Tidl. Børneby-direktør ind i Maternity-bestyrelse

Forfatter billede

Paula Guillet de Monthoux er generalsekretær for den svensk-internationale organisation, World Childhood Foundation i Stockholm, som er stiftet af dronning Silvia – læs mere her

Hun har tidligere arbejdet for FNs Børnefond (UNICEF) i Geneve i Schweiz, som konsulent for det London-baserede The Management Centre og som direktør for SOS Børnebyerne i Danmark.

Hun bibringer således Maternity Foundation en solid, international ekspertise inden for NGO-udvikling, fundraising og ledelse, hedder det.

Maternity Foundation er en dansk frivillig organisation stiftet i 2005 af seks danske kvinder. Siden da har man virket for at redde mødres liv i forbindelse med graviditet og fødsel.

Maternity Foundation fokuserer især på træning og kapacitetsopbygning af sundhedspersonale i u-lande samt på udvikling af nytænkende tiltag som f.eks. det mobile træningsværktøj The Safe Delivery App.

Kronprinsessen som aktiv støtte

Kronprinsesse Mary har siden 2010 været protektrice for fonden, som hed Maternity Worldwide indtil 2014 – læs mere her

I december 2009 modtog NGOen Mary Fondens årlige julegave på 250.000 kr. De mange penge gik til en etårig jordemoderstilling i Etiopien, hvor en dansk udsendt har oplært lokalt personale.

Maternity Foundation modtog tillige i december i fjor en donation fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond på 75.000 kr. til træning af fødselshjælpere i Etiopien

Maternity Foundations bestyrelse består af syv medlemmer, som repræsenterer erhvervsliv, lægevidenskab og socialt entreprenørskab.

En af organisationens grundlæggere, fødselslæge Henriette Svarre Nielsen på Rigshospitalet, blev valgt til formand, da bestyrelsen senest konstituerede sig.

Hun tog over fra Juliane Meulengracht Bang, der fortsætter som næstformand. Sidstnævnte har i de forgangne to år været ledende kraft i en betydelig udvidelse af NGOens virke – både internationalt og organisatorisk.

Danida-manden Carsten Nilaus Pedersen og Kathrine Holte trådte ud af den kvinde-dominerede bestyrelse, der nu ser sådan ud:

– Henriette Svarre Nielsen, fødselslæge og PhD, Rigshospitalet
– Juliane Meulengracht Bang, MBA, INSEAD og social entreprenør
– Peter Foss, formand for Foss A/S
– Illa Westrup Stephensen, direktør for Lær for Livet
– Line Holten, Business Evaluation Manager hos LEO Pharma
– Carina Høgsted, fuldmægtig i Rigsrevisionen
– Paula de Monthoux, generalsekretær for World Childhood Foundation

Yderligere oplysninger hos:

Lise Knudsen, Maternity Foundation
PR, Communication and Fundraising
E-mail: [email protected] og tlf. 22 11 70 52
web: www.maternity.dk