BØRNEfonden takker af i Kap Verde

12f1082d-1f22-48b3-934e-a740c7572cde-main_image_email
TV-værten Bubber har besøgt Kap Verde for BØRNEfonden.
Foto: BØRNEfonden
Laurits Holdt

Efter 28 års udviklingsarbejde i Kap Verde trækker BØRNEfonden sig nu ud af den lille østat i Atlanterhavet. Organisationens ambassadør, tv-værten Bubber, har netop besøgt landet for med egne øjne at se den forskel, som BØRNEfonden og organisationens støtter har gjort.

Kap Verde har gennemgået en bemærkelsesværdig forvandling på få årtier. Da BØRNEfonden begyndte sit udviklingsarbejde i det vestafrikanske land i 1989, var befolkningen ramt af hungersnød. I dag kan det lille ørige kalde sig et mellemindkomstland. Et land, som nu er klar til at stå på egne ben – og derfor afslutter BØRNEfonden nu sine aktiviteter i landet for at bruge kræfterne der, hvor behovet er større.

”Da BØRNEfonden kom til Kap Verde, gik vi med sponsorers støtte bl.a. i gang med at sikre skolegang og forbedre sundhedstilstanden for børn og unge i landet. Det var der brug for,” fortæller Anne Smith Petersen, konstitueret CEO i BØRNEfonden, og fortsætter:

”Dengang fuldførte kun hvert tredje barn seks års skolegang. I dag lykkes det for næsten alle børn at gennemføre grundskolen. Den forventede levealder er steget, og børnedødeligheden er en af de laveste på kontinentet. Det er vigtige resultater, der – sammen med mange andre – beviser, at det engang så fattige ørige har rykket sig enormt.”

Det er samtidig væsentlige elementer i det, som den afrikanske udviklingsbank betegner som ”en afrikanske succeshistorie,” hvad angår demokrati, politisk stabilitet og økonomi.

Bubber besøger Kap Verde

BØRNEfondens ambassadør, tv-værten Bubber, har netop været i Kap Verde for med egne øjne at se effekten af den indsats, som BØRNEfonden og organisationens støtter har gjort.
”Børn, som ellers aldrig ville være kommet i skole, har fået muligheden. Der er givet støtte til skoler, børnehaver og sundhedscentre. Det rørte mig dybt at stå ansigt til ansigt med mennesker, der er så fulde af taknemmelighed for den hjælp, som de og deres lokalsamfund har fået. BØRNEfonden har sat et tydeligt aftryk på udviklingen i Kap Verde. Stærkt at opleve,” fortæller Bubber.

På sin tur mødte han nuværende og tidligere sponsorbørn – blandt andre den nu 21-årige Edneida.

”Mødet med Edneida gik lige i hjertet. Hun kom fra et meget fattigt hjem og havde haft en hård opvækst. Men en dansk sponsor gav hende mulighed for at komme i skole – og det ændrede hendes liv. Edneida fik bl.a. betalt sin skolegang, transport, skolematerialer og en uddannelse som kok. I dag har hun arbejde i et køkken. Hun er en sand fighter, som med sin løn nu forsørger hele husstanden – sine forældre, søskende og ikke mindst sin lille søn,” fortæller Bubber.

Se filmen om Bubbers møde med de stærke skæbner her:

Det lange seje træk virker

Anne Smith Petersen er ikke i tvivl om, at BØRNEfonden har været med til at løfte Kap Verde ud af fattigdom:

”Vores lange, seje træk har skabt synlige fremskridt, og vi har med vores arbejde støttet op om FN’s verdensmål for bæredygtigt udvikling – særligt de mål, der handler om at afskaffe fattigdom (mål 1), skabe bedre sundhed og trivsel (mål 3) og forbedre uddannelse (mål 4). Jeg er både stolt og taknemmelig over, at Kap Verdes befolkning, vores sponsorer og medarbejdere sammen har bidraget til, at landet nu kan klare sig selv og overtage vores aktiviteter,” siger Anne Smith Petersen.