WHO må kigge langt efter flere penge fra Novo Nordisk

Flemming Konradsen fra Novo Nordisk Fonden (tv) sammen med Morten Nyegaard fra Bill & Melinda Gates Foundation på Verdensmålsscenen på Folkemødet.


Foto: Pernille Brix
Kirsten Larsen

Der var store ambitioner i luften i Verdensmålsteltet, hvor både Novo Nordisk Fonden og Bill & Melinda Gates Foundation mødtes til en samtale med Udenrigsministeriet, WHO og ngo’en Maternity Foundation. Det handlede om filantropi og fremtidens udviklingsbistand – især global sundhed. Og derfor handlede det selvfølgelig også om penge og de store pengetankes indflydelse.

Søren Brostrøm, der er særlig rådgiver i WHO, tegnede et lidt dystert billede af den globale sundhed, som det generelt ikke går så godt med. På mange områder går det faktisk skidt. Mødredødeligheden stiger, børnevaccinationerne er i tilbagegang. 

Derfor har WHO lavet en ny strategi med seks hovedpunkter med fokus på klimaforandringer og sundhed. Punkterne er godkendt af medlemslandene, men der mangler penge. Verdenssundhedsorganisationen mangler mindst en tredjedel af de cirka 2,5 milliarder dollars om året, som det blandt andet vil koste at styrke verdens primære sundhedsvæsner, bekæmpe kroniske sygdomme og klare den næste pandemi.

Ifølge Brostrøm går WHO for første gang i sin 76-årige historie tiggergang til donorerne, samtidigt med at organisationen søger nye finansieringskilder ved at kigge i retning af fondene.

Bill & Melinda Gates Foundation er allerede blandt de tre største sponsorer.  

“Novo Nordisk Fonden står ikke særlig højt på listen. Men vi vil gerne have jer opad. Nu fortæller jeg en hemmelighed her i Verdensmålsteltet. Men det kan man godt sige,” sagde Søren Brostrøm.

De store velgørende fonde bidrager i forvejen med 10,6 milliarder dollars om året – det svarer det til den sammenlagte udviklingsbistand fra Danmark, Norge og Finland. Og fondenes pengetanke vokser med omkring otte procent om året, fortalte ordstyreren, Charlotte Slente, der er chef for Dansk Flygtningehjælp. 

Flemming Konradsen fra Novo Nordisk Fonden er helt til partnerskaber. På den måde udnytter man hinandens kompetencer og netværk og når længere ud. Han vil gerne være partner med Udenrigsministeriet, andre fonde, myndigheder og til tider en enkelt civilsamfundsorganisation, til tider et konsortium. Vi laver forbavsende lidt selv, sagde han.

Så partnerskaber, ja tak. Global sundhed, også det. Men WHO…Hmmmm.

Hvad nu hvis

Søren Brostrøm fra WHO vil ikke bare have flere midler, han ønsker sig også fastere grund under fødderne. Hvis nu Trump-administrationen kommer tilbage i USA og ligesom sidst beslutter at trække sig fra WHO, så mister organisationen en af sine største donorer. Et bredere finansieringsgrundlag står højt på ønskelisten.

Og så er der lige det med, hvad pengene går til. Hvem der bestemmer.

“Jeg vil også godt sige, at Bill & Melinda Gates Foundation har det med at være meget specifikke i jeres ønsker til, præcis hvad I betaler for. Og hvad der skal leveres. Og det er fair nok. Det prøver vi så ligesom at finde ud af. Men nogle af de områder som er underfinansierede i vores butik, kunne måske få lidt fra de andre filantropiske fonde,” sagde Søren Brostrøm til Morten Nyegaard fra Bill & Melinda Gates Foundation. 

Men det bliver nok ikke store overførsler fra Novo Nordisk Fonden, der kommer til at stabilisere grunden under Søren Brostrøms fødder. Og det hænger sammen med, at WHO netop er Verdenssundhedsorganisationen, og Novo Nordisk er et medicinalfirma. Flemming Konradsen har meget at være opmærksom på, når han investerer i andres visioner og ideer.

Han skal ikke investere i noget, som kommer på tværs af de 172 virksomheder i Novo-familien, noget som de er bedre til. Novo Nordisk Fonden skal undgå at spille en dobbeltrolle som både filantrop og virksomhed.

Og der er helt særlige hensyn at tage i forhold til Verdenssundhedsorganisationen, som jo også sætter globale standarder og godkender produkter. Han skal ikke sætte sig i en situation, hvor man kunne mistænke ham for at lægge pres på WHO.

“Hvis jeg går til min bestyrelse og siger: `burde vi ikke give midler til WHO, og det på nogen måde lugter af, at der er nye produkter, der skal registreres, eller at der er nogle nye globale standarder undervejs, så kunne vi blive beskyldt af Globalnyt for at ville øve indflydelse på WHO, og så vil jeg være fyret samme dag,” lyder det fra Flemming Konradsen.

Så Novo Nordisk Fondens bestyrelse er ekstremt opmærksom på ikke at blive hængt ud for at bruge penge fra den filantropiske virksomhed til at presse WHO, på områder som produkter, produktudvikling, retningslinjer, politik og andet.

“Derfor er der et stort felt af WHO, som vi faktisk ikke kan støtte og ikke ønsker at støtte, fordi der kan være en interessekonflikt. Der er noget tilbage, som ikke er problemfyldt, og det er der, vi bidrager,” siger Flemming Konradsen.