Så let er det ikke at bygge broer

Helt uden tøven gik de to hold i gang med at bygge hver sin bro.


Foto: Kirsten Larsen
Laurits Holdt

13. juni 2024

Vi er på FN-byens scene. Organisationen UNOPS, FN’s praktiske gris, der tager sig af at bygge broer, veje og anden infrastruktur, når andre dele af især FN systemet har brug for det, har inviteret seks politikere til at bygge bro af en samling træstave, mens de diskuterer, hvordan man bygger mere bæredygtigt end hidtil.

Opgaven til politikerne: Byg en bro.
Foto: UNOPS

Katrine Kildgaard Nielsen fra de Radikale, konservative Jakob Næsager, Venstres Marie Magne Brixtofte, Line Barfod fra Enhedslisten, Venstres Kim Valentin og Marianne Bigum fra SF bliver inddelt i to hold, der skal bygge bro, mellem hinanden forstås. Ud over at de seks deltagere demonstrerer større indsigt i infrastrukturen som klimasynder end evner til at multitaske, ja så sker der noget bemærkelsesværdigt.

Globalnyt kan ikke påvise, at det var aftalt spil. Det er der ikke noget, der tyder på. Ingen mistænkelige kontakter mellem de to hold, mens de var på scenen. Og alligevel går begge hold uden tøven i gang med at bygge hver sin bro. Det hører med til historien, at det hold, der blev først færdig, begyndte at hjælpe det andet, som havde problemer efter et større sammenfald, tilsyneladende udløst af et besværligt spørgsmål fra ordstyrerens side. Så det er ikke fjendskab mellem de to grupper, der får dem til at bygge hver sin bro.

To små broer med en gangbro imellem, det blev det endelige resultat.
Foto: Kirsten Larsen

Men det er i hvert fald et overdrevent ressourceforbrug at bygge to broer i stedet for en, når nu oplægget fra FN er, at infrastruktur er den største klimasynder og har direkte indflydelse på mere end 90 procent af alle menneskeskabte drivhusgasemissioner. I øjeblikket oplever millioner af mennesker stadigt voldsommere uvejr, oversvømmelser, stigende vandstand og tørke.

Asbjørn Brink, chef for Nordeuropa og partnerskaber i UNOPS, greb hurtigt ind. Men den intervention fra FN resulterede kun i det deltagerne betegnede som en gangbro mellem de to broer. Den høje, flotte broforbindelse mellem politikerne må vente til en anden gang.