Kvindeoprør mod social kontrol

Forfatter billede

Af Jørgen Poulsen, Women Dialogue

Danske flygtninge- og indvandrermiljøer oplever et spirende ungdoms- og kvindeoprør mod social kontrol. Men medaljen har en alvorlig bagside.

Det viser stadig flere henvendelser fra unge, der søger hjælp, fordi de er under pres fra familien eller bliver udsat for vold.

På et debatmøde i København forleden satte repræsentanter for de unge, praktikere og eksperter udviklingen og problemstillingerne i perspektiv.

”Hvis jeg ikke var vokset op i en indvandrerghetto, var jeg ikke kommet til at bruge 15 år af mit liv på at kæmpe mig frem til dér, hvor jeg er i dag”, fortæller dansk-palæstinensiske Simona Abdallah, som har boet en stor del af sin opvækst i Gellerupparken, en indvandrerpræget bydel i Århus.

Men med stor viljestyrke er det lykkedes hende at kæmpe sig ud af den sociale kontrol og skabe sig et selvstændigt liv. Samtidig har hun slået sit navn fast som international stjernemusiker på den arabiske tromme, darbuka’en. Et instrument, der i den arabiske kultur er forbeholdt mænd.

Mange unge klarer sig godt, men….

Simona Abdallahs personlige beretning indleder et debatmøde på KVINFOs bibliotek, dansk videnscenter om køn, ligestilling og etnicitet. Debatten har fokus på, hvordan unge mennesker – og især unge piger og kvinder – vokser op i familier med indvandrerbaggrund.

Et stigende antal af de unge klarer sig godt. Det gælder ikke mindst den store gruppe af unge piger, der satser på uddannelse. De viser med deres eksempel, at de ønsker sig et selvstændigt liv, og at de ser uddannelse som en genvej til ligestilling.

Men andre unge kvinder oplever, at de hjemme bliver udsat for kontrol, som ikke harmonerer med de værdier og normer, de unge møder i det danske samfund.

Det fører til åbenlyse sammenstød med familien, som måske frygter, at de unge fjerner sig helt fra deres ophav, slægtninge og kulturelle baggrund.

Oprøret lover godt for fremtiden

”Ser man på den tendens, der er i gang, synes jeg, at den er meget positiv, fordi det er et ungdoms- og kvindeoprør, som lover godt for fremtiden”, siger aftenens ordstyrer, KVINFOs direktør Elisabeth Møller Jensen.

“Men medaljen har en alvorlig bagside. Det viser det stigende antal henvendelser fra unge, der søger hjælp på krisecentre, fordi de oplever et pres fra familien, som nogle gange fører til trusler og måske overgreb og vold”, gør hun gældende overfor oplægsholdere og tilhørere i den tætpakkede sal.

Et spørgsmål om ære 


Læs videre på http://www.womendialogue.org/da/node/2039