Her er pakken mod selskabers skatteundgåelse i EU

Forfatter billede

22. marts 2015

Niels Dyrelund, U-landsnyt, Bruxelles

Skatteundgåelse: I denne uge præsenterede EU-Kommissionen sin pakke af initiativer, som skal bekæmpe selskabers skatteundgåelse med mere gennemsigtighed og samarbejde medlemsstaterne imellem.

”Tolerancen er sluppet op over for de selskaber, der ikke betaler deres rimelige andel i skat, og for de ordninger, der gør denne unddragelse mulig. Vi skal genskabe sammenhængen mellem der, hvor selskaberne skaber deres fortjeneste og der, hvor de betaler skat. For at det kan lykkes, er medlemsstaterne nødt til at åbne op og arbejde sammen”, udtaler Perre Moscovici, kommisær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, i forbindelse med onsdagens fremlæggelse af EU-Kommissionens nye pakken for gennemsigtighed på skatteområdet.

Selskabers skatteundgåelse snyder EU-medlemsstaternes offentlige budgetter for op til flere milliarder euro om året og skaber en usund skattekonkurrence.

En mere retfærdig tilgang til beskatning er på EU-Kommissionens arbejdsprogram for 2015, og i onsdags fremlagde Kommissionen de pakken, som skal skabe gennemsigtighed på skatteområdet.

Gennemsigtighed på skatteområdet vil kunne bekæmpe skatteundgåelse og samtidig fremme en sundere skattekonkurrence med mindre tilbøjelighed  til at give selskaberne selektiv skattebehandling.

 

Samarbejdet om gennemsigtighed til undgåelse af skatteundgåelse

For at kunne sætte ind over for selskabernes skatteundgåelse, mangler medlemsstaterne oplysninger om skatteaftaler i andre medlemsstater.

Hvis et selskab har en grænseoverskridende skatteaftale med ét EU-land vil det kunne få indflydelse på skattegrundladet i et andet EU-land. Og det skaber et informationshul, som kan blive udnyttet til skatteundgåelse.

Men medlemsstaterne deler på nuværende tidspunkt kun få oplysninger med hinanden, og det er op til den enkelte medlemsstat at afgøre, om delingen er relevant.

Det vil den nye pakke om gennemsigtighed på skatteområdet lave om på med en obligatorisk og automatisk udveksling af oplysninger om skatteaftaler blandt medlemsstaterne.

“Med det nye forslag om automatisk udveksling af oplysninger vil skattemyndighederne bedre være i stand til at finde de smuthuller eller den overlapning, der kan være i medlemsstaterne”, siger Valdis Dombrovskis, næstformand for Kommissionen med ansvar for euroen og den sociale dialog.

Pakken består samtidig af en række andre initiativer, som skal være med til at skabe en ny æra med gennemsigtighed.

  • Vurdering af mulige nye krav om gennemsigtighed for multinationale selskaber
  • Revidering af EU’s adfærdskodeks om erhvervsbeskatning
  • Kvantificering af omfanget af skatteunddragelse og skatteundgåelse
  • Ophævelse af rentebeskatningsdirektivet

Pakkens lovforslag vil blive fremlagt for Europa-Parlamentet til høring og for Rådet med henblik på vedtagelse, og medlemsstaterne skal nå til enighed om forslaget om skatteaftaler i løbet af 2015, så det kan træde i kraft den 1. januar 2016.

Læs EU-Kommissionens pressemeddelselse her.

Læs faktaboks med generelle spørgsmål om pakken her.

Læs EU-Kommissionens arbejdsplan for 2015 her.