OpEn klar med 26 nye bevillinger. Men også med afslag til 35 støtteværdige ansøgninger

Langt fra alle kvalificerede ansøgere til projekter om globale forhold og verdensmål modtog støtte fra OpEn-pulljen.


Foto: Jacob Crawfurd
Sven Johannesen

21. juni 2024

For mange gode ideer og for få penge. Interessen for at oplyse og engagere danskere om globale forhold og verdensmål er fortsat så stor, at de midler, Udenrigsministeriet har i sin Oplysnings- og Engagementspulje, OpEn, til at støtte indsatserne, slet ikke slår til.

Det viser tal, som puljeforvalterne Civilsamfund i Udvikling (CISU) og Fonden Roskilde Festival, netop har offentliggjort for årets ansøgningsrunde.

Her modtog OpEn 80 ansøgninger for i alt 54 millioner kroner. Men da puljen kun har knap 19 millioner kroner at uddele, så det var ikke nok for den enkelte ansøgning at blive vurderet støtteværdig efter puljens skrappe kriterier.

61 af de 80 ansøgninger blev faktisk vurderet støtteværdige, men der var kun penge til de 26 ansøgere, der opnåede de højeste scorer.

”Det gør virkeligt ondt at måtte afvise så mange støtteværdige ansøgninger,” siger Jeef Bech, sekretariatsleder i CISU.

Men billedet har været det samme, siden OpEn blev søsat i 2022. Her modtog OpEn 90 ansøgninger og måtte give afslag til støtteværdige ansøgninger for i alt 21 millioner kr. Og sidste år måtte OpEn give afslag til 72 støtteværdige ansøgninger til i alt ca. 40 millioner kroner.

Det gør virkeligt ondt at måtte afvise så mange støtteværdige ansøgninger

Jeef Bech, sekretariatsleder i CISU


Til gengæld glæder Jeef Bech sig over, at det er lykkedes puljen på dens korte levetid at lokke så bred en vifte af ansøgere til.

”Vi har en erklæret ambition om at gøre det folkelige engagement i global udvikling til en folkesag. Det kræver stærke oplysnings- og engagementsprojekter drevet af både nye og etablerede aktører, og at de går sammen i stærke partnerskaber, hvor de supplerer og styrker hinanden. Begge dele ser vi i stigende grad i ansøgerfeltet, og det kan vi kun være tilfredse med. Men det er også i dét lys, at vi ærgrer os over at måtte give afslag til kvalificerede projekter, der kunne gøre en forskel,” siger han.

Barnevognsmarch, kampagner, film og meget mere

Blandt bevillingsmodtagerne er kendte aktører som Oxfam, Global Aktion, Noah, Danwatch og Verdens Bedste Nyheder. Men der er også nye – i hvert fald i denne sammenhæng – som Etnografisk Formidlingsselskab og Det Fælles Bedste.

Og projekterne er vidt forskellige.

Et af dem er en barnevognsmarch, hvor deltagere skal ”gå for verdens mødre på mors dag.” Marchen er kulminationen på et projekt, som Sex & Samfund står bag i samarbejde med MaMaMesh, et netværk for mødre.

Men der er også OpEn-penge til film, artikler, undervisningsmateriale, kampagner og meget, meget andet. Hele listen over bevillinger kan ses her: 26 bevillinger i april-runden gik til både nye og etablerede aktører (openpuljen.dk)

Nyt forsøg med pilotprojekter

Som noget nyt indførte OpEn i år en ordning for mindre aktører med en årlig omsætning på under en million kroner. De kan søge om op til 200.000 kroner til pilotprojekter, som der i år er bevilget fem af.

“Vi indførte pilotprojekter for at give nye og mindre aktører en chance for at komme igennem nåleøjet i en pulje, hvor konkurrencen er så hård. Det glæder os, at det har fungeret efter hensigten,” siger Camilla Bøgelund, rådgiver i CISU.  

Den næste ansøgningsfrist til OpEn-puljen er den 19. april næste år. Fra den 14. august i år åbner puljen imidlertid også for ansøgninger til såkaldte formidlingslegater.

Her kan enkeltpersoner eller enkeltmandsvirksomheder søge om op til 75.000 kroner. Søger man i samarbejde med en anden større aktør, f.eks. medier og foreninger, kan man søge op til 150.000 kr. 

Men ansøgerne til formidlingslegaterne skal være hurtige. OpEn har afsat i alt to millioner kroner om året til formidlingslegater til to årlige runder. I år var første ansøgningsfrist 1. marts, og allerede få uger efter var der kommet så mange ansøgninger, at OpEn lukkede for nye, fordi den første million var brugt.