Fjernvarmeindustrien markerer Danmark som grønt foregangsland

Forfatter billede

21. januar 2015

Af Niels Dyrelund, U-landsnyt.dk

Fjernvarme passer i stigende grad ind i EUs og andre landes fokus på effektiv energi og grøn omstilling, herunder Kina, som opfatter København som en grøn mønsterby. Dansk fjernvarmeerfaring gør Danmark til grønt foregangsland og får den danske fjernvarmeindustri til at se lyst på fremtiden.

Frederiksberg, 1903: Danmark var tidligt ude med sit første fjernvarmeværk. Lige siden har Danmark udviklet både hjemmemarked og international konkurrencedygtighed på fjernvarmeområdet.

I dag ser verden et stigende fokus på energieffektivisering og grøn omstilling, og det luner i den danske fjernvarmeindustri, viser en række analyser.

Fokus på energi-effektivisering og grøn omstilling gavner Danmark

Den danske fjernvarmeindustri oplever et opsving: en stigning på 47 % i omsætning og 19 % i beskæftigelse mellem 2007 og 2013, ifølge en rapport fra Cowi.

Væksten oplever man især i den nordjyske klynge af leverandører til fjernvarmeværkerne. Det viser en analyse fra FleksEnergi, som afslører, at 54 % af virksomhederne forventer at ansætte flere medarbejdere, og 69 % forventer at øge deres indkomst i 2015.

Som en vigtig årsag til opsvinget peger FleksEnergi på eksporten, som Fjernvarmeindustrien forventer bliver fordoblet over de næste fem år.

”Den danske fjernvarmeindustri ser lyst på fremtiden, fordi fjernvarme helt naturligt passer ind i EU’s og også andre landes fokus på energieffektivisering og grøn omstilling”, lyder det fra Dansk Fjernvarmes Pressechef, Torben Ø. Sørensen.

Den danske fjernvarme modtager stigende global opmærksomhed, og Københavns fjernvarmesystem bliver kaldt en “showcase”-model for opvarmning af byer, som Financial Times fremhævede forleden.

København gør Kina klar til klima-kamp

På energiområdet har kineserne ambitioner om at gå væk fra at fyre med fossile brændsler. Derfor udviser Kina en større og større interesse for den danske fjernvarmemodel.

Delegationer fra Kinas millionbyer kommer derfor til København på studietur for at lære om, hvordan fjernvarme kan hjælpe Kina med at udfase fossile brændstoffer. Det skriver Fjernvarmeindustrien.dk

”Fjernvarme kan udnytte næsten alle tænkelige opvarmningskilder, også spildvarmen fra andre energiområder mv. Dermed sparer man energi og brændsler, især fossile brændsler”, forklarer Torben Ø. Sørensen.

Dansk fjernvarmeeksport til Kina er større end nogensinde, men Kinas interesse er ikke helt ny. Faktisk rettede kineserne deres opmærksomhed væk fra den sovjetiske fjernvarmemodel og mod den københavnske i de tidlige 90’ere, hvor en masssiv fjernvarmeudbygning i Kina startede, ifølge Rambøll på State of Green.

Den vigtigste grund til at udnytte fjernvarmen fra de store effektive kraftvarmeværker med høje skorstene og hvid røg rundt om Beijing var, at man så kunne slukke for tusinder af små kulfyr med sort røg. Og der er nu forbud mod kulfyring i Beijing, uddyber Rambøll.

Fjernvarme – kort fortalt

Fjernvarme er et system, som effektivt kan fordele varmen fra alle energikilder, herunder spildvarme, igennem et ledningsnet af fjernvarmerør, som løber under byen, til opvarmning af bygninger.

Danmarks første fjernvarmeanlæg blev bygget på Frederiksberg i 1903, og i dag har Danmark 460 fjernvarmeværker, som står for over halvdelen af opvarmningen.

Danmark har flere globalt førende leverandører af fjernvarmeløsninger, og i 2015 forventer man en dansk eksport af fjernvarmeteknologi på ca. 8 milliarder kroner, en fordobling fra 2008.

Fjernvarme er en miljøbevægelse i den forstand, at den står for energieffektivitet og trækker i stigende grad på grøn energi. Og fjernvarmen er i Danmark en forbrugerbevægelse i den forstand, at det i Danmark kun er fjernvarmeforbrugerne, som må tjene på den: overskuddet skal gå til at nedbringe varmeprisen.