UNESCO udpeger dansker til ekspertpanel for tredje gang

Ole Reitov.


Foto: Sunne Reitov Korpe
Laurits Holdt

21. november 2023

Ekspertpanelet rådgiver såvel UNESCO – FN’s organisation for kultur og uddannelse – som regeringer og civilsamfund om UNESCOs konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

Konventionen fremhæver blandt andet den betydning kulturen og kulturpolitikken har og pointerer de rettigheder, pligter og muligheder de forskellige landes regeringer har i forbindelse med fremme og beskyttelse af kulturel mangfoldighed. Den understreger, at alle lande har ret til at føre en national kulturpolitik.

Ole Reitov er ekspert for et af konventionens hovedmål – den kunstneriske ytringsfrihed.

I dag har 152 lande plus EU ratificeret konventionen, der eksempelvis sikrer at landene med statsstøtte må finansiere national filmproduktion uden at dette betragtes som konkurrenceforvridende i forhold til handelstraktater. Til gengæld er der også nogle forpligtelser, for eksempel at sikre ytringsfriheden for kunstnere og kunstaktører.

”Og det kniber det med i mange lande,” siger Ole Reitov, der på vegne af UNESCO gennem de seneste år har rådgivet organisationer og regeringer i blandet andet Namibia, Ghana og Indonesien, og som selvstændig konsulent har rådgivet eksempelvis IFACCA , den internationale føderation af kulturråd.

Ekspertpanelet udpeges for en tre års periode og det nye panel mødes for første gang i slutningen af november i Buenos Aires. Reitov har sammen med UNESCO’s sekretariat i Paris været med til at planlægge mødet og skal desuden såvel facilitere en række sessions samt udarbejde en rapport med anbefalinger til UNESCO om, hvordan det nye ekspertpanel kan sikre over overførsel af viden fra senioreksperter til yngre eksperter.

Ole Reitov var i 1998 med til at grundlægge organisationen Freemuse, som arbejder for kunsteres ytringsfrihed og rettigheder.