Ressourcer matcher ikke ambitioner i Freds- og Stabiliseringsfonden

Laurits Holdt

Freds- og Stabiliseringsfonden er blevet evalueret og rapporten siger bl.a., at der ikke altid er sammenhæng mellem det fonden vil eller bliver pålagt og det, den rent faktisk har mandskabsmæssig og pengemæssig kapacitet til.

Regeringen oprettede i 2010 Freds- og Stabiliseringsfonden, der bl.a. bruges til at stabilisere og genopbygge skrøbelige lande og imødegå trusler fra terrorisme. Den blev oprettet som et led i forsvarsforliget i 2010 og har i perioden 2010 – 2014 rådet over 941 millioner kroner.

Fonden kombinerer udviklingsbistandsmidler og andre midler fra Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet.

Fonden har to store regionale programmer for henholdsvis Afrikas Horn/Østafrika og Afghanistan/Pakistan-regionen

Et af hovedformålene bag oprettelsen af Freds- og Stabiliseringsfonden i 2010 var at styrke samtænkningen mellem de forskellige danske indsatser i skrøbelige stater og konfliktområder.

Fonden har muliggjort en koordineret indsats på regionalt, nationalt og lokalt plan på en række områder: Sikkerhed og retsvæsen, dialog og fredsopbygning, konfliktforebyggelse, kapacitetsopbygning af væbnede styrker, bekæmpelse af terrorisme, piratvirksomhed og narkohandel samt våbenkontrol og nedrustning.

Nu er fondens arbejde blevet evalueret af det uafhængige konsulentfirma Coffey International fra Storbritannien

Konsulentfirmaet konkluderer i rapporten, at fonden har skabt klare fremskridt i samarbejdet mellem de involverede danske myndigheder.

Rapporten peger dog også på en række punkter, hvor der er plads til forbedring:

Der skal større sammenhæng mellem de politiske ambitioner for fondens arbejde og de personalemæssige og finansielle ressourcer, som fonden har til rådighed.

Fonden bør have mere økonomiske fleksibilitet, så den kan reagere på nye udfordringer.

Fonden skal blive bedre til at sætte sig ind i forholdene i de områder, hvor den arbejder.

Fonden skal blive bedre til at følge op på om partnerne i udlandet gennemfører det, der er aftalt.

Der bør gøres mere ud af samtænke de involverede myndigheder arbejde.

Download evalueringen på engelsk (PDF, 76 sider)

Download resume af evalueringen på dansk (PDF, 4 sider)

Download Udenrigsministeriets svar (PDF, 18 sider)