Stemmesluger skal skabe trivsel i Red Barnet

jsn
Johanne Schmidt-Nielsen tiltræder som generalsekretær når der bliver valgt et nyt folketing i maj eller juni.
Foto: Steen Brogaard
Laurits Holdt

25. april 2019

Johanne Schmidt-Nielsen bliver Red Barnets nye generalsekretær. Hun tiltræder efter det forestående folketingsvalg, hvor hun ikke genopstiller for Enhedslisten, som hun har repræsenteret i folketinget siden 2007.

Halvanden uge før jul fyrede organisationen sin generalsekretær Jonas Keiding Lindholm, hvilket kom som en overraskelse for mange. Organisationens formand, Lars Svenning Andersen, begrundede fyringen således:

”Han har været drevet af et ønske om at pushe den her organisation fremad. I det forløb har vi konstateret, at han også har presset sine medarbejdere for hårdt og på en måde, som ikke er i overensstemmelse med de værdier, vi har.”

Trivslen blandt organisationens medarbejdere eller manglen på samme har fyldt meget i de senere år og en række sygemeldinger og opsigelser blandt nøglemedarbejdere var en væsentlig årsag til fyringen.

Ifølge formanden havde der været for meget fokus på tal og for lidt hensyn til trivsel i Red Barnet.

Afløseren på chefkontoret skulle derfor være én, der kunne ”sikre stærk ledelse af og god trivsel i hele organisationen” og være en ”erfaren og empatisk leder, der har et visionært og strategisk mind-set,” sagde formanden i januar 2019.

Det mener hovedbestyrelsen at have fundet i den 35-årige, nu snart forhenværende politiker, som gennem syv år var partiets stemme og ansigt udadtil.

Har ledet et parti med mange forskellige holdninger
”Johanne Schmidt-Nielsen har klare holdninger til hvordan man skal styrke arbejdsmiljøet, om betydningen af glæden ved at gå på arbejde, og sammenhængen mellem arbejde og fritidsliv, og vi oplevede allerede ved præsentationen af Johanne i dag for medarbejderne en stor tryghed ved, at hun med sine holdninger og værdier vil være den rigtige leder for Red Barnet,” siger Lars Svenning Andersen til Globalnyt og fortsætter:

”Hun har som leder af et parti med mange forskellige holdninger og opfattelser vist, at hun evner at samle folk, og hun får i Red Barnet en stærk ledergruppe til at bakke op, så vi er sikre på, at hun bliver en stor gevinst for medarbejderne og for arbejdsmiljøet i Red Barnet.”

I forhold til arbejdsmiljøet har organisationen gennemført en række tiltag. Lars Svenning Andersen fortæller, at der er etableret en whistleblowerordning for medarbejderne og at der er blevet ansat en medarbejder med særligt fokus på trivsel. Desuden er der pr. 15. januar ansat en ny HR-chef og at samarbejdet mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne er blevet styrket.

Mange personlige stemmer
Johanne Schmidt-Nielsen har siddet i Folketinget for Enhedslisten siden 2007 og var partiets politisk ordfører fra 2009 til 2016. Hun har desuden været medlem af udlændinge- og integrationsudvalget, uddannelsesudvalget, indfødsretsudvalget og ligestillingsudvalget.

Ved de seneste to folketingsvalg var hun blandt de politikere, der fik flest personlige stemmer. I 2011 fik hun 47.002 og i 2015 fik hun 40.425.

Efter studentereksamen i 2002 arbejdede hun to år som pædagogmedhjælper, hvorefter hun begyndte at studere socialvidenskab på Roskilde universitet. I 2007 fik hun sin bachelorgrad fra universitetet og samme år blev hun valgt ind i folketinget. Under studierne arbejde hun i en periode som servicemedarbejder i et medborgerhus.

Hun har desuden haft en række tillidserhverv: Næstformand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2002-2003. Fællestillidsrepræsentant i Pædagogmedhjælpernes Fagforening 2003. Talsperson for aktionsgruppen Velfærdsmissionen 2006. Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg fra 2006.

En af den nye generalsekretærs opgaver bliver at styrke organisationens synlighed for at skabe bedre vilkår for de allermest udsatte børn og her håber hovedbestyrelsen øjensynligt, at kunne drage fordel af hendes status som kendt navn og ansigt.

Den vigtigste sag i verden
”Der findes simpelthen ikke en vigtigere sag end Red Barnets. Nemlig at alle børn skal have det godt. Alt for mange børn lever liv, som slet ikke er for børn. Herhjemme stiger børnefattigdommen, børnene på Sjælsmark risikerer at blive mærket for livet, psykisk mistrivsel er uhyggeligt udbredt, og mobning er desværre hverdag for mange både i skolegården og på sociale medier. Ude i verden ser vi, at når krige og konflikter rammer, og når klimaforandringer skaber nye katastrofer, så er børnene de allermest udsatte. Heldigvis kan vi gøre noget ved det, og Red Barnet er imponerende ambitiøs og går allerforrest i kampen for børns rettigheder. Jeg glæder mig så meget til at stå i spidsen for det arbejde,” siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun vil i den første tid prioritere at lære sin nye organisation godt at kende.

”I den første tid skal jeg lære alle de dygtige og engagerede medarbejdere og frivillige at kende, så vi sammen kan kæmpe for børns rettigheder. Både ved at sætte børnenes sag helt i top på den politiske dagsorden og mere konkret gennem det vigtige arbejde, som udføres hver eneste dag. Det gør en kæmpe forskel for udsatte børn, når frivillige voksne sørger for, at også de børn kan komme til fodbold eller spejder i hverdagen og på sommerlejr i ferien ligesom deres kammerater. Der er brug for alle gode kræfter, og selvom flere tusinde allerede er tilknyttet Red Barnet, skal vi have endnu flere med,” siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Johanne Schmidt-Nielsen er født i 1984 og fyldte 35 i februar. Hun bor i Valby sammen med sin mand og deres tilsammen tre børn på henholdsvis 1, 7 og 9 år.

I processen med at finde den nye generalsekretær har Red Barnet fået hjælp af rekrutteringsfirmaet Spencer Stuart, som har arbejdet uden betaling.