Sundhedsstyrelsen advarer om ny potentiel farlig sygdomsvirus

Forfatter billede

Frem til mandag d. 21. maj er der konstateret 630 sygdomstilfælde, som skyldes coronavirus (MERS), og de har i alt ført til 190 dødsfald, langt de fleste i Mellemøsten. Men der er nu også konstateret tilfælde i Europa, Amerika og Asien som konsekvens af smittespredning via den globale flytrafik.

Der findes flere grupper af coronavirus, og det virus, der gav anledning til SARS-epidemien (fugleinfluenza) i 2003, var en særlig variant. Den ny coronavirus tilhører samme gruppe som SARS, men er genetisk forskellig.

Sundhedsstyrelsen opfordrer danske rejsende til Den arabiske Halvø, samt sundhedspersonale i Danmark til at være ekstra opmærksomme på sygdom forårsaget af den nye coronavirus (MERS CoV).

Der er ikke diagnosticeret tilfælde i Danmark.

Smittekilden til sygdommen er fortsat ukendt. Kameler og dromedarer er formodede bærere af ny coronavirus og kan medvirke i smittekæden. Der er også rapporteret om smitte fra person-til-person.

HVIS DU SKAL REJSE TIL DEN ARABISKE HALVØ OG NÆRLIGGENDE LANDE

For at mindske smitte og sygdom opfordres rejsende til at 

* vaske hænder hyppigt og grundigt med sæbe og vand
* sikre god fødevarehygiejne (undgå utilstrækkelig stegning af kød samt at drikke upasteuriseret mælk – specielt fra kameler og dromedarer)
* undgå unødig kontakt med dyr, især kameler og dromedarer. Dette gælder specielt dyrs udskillelser som f.eks. spyt og afføring
* undgå tæt kontakt med personer med akutte symptomer fra luftvejene (hoste og opspyt) samt med personer med diarré.

VED SYGDOM, HVIS DU HAR REJST TIL DEN ARABISKE HALVØ OG NÆRLIGGENDE LANDE

Personer, der har været i de berørte områder, og som op til 14 dage efter får en alvorlig luftvejsinfektion eller får anden alvorlig sygdom, bør kontakte læge og huske at oplyse om deres rejse.  

SMITTESPREDNING OG KARAKTERISTIKA VED PATIENTER MED NY CORONAVIRUS

De fleste patienter er fra Saudi Arabien. Men der har også været patienter fra andre lande på Den arabiske Halvø (De Forenede Arabiske Emirater, Qatar, Oman og Kuwait) og i Jordan. 

I alt seks europæiske lande har diagnosticeret sygdomstilfælde. I alle tilfælde kan smitten spores tilbage til Den arabiske Halvø. Derudover er der diagnosticeret tilfælde i Asien og Nordafrika.

Tilfældene kan, ligesom tilfældet var med de europæiske patienter, spores tilbage til Den arabiske Halvø.

De fleste patienter har haft underliggende kroniske sygdomme. Patienterne har fortrinsvis været midaldrende mænd, enkelte er kvinder, men ingen børn.

Blandt de internationalt rapporterede patienter har dødeligheden været på 35 procent. 

FAKTA OM CORONAVIRUS

Coronavirus er en familie af rna-virus, som findes i fugle og pattedyr. Coronavirus er en almindelig årsag til forkølelse, men kan i sjældne tilfælde give nedre luftvejsinfektioner. Infektion med coronavirus kan også være årsag til diaré og opkastning.

Smitte sker hovedsageligt ved direkte kontakt eller ved dråbespredning ved nys og/eller hoste. Der er fundet coronavirus i afføring, og smitte fra afføring er derfor mulig. 

Ny coronavirus er påvist ved undersøgelse af kameler (dromedarer) i Saudi Arabien. Nogle af de påviste typer er identiske med de typer, som er påvist hos patienter med infektion med ny coronavirus.

Ydermere er det vist, at det ny coronavirus genetisk ligner de coronavirus, som kan forekomme i flagermus.

Inkubationstiden for infektion med det ny coronavirus kendes ikke, men formodes at være 7-10 dage som for andre coronavirus. Hos enkelte patienter kan inkubationstiden være længere.

Dette er baggrunden for 14-dages grænsen nævnt nedenfor.

Hvem bør undersøges for det nye coronavirus?

I henhold til brev fra Sundhedsstyrelsen til Regionerne fra 17. maj 2013 samt opdatering af 8. juli 2013 må patienter, der skal udredes for smitte med MERS-CoV, opfylde følgende:

Personen skal have opholdt sig på Den Arabiske Halvø, eller nærliggende lande, inden for de seneste 14 dage eller inden for de seneste 14 dage have haft kontakt med person mistænkt for eller påvist med infektion med MERS-CoV

OG

have alvorlig, akut, respiratorisk infektion ELLER have anden alvorlig infektion og have underliggende kronisk sygdom (evt. ledsaget af immunsuppression).

Diagnostik

Såfremt der findes indikation for undersøgelse for ny coronavirus-infektion gøres følgende:

Næse-svælgprøver, trakealsekret, ekspektorat samt andre mikrobiologiske prøver mærkes ”OBS! Ny coronavirus”, og sendes til Statens Serum Institut, Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi.

Inden indsendelse af prøve skal indikationen drøftes med vagthavende infektionsepidemiolog på 41 31 74 04 (i dagtid med virologisk vagthavende på 40 33 63 79).

Prøverne vil blive analyseret efter den store luftvejspakke samt med en pan-coronavirus PCR med sekvensering og PCR specifik for den ny coronavirus (R-nr.: 680, 223 og ny coronavirus).

Behandling

Der findes ingen specifik behandling for coronavirus.

Kilde: Sundhedssstyrelsen

Se også http://www.ssi.dk/Aktuelt/Temaer/Sygdomsudbrud/Ny%20coronavirus.aspx