fjernvarmens gensidighed

Grontmij har for nyligt lavet en analyse af ligestilling i tre fjernvarmeprojekter i Kasakhstan, alle tre finansieret af Den Europæiske Udviklingsbank (EBRD).

Analysen viser, hvordan projekterne kan inddrage kvinder i overensstemmelse med bankens krav. Men den viser også, at mere inddragelse af kvinder kan gavne markedsudviklingen. 

Analysen viser, at kvinderne opholder sig mere i hjemmet, og de har en lavere indtægt, især gruppen af enlige kvinder, som er blandt de fattigste. Derfor har kvinderne en tendens til at gå op i en billigere og mere pålidelig varmeforsyning, som fjernvarmen repræsenterer.

Desuden viser analysen, at fjernvarmeudviklingen gavner kvinderne og økonomien igennem jobskabelse:  fjernvarmeselskaberne i de tre kazakhstanske byer har ansat henholdsvis 12, 21 og 30 % kvinder.

Ligestillingskrav kræver større tværfaglighed

Når menneskelige aspekter såsom ligestilling skal integreres i investeringsprojekter såsom fjernvarmeudvikling, kræver det effektivt tværfagligt samarbejde.

Det er i hvert fald en erfaring, man har gjort sig hos Grontmij, som oplever succes med tværfaglige arbejdsgrupper.

”De forskellige faglige eksperter har allerede stor erfaring med at arbejde sammen, selvom vi altid kan blive bedre til at inddrage hinandens kompetencer så tidligt i projektforløbet som muligt. Det er vigtigt, at vi deler vores viden med hinanden og får et endnu bedre kendskab til andre faggruppers ekspertise,” lyder opfordringen fra Heidi Hjorth, som er kulturgeograf og ansat som seniorkonsulent i Grontmij’s management consulting afdeling.

Grontmij deler ud af sin erfaring med at integrere ligestilling i udviklingsprojekter igennem tre-ugers kurset Gender Equality Mainstreaming, som virksomheden tilbyder for Danida.

Tidligere kom mange af kursisterne fra de sociale sektorer som sundhed og uddannelse. Som noget helt nyt, kommer flere fra finansministerier og finansielle institutioner, som repræsenterede mere end 25% af kursisterne i 2014.

”Hvis det virkelig skal rykke noget, er vi nødt til også at have fat i folk, der er involveret i strategiudvikling og i fordelingen af ressourcer. Det er de kursister, der har mulighed for at løfte diskussionerne om menneskerettigheder og ligestilling op til et højere niveau,” siger Heidi Hjorth.

Kursisterne kommer fra mange forskellige lande, og de lærer om de politikker og internationale aftaler, der handler om ligestilling, så de kan sikre, at kvinder og mænd får lige stor gavn af investeringsprojekterne.

Billeder af fjernvarme: Fjernvarmerør bliver forbundet til et kraftvarmeværk i Grækenland (tv); fjernvarmerør bliver lagt under gaderne i Bukarest, Rumænien (th).

Fjernvarme – kort fortalt

Fjernvarme er et system, som effektivt kan fordele varmen fra alle energikilder, herunder spildvarme, igennem et ledningsnet af fjernvarmerør, som løber under byen, til opvarmning af bygninger.

Danmarks første fjernvarmeanlæg blev bygget på Frederiksberg i 1903, og i dag har Danmark 460 fjernvarmeværker, som står for over 50 % af opvarmningen.

Danmark har flere globalt førende leverandører af fjernvarmeløsninger, og i 2015 forventer man en dansk eksport af fjernvarmeteknologi på ca. 8 milliarder kroner, en fordobling fra 2008.

Fjernvarme er en miljøbevægelse i den forstand, at den står for energieffektivitet og trækker i stigende grad på grøn energi. Og fjernvarmen er i Danmark en forbrugerbevægelse i den forstand, at det i Danmark kun er fjernvarmeforbrugerne, som må tjene på den: overskuddet skal gå til at nedbringe varmeprisen.