KU-forskere skal undersøge udbredelsen af fiskeri fra Det Sydkinesiske Hav

tjabeljan
Forfatter billede

Det Sydkinesiske Hav er kendt for at være en maritim kampplads. Ikke bare i forhold til suverænitet, olie og gas, men frem for alt de havressourcer, som befolkningen og som fiskere i Vietnam, Kina, Malaysia, Filippinerne og Indonesien er afhængige af. Siden 2016 er antallet af kinesiske og vietnamesiske fartøjer, som drager til farvande uden for Det Sydkinesisk Hav hastigt steget, hvilket fører til nedbrydning af havressourcer. De lokale og geopolitiske følger af konkurrencen om ressourcer er blevet omtalt i internationale medier og i akademiske debatter, men de videre effekter af konkurrencen på havene, er endnu ikke udforskede.

“Det nye forskningsprojekt skal give os forståelse for mønstre i den oversøiske ekspansion af fiskeri fra Det Sydkinesiske Hav til farvande langs Afrikas kyster og Oceanien, fortæller Edyta Roszko,” der leder det nye forskningsprojekt.

Forskningsprojektet er forankret på Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Antropologisk forskning adresserer globalt problem

Det nye tværvidenskabelige projekt vil binde viden fra historie, geografi, statskundskab og jura sammen.

“For første gang kan vi få en forståelse af den oversøiske udbredelse af fiskeriet, der rækker ud over sikkerhedsproblemer og landeafgrænset fiskeri,” fortæller Edyta Roszko.

Gennem en analyse vil projektet kortlægge forskellige fiskergruppers historier og aktiviteter, som hidtil er betragtet som særskilte. Projektet vil blandt andet analysere, hvordan fiskere bevæger sig ind og ud af lovlig/ulovlig og offentlig/privat status.

Institutleder Helle Samuelsen kalder projektet spændende og timingen god:

“Forskningsprojektet adresserer et komplekst miljøproblem,” siger hun.

“Det er fjerde ERC Grant, Institut for Antropologi i København får, og det bekræfter, tænker jeg, at vores institut er i verdensklasse,” tilføjer hun.

Hvad sker der og hvordan?

Hidtil har størstedelen af den akademiske opmærksomhed rettet sig mod omfanget samt miljøpåvirkningen. De kvantitative undersøgelser giver os viden om problemets omfang i forhold til lasteevne på fartøjer, fangst af truede dyrearter og ubæredygtige fiskerimetoder. Men de bidrager ikke til vores forståelse af, hvordan netværk på tværs af have muliggør fiskeres mobilitet på havene.

“Vores forskningsprojekt vil undersøge, hvad der sker, og hvordan det sker,” siger Edyta Roszko.

Projektet Transoceanic Fishers: Multiple mobilities in and out of the South China Sea løber over fem år, og vil ud over ph.d. Edyta Roszko involvere tre postdocer, som arbejder i Asien, Oceanien og Afrika.