Danske droner skal hjælpe WWF med at redde truede havskildpadder

Laurits Holdt

5. marts 2015: For at effektivisere jagten på krybskytter er WWF Verdensnaturfonden i samarbejde med Danoffice IT fra Svendborg begyndt at bruge civile droner for at overvåge og indsamle beviser for ulovligt aktiviteter.

Foreløbigt er de danske droner kommet i anvendelse i Surinam i det nordøstlige Sydamerika, som er et vigtigt yngleområde for tre vigtige havskildpaddearter.

Her skal dronerne hjælpe lokale opsynsfolk med at overvåge og indsamle beviser for ulovlig indsamling af æg fra havskildpadder.

Indsamling af beviser

Hvis det forløber godt, kan opgaven for de danske droner blive udvidet til også at omfatte kontrol af ulovligt fiskeri.

”Vi vil gerne overvåge de udsatte områder mere effektivt ved at benytte små robuste civile droner. Teknologisk er der tale om kvadrokoptere med fire rotorer, som optager live video, billeder, kortlægning med GPS koordinater og meget andet. Omkostningerne til en civil drone som Huginn X1 fra danske Skywatch er relativ lave og giver en markant forbedring af rækkevidden i forhold til de løsninger, vi normalt anvender,” forklarer Mickel Hiwat fra WWF Naturfonden.

Når WWF har valgt at fokusere på netop havskildpadder, så skyldes det, at der hvert år ulovligt indsamles tusindvis af æg.

I nogle dele af verden bliver havskildpadder anvendt til ceremonielle formål.

Andre steder anvendes deres skjold og hud til at fremstille blandt andet smykker, solbriller, souvenirs og instrumenter.

Satser på droner

Civile droner forventes at revolutionere arbejdet for mange af den type organisationer, som Danoffice allerede leverer traditionelt it-udstyr til over hele verden såsom offentlige organisationer og nødhjælpsorganisationer.

Kundelisten tæller blandt andet EU, FN, Verdensbanken og NGO’er.

Droner kan eksempelvis bruges til overvågningsopgaver i forbindelse med bevaring af truede dyrearter og rekognosceringsopgaver i katastroferamte områder.

Droner fra er ligeledes blevet brugt til at beskytte vilde dyr i Afrika og til at skabe overblik efter kæmpetyfonen Haiyan i Filippinerne.

Høje priser på sortbørsmarkedet

Flere steder i verden er droner værdifulde I kampen mod krybskytteri på vilde elefanter og næsehorn.

Krybskytteri er ofte forbundet med organiseret kriminalitet og er vokset eksponentielt de seneste ti år i takt med at priserne på det sorte marked for elfenben og næsehorn er steget betragteligt.

Vilde elefanter og næsehorn er i reel fare for at blive udryddet, såfremt det internationale samfund ikke griber kraftigere ind.

Droner er med held blevet anvendt i lande som Nepal til at overvåge næsehorn og har vist sig som et uvurderligt redskab i kampen for at sikre disse dyrs overlevelse.

Afslørende billeder

På den danske Sky-Watch Huginn X1 drone, som blandt andet bruges til at beskytte havskildpadder, sidder der dels et almindeligt kamera, som giver overblik fra luften og kan zoome ind og vise spor efter havskildpadder i sandet – og dermed angive hvor der sandsynligvis er blevet lagt æg, som skildpadden siden har dækket med sand for at skjule dem bedst muligt.

Desuden har dronen et varmefølsomt termisk kamera, som både dag og nat kan afsløre eksempelvis illegale jægere og ægsamlere, der ellers er skjulte for det blotte øje.

Det er særligt praktisk i Surinam, hvor der tæt op stranden er en tæt regnskov, som er let at skjule sig i.

Dronen kan flyve omkring en kilometer væk fra den person, der betjener den, men må dog ikke flyves længere væk, end at man hele tiden kan se den.

Dronen vil i WWF-regi typisk flyve i 35 meters højde og kan om nødvendigt flyve i alt fra 100 meter til et par meters højde.

Dronen følger selv den rute, som operatøren har tegnet ind på et digitalt kort.

Selv i hård vind ligger dronen meget stabilt i luften, hvilket også blev bekræftet, da Danoffice for nyligt trænede lokale opsynsfolk i Surinam, hvor den uden problemer manøvrerede præcist i kraftig blæst.

”Dronen viste sig at være god til at dokumentere skildpaddernes færden på stranden. WWF vil også kunne bruge dronen til at overvåge illegalt kystnært fiskeri og indsamle beviser i form af billeder og præcise GPS koordinater, hvilket ikke er muligt i dag,” siger Global Sales Manager Jacob Petersen fra Danoffice IT.