Hvis kaffen serveres med afskovning, bliver den forbudt i EU

Ny EU-lovgivning skal sikre, at seks produkter på EU's marked er fri for afskovning.
Foto: Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images.
Thomas Jazrawi

9. december 2022

Kaffe og kakao gør godt for de fleste mennesker, men den bliver ofte produceret på bekostning af skov rundt omkring i verden. Det vil EU sætte en stopper for. EU-institutionerne har i denne uge vedtaget en lov mod afskovning, som er rettet mod en række produkter, der bidrager til afskovning uden for EU’s grænser.

Flere steder er der glæde over den banebrydende lovgivning, som Verdens Skove kalder den første af sin slags i verden. Den danske naturorganisation peger imidlertid også på, at der er mangler i reglerne.

“At vi nu har fået en forordning mod afskovning er stort og har enormt potentiale, men der er nogle huller, som vi gerne havde undværet,” udtaler Anne-Sofie Henningsen, rådgiver i Verdens Skove, i en pressemeddelelse.

Lovgivningen er også blevet bemærket langt uden for EU’s grænser. Det samme budskab kom nemlig på et pressemøde med oprindelige folk ved det store FN-møde i Montreal om biodiversitet.

“Som oprindelige folk byder vi denne nye lov velkommen i kampen mod afskovning. Vi ville ønske, at der var flere af denne type lovgivninger. Men det er vigtigt, at disse love er mere ambitiøse og er i overensstemmelse med international lov om oprindelige folks rettigheder,” lød det torsdag ved pressemødet fra Fany Huiru.

Hun er fra Uitoto-stammen i den colombianske del af Amazonas, og arbejder med rettigheder og miljøbeskyttelse. De samme toner lød fra repræsentanter fra oprindelige folk i Brasilien og Costa Rica, som også var til stede ved arrangementet i Montreal.

Skovskadelige varer og økosystemer mangler

EU-kommissionen præsenterede oprindeligt forslaget om en ny lov mod afskovning sidste efterår, som vi også berettede på Globalnyt.

Læs også: EU vil forbyde varer med forbindelse til afskovning

Siden da har forslaget været rundt i EU-systemet, før det endeligt kunne godkendes af alle institutionerne. Debatten mellem kommissionen, parlamentet og ministerrådet har ført til enkelte tilpasninger, I det oprindelige forslag fra kommissionen var seks varer inkluderet i lovgivningen: soja, palmeolie, kaffe, kakao, tømmer og kvæg.

Efter drøftelserne blev også gummi, papir og trækul tilføjet, ifølge Verdens Skove. Det er positivt, mener den danske skovorganisation, som dog gerne havde set, at fjerkræ, svinekød og majs blev inkluderet. Derudover frygter Verdens Skove, at et ensidigt fokus på skov kan flytte naturødelæggelser til andre økosystemer som vådområder og savanne.

“Vi havde gerne set, at den endelig lov ikke blot beskyttede skov, men også andre økosystemer såsom træklædte savanner og lignende. Nu står vi med en lov, der beskytter skov, men samtidig tillader, at andre økosystemer ryddes uden konsekvenser,” forklarer Anne-Sofie Henningsen.

Dinamam Tuxa, der er koordinator for en sammenslutning af oprindelige folk i Brasilien, var inde på de samme mangler fra Montreal, da han fik ordet ved pressekonferencen torsdag.

“Uheldigvis blev loven vedtaget uden at sikre, at loven gælder for alle de økosystemer, som det er nødvendigt at beskytte. Der bor mange oprindelige folk i de områder, som lovgivningen ikke dækker,” lød det fra den brasilianske aktivist torsdag.

De oprindelige folk er også skuffede over, at loven ikke gør mere for at sikre oprindelige folks rettigheder. I lovgivningen er oprindelige folks rettigheder nævnt, men de bliver gjort afhængige af den nationale lovgivning i de pågældende lande. Og det er ikke nok, mener Lexi Sucre, der er leder af en sammenslutning af seks oprindelige folk i Costa Rica.

”Den nationale lovgivning, der skal beskytte oprindelige folk i vores lande, er ikke stærk. Og denne afskovningslov lader os i hænderne på den nationale lov. Derfor føler vi os ikke tilstrækkeligt beskyttet,” sagde han ved pressekonferencen i Montreal.

Virksomhederne skal bevise, at deres produkter er fri for afskovning

Den nye lovgivning kræver, at virksomheder skal dokumentere, at deres produkter ikke stammer fra områder, hvor der har været skovhugst senere end d. 31 december 2020. De skal dermed indberette, hvor deres produkter – hvis de er dækket af reglerne – stammer fra geografisk, så det er muligt at kontrollere, om de er dyrket på bekostning af skov. Loven kan træde i kraft omkring sommeren 2024, og herefter har virksomheder 18 måneder til at gennemføre de nye regler.

Der er flere muligheder for at stramme mere op på reglerne, da EU-kommissionen senere skal vurdere om majs også skal være blandt de produkter, hvor reglerne er gældende. Kommissionen skal også senere vurdere om reguleringen skal omfatte flere naturområder.