Mistet overblikket? Så meget giver verdens lande til COP28’s svendestykke

Aktivister kræver at rige lande betaler for tab og skader til fattige lande, der er ramt af klimaforandringer på COP28.
Foto: Sean Gallup/Getty Images
Morten Scriver Andersen

10. december 2023

COP28 er ved at udvikle sig til en storm af pressemeddelelser fra alverdens lande – en slags Comic Con for klimanyheder.

Man kan helt glemme, at det klimatopmødet egentlig handler om, er at skabe globale, bindende aftaler. Dels for at nedbringe udledningen af skadelige klimagasser og dels for at imødegå de dramatiske skadevirkninger, klimaforandringerne allerede har forårsaget i særligt den fattigste del af verden.

En sådan aftale blev der indgået allerede på topmødets første dag, da deltagerlandene blev enige om at etablere en klimafond for tab og skader. Dog med det store “men”, at indbetalingerne til fonden er frivillige, og at der endnu ikke er klarhed, om hvilke lande der er bidragydere, og hvilke der er modtagere. 

Alligevel væltede det ind med løfter om at putte penge i kassen. 

Nu hvor vi er gået ind i anden uge af COP28, der varer indtil 12. december, er det stilnet en smule af med de store dollarløfter. Derfor har vi samlet en oversigt over de bidrag, som er blevet lovet under COP28 til fonden for tab og skader.

Bidrag til fonden for tab og skader

Beslutningen om, at der skulle oprettes en fond for tab og skader blev taget for et år siden på COP27 i Egypten. I løbet af året er der blevet forhandlet om, hvordan fonden skulle skrues sammen.

Den fond, der nu er vedtaget, er åben for alle finansieringskilder, herunder fra nye og innovative kilder. 15 lande og en enkelt union har givet tilsagn om i alt 4.514 millioner kroner.

LandLøfte omregnet til millioner kroner
Canada82
Danmark175
EU187
Finland21
Forenede Arabiske Emirater687
Frankrig750
Irland689
Italien750
Japan69
Holland112
Norge175
Slovenien11
Spanien150
Storbritannien348
Tyskland689
USA120
I alt4.514
Tabellen er baseret på tal fra Natural Resources Defense Council.

Kritik af det danske bidrag

Under COP27 hed det, at pengene til den kommende fond skulle være “nye og additionelle”. Derfor har det mødt kritik fra flere organisationer, herunder Care Danmark og Oxfam IBIS, at de 175 millioner kroner, som Danmark bidrager med, tages fra udviklingsbistanden.

Begge organisationer roser aftalen om den nye fond, men kritiserer regeringen for at tage pengene fra andre aktiviteter i udviklingslande.

“Det danske bidrag er et vigtigt første skridt. Men det er penge taget fra udviklingsbistand til verdens fattigste, der bliver omdirigeret til tab og skader. Så i sidste ende er det de fattige selv der betaler,” siger generaldirektør i Oxfam Danmark Lars Koch til Globalnyt.

Forholdt til kritikken om at det danske bidrag ikke er “nye og additionelle” penge som aftalt under sidste års COP, svarer Mette Frederiksen til DR:

“Jamen det er jo en aftale, der er i høj grad adresserer de lande, som ikke bruger penge nok på udviklingsbistand. Danmark er et af de få lande, der giver det, vi skal give i udviklingsbistand.”

Ikke den eneste klimafond

Fonden for tab og skader er ikke den eneste klimarelaterede og multilaterale fond, som er skabt til at imødegå den ulighed, som klimaforandringerne skaber i verden.

Den amerikanske organisation Natural Resources Defense Council (NRDC) har under COP28 fulgt de løbende bidrag til de tre andre klimafonde, som blev stiftet tilbage i 2001. Vi har samlet dem i grafen her og giver nedenunder en kort beskrivelse af de forskellige fonde.

Klimaløfter under COP28 by Globalnyt

Klimatilpasningsfonden blev oprettet i 2001, men det var først otte år senere i 2009, at den begyndte at godkende midler til projekter. Som navnet antyder, fokuserer den på klimatilpasning. Fonden accepterer løbende bidrag, og alle udviklingslande er berettigede til hjælp. De fleste løfter om bidrag afgives under klimatopmøderne.

Inden COP28 havde fonden modtaget ni milliarder kroner fra 25 forskellige lande, herunder Danmark.

Fonden for de mindst udviklede lande (LDCF) er også oprettet i 2001 og drives af Global Environment Facility. Den yder støtte til klimatilpasning udelukkende til de 46 fattigste lande i verden.

Inden COP28 havde fonden modtaget 13,8 milliarder kroner i årenes løb fra 29 lande, herunder Danmark.

Special Climate Change Fund (SCCF) er oprettet i 2001 under FN’s Klimakonvention og administreres af Den Globale Miljøfacilitet (GEF). Fonden finansierer udelukkende klimatilpasning og har til formål at støtte tilpasningsbehov og teknologioverførsel i sårbare udviklingslande, med særlig vægt på de små udviklingsøstater.

Inden COP28 havde fonden modtaget 2,6 milliarder kroner fra 16 lande.