Tid: 02/11/2015 10:00 til 02/11/2015 13:30

Sted: Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1, Albertslund (Københavns vestegn).

Arrangør: N/A

Kronprinsesse Mary planter et træ med Genplant Planeten

15.000 skolebørn fra 200 skoler over hele landet planter træer for et bedre klima med klimakampagnen Genplant Planeten.

Skoleeleverne arbejder med klimaforandringer og hvad vi kan gøre ved dem – og lærer, hvordan skov og træ er en del af løsningen på klimaproblemet.

Ethvert barn ved, at klodens klima forandrer sig, men kun de færreste gør noget ved det. Det laver skolebørnene om på, når de planter 33.000 små egetræer, bøgetræer, birketræer – og en masse andre træer – over hele landet.

Træerne bliver plantet på skoler, i skoven og på den bare mark til helt nye skove – og kan med tiden bruges til skoleskove og grønne klasseværelser.

Projektleder Malene Bendix fra Skoven i Skolen fik ideen til Genplant Planeten, fordi hun ikke umiddelbart kunne svare på sin papdatters spørgsmål ”Hvad kan jeg selv gøre for at forbedre klimaet?”

”Det spørgsmål blev starten på Genplant Planeten," fortæller Malene Bendix og uddyber: ”En af de måder vi kan komme klimaforandringerne i møde på er ved at plante træer, dyrke skoven bæredygtigt og også bruge træ, som er dyrket på en bæredygtig måde,” forklarer hun. 

Prinsesselunden

Kronprinsesse Mary planter det første egetræ i den splinternye skov, Prinsesselunden, ved Naturcenter Herstedhøje.

Kronprinsessens plantning markerer starten på klimakampagnen Genplant Planeten.

Sammen med hende genplanter fire borgmestre og 120 skolebørn fra Albertslund, Glostrup, Egedal og Frederiksberg Kommuner planeten for foden af den store bakke Herstedhøje i Vestskoven. Også parterne bag Genplant Planeten deltager i arrangementet.

PROGRAM

10.00: 120 skolebørn arbejder i fire værksteder:

* Vi planter træer til en ny skov
* Så dit eget skovtræ
* Træer, kul og klima
* Snit et skilt til dit træ

11.00: Gæster og presse ankommer og kan deltage i værksteder.
12.00: Kronprinsesse Mary ankommer.
12.15: Velkomst ved skovrider Kim Søderlund, Naturstyrelsen, om skov, træ og klima.
12.20: Albertslunds borgmester, Steen Christiansen (S), om børn, træer og klima.
12.25: Direktør Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden, som støtter Genplant Planeten.
12.30: Kronprinsesse Mary planter det første træ.
12.40: Børn synger: "Vi vil plante et træ".
12.50: Kim Søderlund takker og byder på en forfriskning.
13.00: Æblemost ved telte. Alle, som har lyst, kan plante træer.
13.30: Tak for i dag.

For arrangementet står Skoven i Skolen, Naturstyrelsen og Naturcenter Herstedhøje.

Skoven i Skolen

Skoven i Skolen står sammen med skovbruget i Danmark bag klima-kampagnen Genplant Planeten.

”Klimaforandringerne er en af de store udfordringer i vores tid,” siger koordinator for Skoven i Skolen, Malene Bendix. ”At plante træer, dyrke skoven bæredygtigt og bruge træ er en del af løsningen på klimaproblemet. Genplant Planeten inviterer børn og unge til selv at arbejde kreativt og innovativt med at finde nye løsninger på klimaproblemet."

TILMELDING

Interesserede inviteres til startskuddet på Naturcenter Herstedhøje. Tilmelding på forhånd til Malene Bendix, Skoven i Skolen, [email protected] eller 26 71 63 82. Alle får mulighed for at plante træer i Prinsesselunden.

Hvorfor Genplant Planeten?

Genplant Planeten skal give mange børn mulighed for selv at handle aktivt for et bedre klima ved at plante træer – og arbejde nytænkende og løsningsorienteret med klima.

Genplant Planeten skal sætte fokus på bæredygtigt skovbrug og træanvendelse som klimaløsninger.

Genplant Planeten skal fremme skovrejsning i Danmark.

Undervisning

Til Genplant Planeten er udviklet undervisningsforløb og aktiviteter om træplantning, klima, handling og innovation, som kan bruges før, under og efter at børnene planter træer.

Materialerne findes på Skoven i Skolens hjemmeside – se

http://www.skoven-i-skolen.dk

Alle klasser får også tilsendt det nye hæfte "Genplant Planeten – Træets kredsløb og klimaet" samt børnehæftet ”Klimamaskinen”. Se også folderen for projektet.

De skoleskove som børnene planter på skoler landet over, vil blive brugt som grønne klasseværelser, hvor klasserne kan arbejde med udeundervisning og udeskole.

Klasser kan dele fotos og klimaideer på Instagram og vinde en fugleklasse.

Hvorfor er træplantning en del af løsningen på klimaforandringerne?

Træer i vækst optager CO2 fra luften og bygger det ind i deres plantekroppe via fotosyntesen.

En af de mange løsninger på klimaproblemet er at plante træer, dyrke skoven bæredygtigt og benytte ræ til huse, broer, papir, tømmer, hvor kulstoffet kan lagres – eller brænde det af som CO2 neutral bioenergi, der sparer kul, olie og gas.

Hvem står bag Genplant Planeten?

Genplant Planeten koordineres af Skoven i Skolen og gennemføres i samarbejde med:

15. Juni Fonden, Biologforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Danske Planteskoler, Danske Træindustrier, Dansk Skovforening, Dansk Træforening, DAPO, DONG Energy, Friluftsrådet, Grønt Flag – Grøn skole, HedeDanmark, Kommunale Park og Naturforvaltere, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Bæredygtig Udvikling, Naturvejlederforeningen, Naturstyrelsen, Nordea-fonden, NTS-centeret, Plant Et Træ , Skovdyrkerforeningerne, Træ.dk, Træ til Energi, UdeskoleNet og Undervisningsministeriet. Akkerup Planteskole, Højmoses Planteskole, Holdens Planteskole samt Frijsenborg Planteskole leverer og pakker træer.

Genplant Planeten er støttet økonomisk af Nordea-fonden, DONG Energy, DAPO, Friluftsrådet, Danske Planteskoler, 15. Juni Fonden.

Yderligere oplysninger hos:

Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og Genplant Planeten.
Telefon: 26 71 63 82 og e-mail: [email protected]

HUSK at du indtil videre kan se hele månedsoversigten over arrangementer på http://u-landsnyt.dk/kalender