WWF: Landene i Mekong-regionen må vælge den grønne vej

Forfatter billede

Det ser blandt andet rigtigt sort ud for skov, biodiversitet og flere truede dyrearter, hvis ikke de 5 asiatiske lande i Mekong-regionen vælger en grøn og bæredygtig udvikling, konkluderer WWF i ny rapport mandag.

Det ser sort ud for skov, biodiversitet og flere truede dyrearter, hvis ikke de asiatiske lande i mekong-regionen vælger

En WWF-rapport advarer om, at Mekong-regionen i Sydøstasien står til at miste op til en tredjedel af den eksisterende skov frem til 2013, hvis ikke de enkelte lande øger beskyttelsen af skoven og hurtigt slår ind på en udviklingsvej med grøn vækst, skriver WWF mandag.

Siden 1973 har regionen samlet set mistet en tredjedel af sin skov. I løbet af denne periode mistede Cambodja 22 % af sit skovdække, Laos og Myanmar mistede 24 %, og Thailand og Vietnam mistede 43 %.

WWF analysen viser også, at den tilbageværende skov er meget spredt og usammenhængende, hvilket fører til yderligere nedgang i biodiversiteten.

”Mekong-regionen står ved en korsvej” siger Jacob Fjalland fra WWF Verdensnaturfonden, og tilføjer:

”Den ene vej vil lede drastiske forringelser af natur og lokale levevilkår, men hvis naturressourcerne bliver forvaltet ansvarligt kan regionen vende skuden og sikre en sund økonomisk vækst og en velfærd for lokalbefolkningen.”

Såkaldt beskyttede områder er under stort pres

Skoven fungerer som levested for adskillige dyrearter, herunder tigeren, den asiatiske elefant, den stærkt truede saola – og mange andre. For at sikre en bevarelse af de mange dyrearter, skal Mekong-regionen udvikle effektive og beskyttede skovområder.

Mange såkaldt beskyttede områder eksisterer mere af navn end af gavn – for selv beskyttede områder er under stærkt pres fra bl.a. krybskytteri og tømmertyveri.

Planlagte dæmninger er en stor trussel

Regionens store udfordringer med vandkraft bliver også behandlet i rapporten, som understreger de enorme trusler, som de planlagte dæmninger på Mekong floden hovedløb udgør for flodens sundhed og produktivitet. Blokering af fiskevandring og næringsstoffer kan få ødelæggende konsekvenser for levevilkår og fødevare sikkerhed for op mod 60 millioner mennesker i regionen.

Grøn tilgang til økonomisk vækst – en nødvendighed!

Rapportens analyserer to fremtidsscenarier for regionens økosystemer: Hvordan Mekong anno 2030 vil se ud, hvis den nuværende skovrydning forsætter, og hvad fremtiden omvendt vil byde på, hvis grønnere initiativer iværksættes, bla. med en halvering af den nuværende årlige afskovning. Iværksættes sidstnævnte scenarie vil centrale skovområder i Mekong forblive intakte.

“En grøn tilgang til økonomisk vækst, som vi arbejder for i WWF Verdensnaturfonden, vil kunne sikre en bæredygtig fremtid for Mekong, og regionale ledere har allerede bekræftet, at en sund økonomisk vækst går hånd i hånd med sunde og produktive økosystemer”, siger Jacob Fjalland.

“De store naturrigdomme, som stadig findes i Mekong giver, udgør en vigtig basis for en bæredygtig udvikling, men der er behov for hurtige og effektive indsatser, hvis vi skal undgå en yderligere og permanent forringelse af dette vigtige naturgrundlag”, slutter han.

Læs mere her: http://www.wwf.dk/?4761/Mekong-ved-en-korsvej